Kontakt

14. Międzynarodowy Festiwal Teatrów Lalek KATOWICE DZIECIOM – regulamin

REGULAMIN

Organizator Festiwalu

Śląski Teatr Lalki i Aktora Ateneum

ul. św. Jana 10, 40-012 Katowice, tel. +48 32 2538-221, 2538-222,

tel./fax +48 32 2537-926, e-mail: 

Dyrektorem Festiwalu jest Dyrektor Teatru Ateneum.

Patronat honorowy nad Festiwalem sprawuje Prezydent Miasta Katowice.

Termin

14. edycję zaplanowano w dniach 15 – 17 października 2020.

Spektakle będą prezentowane na obu scenach Teatru Ateneum (Scena Ateneum, ul. św. Jana 10 i Galeria Ateneum, ul. 3 Maja 25) oraz w salach wynajętych na terenie Katowic.

Warunki uczestnictwa:

– w Festiwalu uczestniczą zawodowe teatry lalek;

– w konkursie prezentowane będą wyłącznie przedstawienia dla dzieci i młodzieży;

– w ramach imprez towarzyszących (poza konkursem) przewidywane są  spektakle dla dorosłych oraz prezentacje studentów szkół teatralnych;

– myślą przewodnią tegorocznej edycji będą relacje międzypokoleniowe;

– do udziału w Festiwalu zostaną zakwalifikowane inscenizacje odwołujące się  do dialogu między generacjami dzieci, młodzieży i dorosłych oraz refleksji nad  budowaniem więzi pomiędzy osobami z różnych pokoleń, zrealizowane środkami właściwymi dla teatru lalek oraz wykorzystujące jego nowoczesne formy.

Kwalifikacja

– wyboru przedstawień dokona Komisja Kwalifikacyjna (powołana przez  Dyrektora Festiwalu) na podstawie zapisów spektakli oraz innych materiałów dostarczonych przez teatry;

– zgłoszenia przyjmowane będą do 31 marca 2020  15 maja 2020;

– zainteresowane zespoły zobowiązane są do nadesłania linku do pełnego zapisu przedstawienia lub płyty DVD, karty zgłoszenia (wypełnionej oddzielnie  dla każdej proponowanej inscenizacji), informacji o spektaklu i teatrze oraz minimum 6 nadających się do druku fotografii;

– o wynikach kwalifikacji teatry zostaną poinformowane do 15 maja 2020.  jak tylko to będzie możliwe.

Jury

Festiwal ma formę konkursu. Spektakle oceniać będzie Jury powołane przez Dyrektora Festiwalu.

Nagrody

Jury przyzna trzy Nagrody Prezydenta Miasta Katowice:

– Grand Prix za najlepsze przedstawienie Festiwalu

oraz dwie równorzędne nagrody aktorskie:

– za najlepszą rolę kobiecą

– za najlepszą rolę męską.

Jury ma prawo, po uzgodnieniu z Dyrektorem Festiwalu, do innego podziału nagród i wprowadzenia dodatkowych kategorii w ramach ogólnej puli środków finansowych.

Laureaci otrzymają ponadto honorowe statuetki.

Nagrody pozaregulaminowe:

– Dyplom Honorowy Polskiego Ośrodka Lalkarskiego POLUNIMA

– Nagroda Śląskiego Oddziału ZASP

Możliwe jest również przyznanie dodatkowo ufundowanych nagród pozaregulaminowych.

Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi w ostatnim dniu Festiwalu.

Teatry biorące udział w Festiwalu otrzymują dyplomy uczestnictwa.

Organizatorzy zapewniają

– noclegi oraz po 2 posiłki dziennie (śniadania i obiadokolacje) dla gości i uczestników Festiwalu, w ilości uzgodnionej z zaproszonymi teatrami;

– honorarium za przedstawienie, przy czym wysokość ustalona zostanie w porozumieniu z teatrami po zakończeniu kwalifikacji;

– warunki techniczne do prezentacji spektaklu, dyżury elektroakustyków, pracowników obsługi sceny i opiekę organizacyjną;

– materiały reklamowe.

Teatry uczestniczące w Festiwalu automatycznie wyrażają zgodę

– na bezpłatne wykorzystanie zdjęć i fragmentów nagrań z prezentowanych spektakli w materiałach reklamowych i prasowych;

– bezpłatną rejestrację fotograficzną i wideo w celach dokumentacyjnych i promocyjnych;

– bezpłatną rejestrację i emisję TV fragmentów spektaklu do 3 minut;

Teatry uczestniczące w Festiwalu zobowiązują się

– do uregulowania we własnym zakresie wszystkich należności finansowych z tytułu praw autorskich, oświadczając tym samym, że takie prawa posiadają;

– do zapewnienia obecności przedstawiciela zespołu na uroczystości zakończenia festiwalu.

DO POBRANIA

REGULAMIN

KARTA ZGŁOSZENIA

PLANY SCEN

Scena Ateneum – rzut poziomy

Scena Ateneum – przekrój

Galeria Ateneum – rzut poziomy v1

Galeria Ateneum – rzut poziomy v2

Galeria Ateneum – przekrój A-A

Galeria Ateneum – przekrój B-B

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać informacje na temat wydarzeń organizowanych przez Teatr Ateneum przeczytaj politykę prywatności i podaj swój adres e-mail:

 
FBAteneum
Znajdź nas na Facebooku
Festiwal
Festiwal na Facebooku
Galeria
Galeria na Facebooku
YTAteneumKatowice
Znajdź nas na YouTube
teatr_ateneum_katowice
Instagram
Skip to content