Kontakt

Festiwal Edukacyjny „Teatr+Integracja”

Wspólnie z Teatrem Zagłębia w Sosnowcu oraz Regionalnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli WOM w Katowicach zapraszamy nauczycieli, pedagogów, instruktorów, terapeutów zajęciowych, animatorów kultury oraz pozostałe osoby zainteresowane działaniami z zakresu edukacji teatralnej na Festiwal Edukacyjny „Teatr+Integracja”, który odbędzie się w dniach 13-15 maja 2022 w Miejskim Domu Kultury „Bogucice-Zawodzie”. Tematem tegorocznych zajęć warsztatowych, dyskusji i rozważań będzie wykorzystanie narzędzi edukacji teatralnej do wspierania procesów integrujących dzieci, młodzież i dorosłych.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, liczba miejsc ograniczona.

Zapisy odbywają się wyłącznie za pomocą formularza: https://docs.google.com/forms/d/1VFeDzfg-GIJwxhMxAvG-CmtkggNQV4SVgG9fW9mmF30/edit

PROGRAM 

13.05.2022 – PIĄTEK

13.05.2022, godz. 17:00-19:30
CHOREOGRAFIA INSTANT, CZYLI TWORZENIE RUCHU DLA WSZYSTKICH

W trakcie spotkania uczestnicy poznają proste zadania aktorskie, które mogą wykorzystać angażując w tworzenie choreografii cały zespół amatorski. Każdy człowiek posiada umiejętność wyrażania emocji i stanów za pomocą ruchu; ważne jest w jaki sposób zachęcimy grupę do swobodnej ekspresji i nauczymy się wykorzystywać potencjał twórczy grupy. Podczas warsztatów uczestnicy poznają kilka zadań aktorsko-choreograficznych, które zainspirują ich do komponowania scen bazujących na swobodnej ekspresji ruchowej dzieci, młodzieży czy też osób dorosłych.
Prowadzenie: Szymon Michlewicz-Sowa


13.05.2022, godz. 17:00-19:30
MNIEJ GADANIA, WIĘCEJ DZIAŁANIA!

W jaki sposób korzystać z narzędzi pedagogiczno-teatralnych, by zintegrować i twórczo pobudzić klasę? Jak zachęcać uczniów i uczennice do większej śmiałości w zabieraniu głosu na ważne dla młodzieży tematy albo sprawy istotne dla funkcjonowania całej klasy? Warsztat prezentuje możliwości, jakie daje praca w nurcie pedagogiki teatru podczas godzin wychowawczych, a więc z dużymi grupami i w warunkach szkolnych. Warsztaty skierowane są do nauczycieli i instruktorów, którzy pracują z uczniami starszych klas szkół podstawowych (VI-VIII) oraz liceów.
Prowadzenie: Agata Kędzia (Teatr Zagłębia w Sosnowcu)

13.05.2022, godz. 17:00-19:30
TEATR TO ZABAWA!

W trakcie warsztatu adresowanego zwłaszcza do nauczycieli i pedagogów pracujących z dziećmi (od 4 roku życia) podpowiemy, w jaki sposób wykorzystać gry i zabawy teatralne do integracji najmłodszych. Podczas spotkania przybliżymy proste działania z zakresu teatru cieni i animacji formy, które mogą zaangażować twórczo dzieci w pracę teatralną.
Prowadzenie: Beata Kupisz


14.05.2022 – SOBOTA

14.05.2022, godz. 10:00-12:30
EDUKACJA TEATRALNA OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH

Uczestnicy poznają pomysły na wybrane działania teatralne, które umożliwiają włączanie osób z niepełnosprawnością wzroku. Zanurzą się w doświadczenie multisensoryczne i sprawdzą, w jaki sposób możemy kreatywnie angażować zmysły. Dowiedzą się także, na co należy zwrócić szczególną uwagę, przygotowując warsztaty dostępne dla osób niewidomych i słabowidzących.
Prowadzenie: Katarzyna Peplinska-Pietrzak (Teatr im. W. Horzycy w Toruniu)

14.05.2022, godz. 10:00-12:30
INTEGRACJA WOBEC WYZWAŃ

Mija kolejny miesiąc, odkąd nauczyciele i edukatorzy stanęli przed wyzwaniem włączenia dzieci i młodzieży z Ukrainy w swoją pracę. W praktyce oznacza to spotkanie młodych osób z trudnymi doświadczeniami, często niemówiących po polsku, z dziećmi i młodzieżą w Polsce, którzy sami wymagają dużo uwagi wskutek nadszarpniętych relacji po dwóch latach pandemii. Jak integrować uczniów w obliczu takich wyzwań, które stawia nam rzeczywistość? Jak budować kontakt w grupie, uwzględniając wszystkich obecnych? Jakie cele możemy sobie stawiać w takiej pracy, a jakie są poza naszym zasięgiem? Podczas warsztatu wspólnie poszukamy wskazówek i odpowiedzi dla siebie. Wymienimy się doświadczeniami i zastanowimy, czy i jak pedagogika teatru może nam się przydać w takiej pracy.
Prowadzenie: Magdalena Szpak (Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego w Warszawie, Teatroteka Szkolna)


14.05.2022, godz. 13:00-14:30
PANEL DYSKUSYJNY:
Teatr jako narzędzie społecznej zmiany
Panel dyskusyjny na temat praktykowania sztuki z grupami zagrożonymi wykluczeniem społecznym m.in. osobami z niepełnosprawnościami oraz tymi z doświadczeniem uchodźctwa. W rozmowie wezmą udział specjaliści i specjalistki, których praca lokuje się na pograniczu sztuki i edukacji oraz dotyczy wyrównywania szans określonych grup społecznych w dostępie do kultury.  W panelu wezmą udział: Janusz Stolarski (Teatr Ósmego Dnia), Katarzyna Peplinska-Pietrzak (Teatr im. W. Horzycy),  Magdalena Szpak (Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego) oraz Rafał Bołdys (Fundacji Migawka).
Prowadzenie: Agata Kędzia (Teatr Zagłębia w Sosnowcu)

14.05.2022, godz. 14:45-17:30
P
REZENTACJE NAJCIEKAWSZYCH PROJEKTÓW I DOBRYCH PRAKTYK

1. „Razem możemy więcej! – prowadzenie działań teatralnych dla młodzieży w ramach programu edukacji szkolnej (Teatr Zagłębia)

2. „Teatr po Pracy” – o integracji i edukacji dorosłych – od zawodowej codzienności po prospołecznej teatralnej misji (Miejski dom Kultury, Lubliniec)

3. „Teatr Korzeni” – integracja, edukacja i wsparcie w rozwoju osobistym dorosłych – wyjątkowych uczestników zajęć (Dom Kultury Boguszowice, Rybnik)

4. „Miejskie opowieści” – o magii ożywiania historii lokalnej na scenie i łączeniu pokoleń (Miejski Ośrodek Kultury, Żory)

5.  „Teatr w izolacji” – o działaniach teatralnych za kratami (mjr Adam Szymura, Areszt Śledczy w Gliwicach)

6.  „Integracja w mieście słońca” – wykorzystanie pedagogiki teatru w przygotowywaniu narzędzi dla nauczycieli pracujących z dziećmi w wieku przedszkolnym (Przedszkole Solantis, Świętochłowice).

7.  „Każdy ma w sobie coś z bohatera” – o integracji dzieci z różnych środowisk w ramach projektu „Bohaterowie” (Śląski Teatr Lalki i Aktora Ateneum)

8.  „Teatr (źle) obecny” – dobre i złe praktyki teatru amatorskiego (Katarzyna Maliszewska, Uniwersytet Śląski, Instytut Pedagogiki)

 

15.05.2022 – NIEDZIELA

15.05.2022, godz. 10:00-12:30
NIE BÓJ SIĘ TEATRU!

Spotkanie będzie poświęcone temu, w jaki sposób dobierać formy przekazu i narzędzia prezentacji do możliwości grupy teatralnej. Prowadzący warsztaty podzieli się wybranymi metodami, które stosuje podejmując się pracy w charakterze reżysera teatru amatorskiego. Warsztat będzie okazją do podjęcia tematu relacji między rolą reżysera – artysty, a pedagoga – opiekuna grupy oraz prezentacji dobrych praktyk na temat tego, w jaki sposób stworzyć amatorom warunki do rozwoju artystycznego i osobistego.
Prowadzenie: Janusz Stolarski (Teatr Ósmego Dnia)


15.05.2022, godz. 13:00-15:30
TEATR GŁUCHYCH I SŁYSZĄCYCH

Warsztat będzie polegać na pokazaniu, że mimo różnic w komunikacji (werbalnej i niewerbalnej), za pomocą środków teatralnych jesteśmy w stanie znaleźć wspólny język na płaszczyźnie teatru. Spotkanie będzie prowadzone przez dwie osoby: słyszącą i niesłyszącą, co pozwoli pokazać, że różnorodność komunikacyjna nie musi być barierą, ale wręcz przeciwnie, może stanowić punkt wyjścia do przełamywania barier, stereotypów i odkrywania piękna w Innym człowieku.
Prowadzenie: Dominika Feiglewicz i Patrycja Jarosińska (Fundacja Migawka)

DODATKOWE INFORMACJE:
Anna Nowak: , tel. 505 360 244

ZAPISY ZA POMOCĄ FORMULARZA: https://docs.google.com/forms/d/1VFeDzfg-GIJwxhMxAvG-CmtkggNQV4SVgG9fW9mmF30/edit

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA. ZAPISY PRZYJMUJEMY DO DNIA 29.04.2022.

BIOGRAMY PROWADZĄCYCH:
DOMINIKA FEIGLEWICZ: założycielka i prezeska Fundacji Migawka. Jest absolwentką aktorstwa dramatycznego na Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie. Aktorka i koordynatorka dostępności w Teatrze im. J. Słowackiego w Krakowie, jedna z liderek „Sieci Liderek i Liderów Dostępności 2020”. Posługuje się polskim językiem migowym (PJM) i bada jego możliwości w przestrzeni teatru. Zdobywczyni nagrody Tukana Dziennikarzy oraz Nagrody Specjalnej Stowarzyszenia Autorów ZAiKS za najlepsze wykonanie polskiej piosenki na 41. Przeglądzie Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu. Wyreżyserowała w Cricotece spektakl pt. „Wojna w niebie” z osobami niesłyszącymi i niedosłyszącymi oraz „Siostrzeństwo” w Teatrze im. J. Słowackiego w Krakowie. Pomysłodawczyni i prowadząca warsztaty teatralne dla osób niesłyszących i słyszących. Uczestniczka warsztatów i laboratoriów tanecznych.

PATRYCJA JAROSIŃSKA: ukończyła studia pedagogiczne na kierunku opiekuńczo-wychowawczym na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Surdopedagogiki z terapią pedagogiczną na Wydziale Nauk Pedagogicznych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Pracuje jako nauczyciel – wychowawca w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Niesłyszących w Krakowie. Dodatkowo prowadzi zajęcia taneczne dla osób z wadą słuchu. Jest członkinią Fundacji Migawka – aktywnie współtworzy warsztaty i wydarzenia realizowane przez fundację. Aktorka spektakli: „PARALIPOMENA – DOKĄD ZAPROWADZI NAS  MAŁY KSIĄŻĘ?” ,“Wojny w niebie” oraz „Siostrzeństwa”. Reżyserka nagrodzonego spektaklu „Zasobnik”, w którym udział wzięły osoby niesłyszące. Ukończyła Kurs Tańca Współczesnego i Kompozycji Ruchu w Krakowie pod okiem tancerki Alicji Miszczor.

AGATA KĘDZIA: pedagożka teatru w Teatrze Zagłębia w Sosnowcu. Absolwentka kulturoznawstwa na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach i Performatyki na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Kuratorka kursu Laboratorium Pedagogiki Teatru, realizowanego we współpracy Teatru Zagłębia i Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu od 2019 r. Absolwentka programu Partnerzy Teatroteki Szkolnej, organizowanego przez Instytut Teatralny w Warszawie oraz Szkoły Krytyki Teatralnej portalu teatralny.pl. Jako pedagożka teatru współpracowała lub współpracuje z Teatrem Śląskim w Katowicach, Ogólnopolską Offensywą Teatralną, Stowarzyszeniem Przestrzeń Otwarcia z Katowic. Wraz z Iwoną Konecką i Julią Niedziejko stworzyła „Spektakl, który nie powstał” (premiera lipiec 2021).

BEATA KUPISZ: absolwentka Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie na kierunku Wychowanie Przedszkolne oraz Reżyserii Teatru Dzieci i Młodzieży w Akademii Sztuk Teatralnych we Wrocławiu. Od ponad 30 lat pracuje jako nauczyciel i instruktor teatralny w przedszkolu. Od lat prowadzi autorskie warsztaty teatralno-muzyczno-plastyczne dla nauczycieli przedszkoli, umożliwiające wprowadzenie dzieci w świat teatru – od najprostszych form do bardziej skomplikowanych i świadomych. Z pasji ceramik, fotograf, fascynatka metody aktywnego słuchania Batii Strauss.

JANUSZ STOLARSKI: aktor, reżyser, pedagog. Absolwent Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie. Aktor w Drugim Studio Wrocławskim – w grupie Mirosława Kocura, Państwowym Teatrze w Kielcach, Teatrze Polskim w Poznaniu, grupie teatralnej Sekta Lecha Raczaka, Teatrze Ósmego Dnia w Poznaniu, w Teatrze im. Kochanowskiego w Opolu, w Teatrze Studio w Warszawie, Orbis Tertius Trzecim Teatrze Lecha Raczaka, Stowarzyszeniu Teatralnym ANTRAKT. Występował gościnne: w Starym Teatrze w Krakowie, w Teatrze im. Kochanowskiego w Opolu, w Teatrze „STU” w Krakowie, w Teatrze Usta-Usta Marcina Libera, w Teatrze Szwalnia w Łodzi, w Polskim Teatrze Tańca Balecie Poznańskim. Pracuje z grupami zagrożonymi wykluczeniem: seniorami, z osobami po kryzysach psychicznych – Teatr pod Fontanną w ramach projektu Teatr Powszechny CK Zamek, z osadzonymi w poznańskich więzieniach, z osobami niepełnosprawnymi i ich opiekunami. W latach 2014 – 2016 wykładał ruch teatralny na Wydziale Tańca w Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych w Poznaniu. Od 2020 r. pracuje jako aktor i reżyser w Teatrze Ósmego Dnia w Poznaniu.

SZYMON MICHLEWICZ-SOWA: aktor, choreograf i pedagog tańca oraz ruchu. W 2020 roku ukończył studia w Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie na Wydziale Teatru Tańca w Bytomiu. Studiował także na Wydziałach Tańca w College Kibbutzim of Education and Technology w Tel Avivie (Izrael) oraz na Uniwersytecie Sztuk Folkwang w Essen (Niemcy). Jako choreograf współpracował z Teatrem im. S. Żeromskiego w Kielcach, Teatrem Tęcza w Słupsku, Teatrem Maska w Rzeszowie, Teatrem Rozbark w Bytomiu czy Teatrem Pinokio w Łodzi. W 2021 zagrał rolę Młodzieńca w teatrze telewizji „Stara kobieta wysiaduje” w reżyserii Andrzeja Barańskiego. Ponadto zrealizował kilkanaście ról epizodycznych w polskich serialach. Twórca projektu społecznego „Zarapuj mnie Ślunsk” z Młodzieżowym Ośrodkiem Wychowawczym w Radzionkowie.

KATARZYNA PEPLINSKA-PIETRZAK: pedagog teatru, koordynatorka i trenerka dostępności, autorka projektów artystyczno-społecznych, audiodeskryptorka. Ukończyła wiedzę o teatrze oraz performatykę na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz dwuletni kurs choreografii eksperymentalnej organizowany przez Centrum w Ruchu w Warszawie i Fundację Burdąg. Na co dzień pracuje w Teatrze im. Wilama Horzycy w Toruniu jako specjalistka ds. edukacji i koordynatorka dostępności. Prowadzi autorskie projekty artystyczno-edukacyjne włączające osoby z niepełnosprawnością, m.in. „Zmysły w ruchu. Model choreografii dla osób niewidomych”, „Scena otwarta. Samorzecznicy w teatrze”. Tworzy i prowadzi warsztaty dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów. Pracuje z osobami niewidomymi oraz głuchymi.

MAGDALENA SZPAK: pedagożka teatru, trenerka, menedżerka kultury. Od ponad 10 lat pracuje w Instytucie Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego, gdzie prowadzi program Teatroteka Szkolna oraz warsztaty, m.in. z wykorzystania pedagogiki teatru w teatrze instytucjonalnym i w szkole. Ukończyła Szkołę Treningu Grupowego prowadzoną przy Szkole Liderów oraz Szkołę Trenerów Grup Wsparcia przy Fundacji Sto Pociech. Certyfikowana tutorka Szkoły Liderów. Założycielka i członkini Stowarzyszenia Pedagogów Teatru (SPT).

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać informacje na temat wydarzeń organizowanych przez Teatr Ateneum przeczytaj politykę prywatności i podaj swój adres e-mail:

 
FBAteneum
Znajdź nas na Facebooku
Festiwal
Festiwal na Facebooku
Galeria
Galeria na Facebooku
YTAteneumKatowice
Znajdź nas na YouTube
teatr_ateneum_katowice
Instagram
Skip to content