Kontakt

Angekok. Opowieść arktyczna / Angekok. An Arctic Tale

Teatr Rawa, Katowice, Polska / Poland

 

spektakl autorski Bartosza Sochy / author’s performance by Bartosz Socha

reżyseria światła / light design: Maciej Dziaczko

konsultacja artystyczna / artistic consultation: Hubert Bronicki, Ewa Kubiak, Beata Zawiślak

obsada / cast

Bartosz Socha

wiek / age: 6+

czas trwania / duration: 40’

spektakl bez słów / performance with no words

 

Plastyczna, wielowymiarowa inscenizacja powstała w wyniku inspiracji sztuką inuicką. Zachwyt nad tą niezwykłą, egzotyczną kulturą, która odchodzi w niepamięć, stał się podstawą do stworzenia spektaklu, w którym realizatorzy starali się zawrzeć prostotę, abstrakcję, minimalizm, humor, uniwersalność, ulotność, a zatem te cechy, które oddają charakter twórczości Inuitów.

Angekok to legenda zamknięta w kilkunastu obrazach, dźwięki budujące inną czasoprzestrzeń oraz wrażenia, które mogą otworzyć w widzach nowe przestrzenie myślowe i formy postrzegania rzeczywistości.

Słowo angekok oznacza dziecięcą zabawę słowną, szamańską wyliczankę grenlandzkich czarowników oraz inuickiego szamana.

 

The artistic, multidimensional staging was inspired by Inuit art. The admiration for this extraordinary, exotic culture, which is now fading into oblivion, became the basis for a performance in which the producers sought to include simplicity, abstraction, minimalism, humour, universality, ephemerality, and therefore those qualities that reflect the character of Inuit art.

Angekok is a legend encapsulated in several images, sounds that build a different space-time and impressions that can open up new thought spaces and forms of perception of reality in the audience.

The word angekok means children’s word play, a shamanic enumeration of Greenlandic sorcerers and Inuit shaman.

foto: Maciej Dziaczko

Trailer

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać informacje na temat wydarzeń organizowanych przez Teatr Ateneum przeczytaj politykę prywatności i podaj swój adres e-mail:

 
FBAteneum
Znajdź nas na Facebooku
Festiwal
Festiwal na Facebooku
Galeria
Galeria na Facebooku
YTAteneumKatowice
Znajdź nas na YouTube
teatr_ateneum_katowice
Instagram
Skip to content