Kontakt

EduAkcja-kontynuacja

Zapraszamy nauczycieli, pedagogów oraz inne osoby pracujące w placówkach oświatowych i szkolno-wychowawczych na warsztaty zainspirowane spektaklami z repertuaru naszego Teatru. Przedstawienie teatralne (tak jak każdy inny tekst kultury) może stać  się pretekstem do podjęcia z dziećmi i młodzieżą twórczych poszukiwań. Podczas warsztatów zaprezentujemy kilka pomysłów na to, jak zaprojektować zajęcia towarzyszące wizycie w teatrze. Warsztaty do każdego ze spektakli będą prowadzone w taki sposób, żeby przybliżać zarówno tematykę, jak i formę przedstawienia. Osoby zainteresowane mogą zapisać się na cały cykl (40 godzin) lub na wybrane „bloki” (po 10 godzin). W tym celu należy wypełnić kartę zgłoszenia, a następnie wysłać ją e-mailem na adres: lub dostarczyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „EduAkcja – warsztaty dla nauczycieli” do Działu Organizacji Widowni – ul. św. Jana 10, 40-012 Katowice. Udział w warsztatach jest bezpłatny, liczba miejsc ograniczona. O przyjęciu zadecyduje kolejność zgłoszeń.

UWAGA! Ze względu na sytuację epidemiologiczną uczestnicy będą musieli dostosować się do wszelkich wytycznych sanitarnych. Zajęcia planujemy zrealizować w formie tradycyjnych spotkań w małych grupach, jednak w przypadku nowych ograniczeń związanych z wirusem COVID-19 dopuszczamy organizację projektu w formie on-line (całościowo lub częściowo). O ewentualnych zmianach formuły zajęć będziemy informować uczestników na bieżąco.
Przed każdym z bloków uczestnicy zobligowani są do obejrzenia spektaklu, do którego będziemy odwoływać się podczas warsztatów. W przypadku, w którym nie będzie możliwości zaprezentowania spektaklu w formie tradycyjnej, uczestnicy będą korzystać z rejestracji video.

KARTA DO POBRANIA: karta zgłoszenia

Dodatkowe informacje:  Anna Nowak, 

PROGRAM WARSZTATÓW:

I. BLOK: WARSZTATY DO SPEKTAKLU PT. „BABCIA NA JABŁONI” (25-26.09.2020)
a) 25.09.2020, godz. 16.00-20.00, Galeria Ateneum, ul. 3 Maja 25
„Marzy mi się…”
Prowadzenie: Agnieszka Zakrzewska
Warsztaty o potrzebie bliskości i potędze wyobraźni, która pozwala odkryć, że to za czym tęsknimy może być na wyciągnięcie ręki. Podczas warsztatów będziemy za pomocą zabaw dramowych, ćwiczeń aktorskich oraz działań interdyscyplinarnych podejmować temat marzeń i ich realizacji. Pośrednio poruszymy także wątek relacji międzypokoleniowych i tego, jakie korzyści mogą wyniknąć ze współpracy osób w różnym wieku.
b) 26.09.2020, godz. 10.00-15.00, Galeria Ateneum, ul. 3 Maja 25
„Multimedia w teatrze”
Prowadzenie: Tomasz Kaczorowski
Podczas warsztatów uczestnicy wykreują własne projekcje multimedialne z wykorzystaniem prostych narzędzi, jak telefon komórkowy czy tradycyjny rzutnik pisma. Zajęcia mają uwrażliwić na specyficzny język widowisk współczesnych (w których wykorzystywane są projekcje multimedialne) oraz przygotować do prowadzenia zajęć, które pokażą dzieciom różnice między teatrem, a filmem.

II. BLOK: WARSZTATY DO SPEKTAKLU PT. „KRÓLOWA ŚNIEGU” (9-10.10.2020)
a) 9.10.2020, godz. 16.00-20.00, Galeria Ateneum, ul. 3 Maja 25
„Poszukiwanie własnej drogi”
Prowadzenie: Dominika Górecka
Tematem warsztatów będą techniki twórcze i teatralne, które nauczyciele będą mogli wykorzystać do podejmowania z najmłodszymi tematu wzmacniania wiary we własne siły, przezwyciężania trudności i realizacji celów. Istotnym elementem zajęć będzie pokazanie, jak w twórczy sposób wykorzystywać motywy baśniowe w pracy z dziećmi.
b). 10.10.2020, godz. 10.00-15.00, Galeria Ateneum, ul. 3 Maja 25
„Plastyka teatralna”
Prowadzenie: Bożena Ślaga
Podczas zajęć uczestnicy będą eksperymentować z rozmaitymi tworzywami i budować z nich elementy kostiumów i scenografii. Celem spotkania będzie zaprezentowanie kreatywnych sposobów wykorzystania form plastycznych podczas pracy z dziećmi i uwrażliwiania ich na zagadnienie umowności teatralnej.

III. BLOK: WARSZTATY DO SPEKTAKLU PT. „ŁYSEK Z POKŁADU IDY”(23-24.10.2020)
a) 23.10.2020, godz. 16.00-20.00, Galeria Ateneum, ul. 3 Maja 25
„Łysek z pokładu Idy, czy o odczuwaniu”
Prowadzenie: Aleksandra Rajska
Nasze spotkanie będzie okazją do podjęcia rozmowy na temat znaczenia relacji w życiu – zwłaszcza tego w jaki sposób więzi z innymi pozwalają pokonywać ograniczenia. Temat wydaje się szczególnie aktualny w kontekście pojawiających się emocji związanych z okresem pandemicznego odosobnienia. Warsztat będzie próba przyjrzenia się, w jaki sposób relacje pozwalają przezwyciężać izolację. Sięgniemy po różne techniki z zakresu arteterapii i pedagogiki teatru, które pomogą nam w rozmowie z dziećmi i młodzieżą.
b) 24.11.2020, godz. 10.00-15.00, Galeria Ateneum, ul. 3 Maja 25
„Adaptacja teatralna”
Prowadzenie: Konrad Dworakowski
Celem spotkania będzie dotknięcie tematu adaptacji teatralnej poprzez działania, w których uczestnicy będą mieli okazję wejść w rolę reżysera – inscenizatora. Zajęcia obejmują pracę z tekstem na poziomie dramaturgicznym i reżyserskim.

IV. BLOK: WARSZTATY DO SPEKTAKLU PT. „PIOTRUŚ PAN” (20-21.11.2020)
a). 20.11.2020, godz. 16.00-20.00, Galeria Ateneum, ul. 3 Maja 25
Prowadzenie: Aleksandra Drzazga
Inspirując się najnowszą premierą Teatru Ateneum będziemy wspólnie stwarzać przestrzeń do rozmowy o refleksjach, wrażeniach i odczuciach widzów po spektaklu. Dokładną tematykę warsztatu podamy bliżej terminu premiery przedstawienia.
b) 21.11.2020, godz. 10.00-15.00, Galeria Ateneum, ul. 3 Maja 25
„Lalki mojej wyobraźni”
Inspirując się formą spektaklu pt. „Piotruś Pan” dowiemy się, w jaki sposób wykorzystywać lalki w działaniach twórczych z dziećmi. Spotkanie będzie skupione na zabawach z zakresu animacji przedmiotu oraz prostych działaniach aktorskich z wykorzystaniem form lalkowych.
Nazwisko prowadzącego podamy w późniejszym terminie.

PROWADZĄCY ZAJĘCIA:
DOMINIKA GÓRECKA
– pedagog teatru i tłumaczka literatury szwedzkiej. Studiowała filologię szwedzką w Poznaniu, literaturoznawstwo w Göteborgu, przekład literacki w Sztokholmie oraz pedagogikę teatru w Warszawie. Naukowo zajmuje się szwedzkim teatrem i dramatem współczesnym, zwłaszcza teatrem dla dzieci i młodzieży, prowadzi zajęcia na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie.

TOMASZ KACZOROWSKI – reżyser i autor tekstów dla teatru oraz koncepcji działań edukacyjnych. Absolwent Wiedzy o Teatrze (UJ), studiował również reżyserię na Wydziale Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku (AT), obecnie student Filologicznych Studiów Doktoranckich (UG). Wyreżyserował spektakle m.in. w Teatrze Miniatura w Gdańsku, Teatrze im. Kochanowskiego w Opolu, Teatrze Lalki Tęcza w Słupsku, Nowym Teatrze w Słupsku, Teatrze im. Horzycy w Toruniu, Teatrze Pinokio w Łodzi. Jest laureatem nagród w konkursach dramaturgicznych, m.in. w organizowanym przez Nowy Teatr im. Witkacego w Słupsku i Teatr Nowy w Krakowie (Las Villas) oraz  w 28. Konkursie na Sztukę Teatralną dla Dzieci i Młodzieży CSD w Poznaniu (Z czuba…).

AGNIESZKA ZAKRZEWSKA – pedagog teatru i animatorka kultury. Ukończyła historię (UMK), pedagogikę teatru (UW), a także Podyplomowe Studia Reżyserii Teatrów Dzieci i Młodzieży (AST, Filia we Wrocławiu). Uczyła się również w Policealnym Studium Edukacji i Praktyk Teatralnych w Toruniu. Doświadczenie wykorzystywania metod teatralnych w pracy z grupą zdobywała, prowadząc teatralne grupy amatorskie oraz realizując warsztaty umiejętności społecznych. Współpracuje z Centrum Aktywności Lokalnej dla miasta Torunia „Willa z pasją” realizując warsztaty dla dzieci od lat 3 po seniorów. Specjalistka do spraw teatru w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury w Toruniu.

BOŻENA ŚLAGA – Artystka prowadząca eksperymentalne zajęcia dla dzieci i młodzieży, kostiumografka teatralna i scenografka. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach (wydział grafiki użytkowej), studiowała w Międzynarodowej Szkole Kostiumografii i Projektowania Ubioru w Warszawie. Stworzyła kostiumy do spektakli m.in. w Teatrze Syrena w Warszawie, Teatrze Muzycznym Capitol we Wrocławiu, Teatrze Polskim w Bielsku-Białej, Teatrze Wybrzeże w Gdańsku oraz Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. Od 2014 prowadzi cyklicznie zajęcia teatralne dla dzieci z wykorzystaniem masek i innych elementów kostiumu oraz lekcje teatralne dla grup szkolnych z zakresu historii kostiumu teatralnego i jego tworzenia w Teatrze Syrena w Warszawie. Poza tym angażuje się w inne działania edukacyjne, m.in. prowadzi sensoryczne zajęcia plastyczne dla dzieci oraz warsztaty z zakresu recyklingu i prac ręcznych.

ALEKSANDRA DRZAZGA – edukator teatralny, absolwentka Reżyserii Teatru Dzieci i Młodzieży (AST), nauczyciel z ponad 20-letnim stażem, współtwórca programu „Klasy Aktywności Twórczej” (program z zakresu edukacji kulturowej funkcjonujący od 2005 w publicznej szkole w Bytomiu jako część zajęć lekcyjnych), tutorka nauczycieli w programie „Teatroteka Szkolna” w Instytucie Teatralnym. Prowadzi warsztaty teatralne dla dzieci, młodzieży i nauczycieli.

ALEKSANDRA RAJSKA – psycholog, pedagog teatru, arteterapeutka Polskiego Instytutu Ericksonowskiego, wykładowca Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, pracuje w dziale edukacji w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. Współautorka i instruktorka projektów „Lato w teatrze“ w Bralinie, Białym Zdroju, Kaliszu i Zambskach Kościelnych. Jako pedagog teatru współpracowała z Teatrem im. Bogusławskiego w Kaliszu.

KONRAD DWORAKOWSKI – reżyser i aktor, absolwent i wykładowca białostockiego Wydziału Sztuki Lalkarskiej Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. W latach 2003-2005 był kierownikiem artystycznym Teatru Lalek Guliwer w Warszawie, w latach 2009-2019 dyrektorem Teatru Lalki i Aktora Pinokio w Łodzi. Tworzy spektakle zarówno dla dzieci, jak i dorosłych widzów. Prowadzi także autorskie warsztaty z teatru formy. Pomysłodawca projektów związanych z rewitalizacją społeczno-kulturalną na terenie Łodzi, Wałbrzycha i Katowic (m.in. „Punkty Kultury”, „Wjeżdżamy w Bramy”, „Bramogranie”). Laureat wielu prestiżowych nagród.

INFORMACJE O PROJEKCIE

Warsztaty stanowią część projektu „EduAkcja – kontynuacja”, który jest adresowany do nauczycieli i pedagogów z województwa śląskiego chcących w sposób aktywny i twórczy prowadzić zajęcia dotyczące teatru. Zapraszamy do udziału w działaniach, które mają pokazać, że wizyta w teatrze może stać się świetnym pretekstem do tego, by podejmować z uczniami dialog i zachęcać ich do aktywnego odbioru sztuki. Wychodzimy z  założenia, że aby w pełni rozbudzić w dzieciach i młodzieży zainteresowanie kulturą, nie wystarczy bierny odbiór spektaklu, ale trzeba inicjować dodatkowe formy aktywności. Spektakl teatralny – tak, jak każdy inny tekst kultury, może stać się impulsem do podejmowania ważnych rozmów, a także kreatywnych działań, które pozwalają dzieciom i młodzieży na aktywny udział i dają szansę zaprezentowania własnego zdania.

Dlatego też proponujemy udział w projekcie, który zakłada:

– warsztaty zainspirowane tematyką i formą wybranych spektakli z repertuaru Śląskiego Teatru Lalki i Aktora „Ateneum” (wrzesień – listopad)
– konsultacje i podejmowanie przez nauczycieli własnych działań edukacyjnych przy wsparciu pedagoga teatru (listopad)
– konferencję „Teatr w szkole, szkoła w teatrze” (12.12.2020)
– wydanie broszur metodycznych dla nauczycieli

Do pracy zaprosiliśmy doświadczonych pedagogów teatru, animatorów kultury oraz artystów. Projekt jest realizowany  wspólnie z Regionalnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach oraz Miejskim Domem Kultury „Koszutka”.

Dodatkowe informacje: Anna Nowak, , tel. 32 602 92 72, 505 360 244

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać informacje na temat wydarzeń organizowanych przez Teatr Ateneum przeczytaj politykę prywatności i podaj swój adres e-mail:

 
FBAteneum
Znajdź nas na Facebooku
Festiwal
Festiwal na Facebooku
Galeria
Galeria na Facebooku
YTAteneumKatowice
Znajdź nas na YouTube
teatr_ateneum_katowice
Instagram
Skip to content