Kontakt

Warsztaty dla nauczycieli

Zapraszamy nauczycieli, pedagogów oraz inne osoby pracujące w placówkach oświatowych i szkolno-wychowawczych na warsztaty zainspirowane spektaklami z repertuaru naszego Teatru. Spektakl teatralny (tak jak każdy inny tekst kultury) może stać  się pretekstem do podjęcia z dziećmi i młodzieżą twórczych poszukiwań. Podczas warsztatów zaprezentujemy kilka pomysłów na to, jak zaprojektować  zajęcia towarzyszące wizycie w teatrze. Warsztaty do każdego ze spektakli będą prowadzone w taki sposób, żeby przybliżać zarówno tematykę, jak i formę przedstawienia. Osoby zainteresowane mogą zapisać się na cały cykl (40 godzin) lub na wybrane „bloki” (po 10 godz. zajęć zainspirowanych tematyką i formą spektakli). Przed przyjściem na zajęcia konieczne będzie obejrzenie spektaklu, o którym będziemy rozmawiać na warsztacie. Udział w warsztatach jest odpłatny: 20 zł za jeden blok tematyczny (80 zł za cały cykl).

Żeby wziąć udział w projekcie należy wypełnić kartę zgłoszenia, a następnie wysłać ją e-mailem na adres: lub dostarczyć ją w zamkniętej kopercie z dopiskiem „EduAkcja – warsztaty dla nauczycieli” do Działu Organizacji Widowni – ul. św. Jana 10, 40-012 Katowice. 
Liczba miejsc jest ograniczona. O przyjęciu zadecyduje kolejność zgłoszeń. Ze względu na ścisły związek warsztatów z repertuarem Teatru, dyrekcja zapewnia sobie prawo do drobnych zmian w programie zajęć.
KARTA DO POBRANIA: warsztaty dla nauczycieli – karta zgłoszenia

Dodatkowe informacje:  Anna Nowak, , tel. 32 602 92 72, 505 360 244

PROGRAM WARSZTATÓW:

I. BLOK: WARSZTATY DO SPEKTAKLU PT. „PIASKOWY WILK” (28-29.09.2018)
a). 22.09.2018, godz. 11.30-13.30, Scena Ateneum, ul. św. Jana 10
Spektakl „Piaskowy Wilk”
Obowiązkowy i bezpłatny udział uczestników warsztatów. Uwaga: bezpośrednio po spektaklu przewidzieliśmy prezentację lalek ze spektaklu – jest to część bardzo ważna i stanowi wprowadzenie do warsztatów „Lalki mojej wyobraźni” prowadzonych przez Beatę Zawiślak. Prosimy zarezerwować czas od godz. 11.30 do godz. 13.30.
b) 28.09.2018, godz. 16.00-20.00, Galeria Ateneum, ul. 3 Maja 25
„Świat oczami dziecka”
Prowadząca: Dominika Górecka
Piaskowy Wilk uwielbia trudne pytania, a już najbardziej pytanie: dlaczego? Będzie ono punktem wyjścia do warsztatów na temat postrzegania świata przez dzieci  i co z tego, dla nas wszystkich, wynika. Podczas warsztatów będziemy ćwiczyć myślenie – wykorzystując zabawy ze słowami, dźwiękami i ruchem.
c) 29.09.2018, godz. 9.00-14.00, Galeria Ateneum, ul. 3 Maja 25
„Lalki mojej wyobraźni”
Prowadząca: Beata Zawiślak
Inspirując się formą „Piaskowego Wilka” dowiemy się, w jaki sposób wykorzystywać lalki w działaniach twórczych z dziećmi. Spotkanie będzie skupione na zabawach z zakresu animacji przedmiotu oraz prostych działaniach aktorskich z wykorzystaniem form lalkowych.

II. BLOK: WARSZTATY DO SPEKTAKLU PT. „KORDIAN” (12-13.10.2018)
a) 12.10.2018, godz. 17.00-19.00, Scena Ateneum, ul. Św. Jana 10 – premiera pedagogiczna i  dyskusja z twórcami
b) 13.10.2018, godz. 10.00-15.00, Galeria Ateneum, ul. 3 Maja 25 – „Teatr dramatyczny, a teatr lalkowy”
Celem spotkania będzie dotknięcie tematu adaptacji teatralnej poprzez działania, w których uczestnicy będą mieli okazję wejść w rolę reżysera – inscenizatora.Prowadzący: Grzegorz Eckert
c). 22.10.2018, godz. 17.00-20.00, Scena Ateneum, ul. św. Jana 10, „Ile mnie we mnie? O trudnej sztuce bycia częścią jakiegoś systemu”
Na warsztacie przyjrzymy się możliwością budowania grupy i tematem podejmowania wyborów. Będzie to również warsztat o byciu sobą – jako idealista wśród grupy nastawionej na komercyjny sukces. Jaką przyjąć postawę: zaangażować się społecznie, dopasować się do reszty, być outsiderem, a może pozostać sobą ale jednak być częścią grupy, częścią pewnego systemu. Zmienić siebie, czy zmienić system? Co wybrać? Wykorzystując działania teatralne, ćwiczenia ruchowe, improwizacje spróbujemy sobie odpowiedzieć na pytanie – co jest  możliwe, a co raczej skazane na porażkę?
Prowadzenie: Aleksandra Drzazga

III. BLOK: WARSZTATY DO SPEKTAKLU PT. „TYLKO JEDEN DZIEŃ”(16-17.11.2018)
a) 3
.11. 2018, godz. 11.30, Scena Ateneum, ul. św. Jana 10, spektakl „Tylko jeden dzień”
Obowiązkowy i bezpłatny udział uczestników warsztatów.
b
) 16.11.2018, godz. 16.00-20.00: „Jak rozmawiać z dziećmi o przemijaniu?”
Prowadząca: Aleksandra Rajska
Spektakl „Tylko jeden dzień”, jest doskonałym punktem wyjścia do poruszenia z dziećmi tematu kruchości życia. Nasze spotkanie będzie okazją do podjęcia rozmowy na temat przemijania, ale w sposób bezpieczny dla uczestników, poprzez dostrzeganie piękna i wartości życia. Podczas warsztatów sięgniemy po różne techniki arteterapeutyczne, które pomogą nam w rozmowie z dziećmi.
c) 17.11.2018, godz. 10.00-16.00: „Teatr to…”
Prowadząca: Katarzyna Prudło
Co jest potrzebne do tego, żeby powstał teatr? Oglądając spektakl „Tylko jeden dzień” przekonujemy się, że jesteśmy w stanie wykreować świat sceniczny korzystając z bogatej gry aktorskiej oraz umownej oprawy plastycznej. Zajęcia mają pokazać, jak pobudzać wyobraźnię teatralną najmłodszych i uczyć ich rozumienia teatru, w którym korzystamy z metafory.

IV. BLOK: WARSZTATY DO SPEKTAKLU PT. „NARYSUJ MI BARANKA” (23-24.11.2018)
a). 10.11. 2018, godz. 16.00, Galeria Ateneum, ul. 3 Maja 25, spektakl „Narysuj mi baranka”
Obowiązkowy i bezpłatny udział uczestników warsztatów.
b) 23.11.2018, godz. 16.00-20.00, „W podróży z Małym Księciem
Prowadząca: Agnieszka Szymańska
Wykorzystując metody pedagogiki teatru, będziemy się przyglądać tematom poruszonym w przedstawieniu, a w szczególności tym, które najbardziej zapadły w pamięć widzom – uczestnikom warsztatu. Jak rozmawiać o teatrze, doświadczając teatru na sobie samym? Będziemy wspólnie stwarzać przestrzeń do rozmowy o refleksjach, wrażeniach i odczuciach widzów po spektaklu.
c) 24.11.2018, godz. 10.00-16.00, „Teatr cieni”
Prowadząca: Krystyna Nowińska
Zajęcia mają na celu przybliżyć wybrane formy teatru cieni, a także proste zabawy z wykorzystaniem światła, które nauczyciel będzie mógł przeprowadzić w warunkach szkolnych.

PROWADZĄCY ZAJĘCIA:
DOMINIKA GÓRECKA
– pedagog teatru i tłumaczka literatury szwedzkiej. Studiowała filologię szwedzką w Poznaniu, literaturoznawstwo w Göteborgu, przekład literacki w Sztokholmie oraz pedagogikę teatru w Warszawie. Naukowo zajmuje się szwedzkim teatrem i dramatem współczesnym, zwłaszcza teatrem dla dzieci i młodzieży, prowadzi zajęcia na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie.

BEATA ZAWIŚLAK – aktorka Śląskiego Teatru Lalki i Aktora „Ateneum” w Katowicach, współpracuję z Teatrem Gry i Ludzie. Prowadziła zajęcia teatralne w domach kultury, warsztaty teatralne, jest wykładowcą Uniwersytetu Śląskiego Dzieci w Katowicach. Współtwórczyni Małej Akademii Teatralnej – cyklu spektakli edukacyjnych skierowanych do najmłodszego widza. Współpracuje ze Stowarzyszeniem “Uskrzydlamy”, w którym prowadzi warsztaty teatralne z  młodzieżą.

ALEKSANDRA DRZAZGA – edukator teatralny, absolwentka Reżyserii Teatru Dzieci i Młodzieży (AST), nauczyciel z 18-letnim stażem, współtwórca programu „Klasy Aktywności Twórczej” (program z zakresu edukacji kulturowej funkcjonujący od 2005 r. w publicznej szkole w Bytomiu jako część zajęć lekcyjnych), tutorka nauczycieli w programie „Teatroteka Szkolna” w Instytucie Teatralnym. Prowadzi warsztaty teatralne dla dzieci, młodzieży i nauczycieli.

GRZEGORZ ECKERT – aktor, absolwent białostockiego Wydziału Sztuki Lalkarskiej Akademii Teatralnej w Warszawie. Od 2011 roku w zespole Śląskiego Teatru Lalki i Aktora „Ateneum” w Katowicach. Jako pedagog przedmiotów aktorskich i dykcji współpracuje z Instytutem Wokalno – Aktorskim i Instytutem Jazzu Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach. Od wielu lat prowadzi warsztaty teatralne dla młodzieży i dorosłych.

ALEKSANDRA RAJSKA – psycholog, pedagog teatru, arteterapeutka Polskiego Instytutu Ericksonowskiego, wykładowca Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, pracuje w dziale edukacji w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. Współautorka i instruktorka projektów „Lata w teatrze“ w Bralinie, Białym Zdroju, Kaliszu i Zambskach Kościelnych. Jako pedagog teatru współpracowała z Teatrem im. Bogusławskiego w Kaliszu.

KATARZYNA PRUDŁO – ukończyła filologię polską na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wydział Lalkarski Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie – filia we Wrocławiu. Od 2002 roku aktorka Śląskiego Teatru Lalki i Aktora „Ateneum” w Katowicach. Współpracowała również z Teatrem im. Adama Mickiewicza w Częstochowie oraz katowickim Teatrem Bez Sceny. Autorka kilku tomików wierszy dla dzieci. Współpracuje z Miejską Biblioteką Publiczną w Katowicach – prowadzi warsztaty i spotkania autorskie – oraz kwartetem „Sonos” dla którego pisze scenariusze koncertów dla dzieci.

AGNIESZKA SZYMAŃSKA – pedagog teatru, producentka, edukatorka. Absolwentka APS im. M. Grzegorzewskiej (specjalności: pedagogika ogólna i edukacja medialna), Podyplomowego Studium Menedżerów Kultury SGH oraz Szkoły Pedagogów Teatru Instytutu Teatralnego. Od trzech lat prowadzi procesy tutorskie. Projektuje i realizuje projekty artystyczne i edukacyjne m.in. dla Instytutu Teatralnego, Instytutu Adama Mickiewicza, Stowarzyszenia Pedagogów Teatru oraz teatrów w całym kraju. Dla Teatru 21 Justyny Sobczyk projektuje i organizuje szkolenia dotyczące różnorodności. Od trzech lat z zespołem Stowarzyszenia Pedagogów Teatru prowadzi zajęcia „Praca z widzem” na Podyplomowych Studiach Pedagogika Teatru na Uniwersytecie Warszawskim. W 2017 roku poprowadziła warsztaty z wykorzystania metod teatralnych dla ponad 1000 edukatorów.  Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 2016 roku z obszaru zarządzanie i wspieranie kadr kultury.

 

INFORMACJE O PROJEKCIE

Warsztaty stanowią część projektu „EduAkcja – Teatr wzmacnia!”, który jestadresowany do nauczycieli i pedagogów z województwa śląskiego, którzy chcą w sposób aktywny i twórczy prowadzić zajęcia dotyczące teatru. Zapraszamy do udziału w działaniach, które mają pokazać, że wizyta w teatrze może stać się świetnym pretekstem do tego, by podejmować z uczniami dialog i zachęcać ich do aktywnego odbioru sztuki. Wychodzimy z  założenia, że aby w pełni rozbudzić w dzieciach i młodzieży zainteresowanie kulturą, nie wystarczy bierny odbiór spektaklu, ale trzeba inicjować dodatkowe formy aktywności. Spektakl teatralny – tak, jak każdy inny tekst kultury, może stać się impulsem do podejmowania ważnych rozmów, a także kreatywnych działań, które pozwalają dzieciom i młodzieży na aktywny udział i dają szansę zaprezentowania własnego zdania.

Dlatego też proponujemy udział w projekcie, który zakłada:

warsztaty zainspirowane tematyką i formą wybranych spektakli z repertuaru Śląskiego Teatru Lalki i Aktora „Ateneum” (wrzesień-listopad)
konsultacje i podejmowanie przez nauczycieli własnych działań edukacyjnych przy wsparciu pedagoga teatru (październik-grudzień)
forum „teatr i szkoła” (15.12.2018)
wydanie broszur metodycznych dla nauczycieli
realizację filmów edukacyjnych zachęcających do poznawania  języka współczesnego teatru lalek.

Do pracy zaprosiliśmy doświadczonych pedagogów teatru, animatorów kultury, reżysera oraz aktorów naszego Teatru. Projekt jest realizowany  wspólnie z Regionalnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach, Stowarzyszeniem Pedagogów Teatru oraz Miejskim Domem Kultury „Koszutka”.

Dodatkowe informacje: Anna Nowak, , tel. 32 602 92 72, 505 360 244

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

 

 

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać informacje na temat wydarzeń organizowanych przez Teatr Ateneum przeczytaj politykę prywatności i podaj swój adres e-mail:

 
FBAteneum
Znajdź nas na Facebooku
Festiwal
Festiwal na Facebooku
Galeria
Galeria na Facebooku
YTAteneumKatowice
Znajdź nas na YouTube
teatr_ateneum_katowice
Instagram
Skip to content