Kontakt

Kajtuś Czarodziej

Kajtuś to najbardziej niespokojny chłopiec na świecie. Nie zgadza się na życie w Biednym Mieście, w którym na dobre zadomowiła się mgła, nuda i szarość. Odwraca się od rówieśników i od całego świata dorosłych; to dla niego obce plemię. Za to świat baśni… To jest to! Zasłyszane od babci historie pobudzają wyobraźnię chłopca, który zapragnie zostać czarodziejem. Nie królem, nie lotnikiem i nie detektywem, tylko właśnie czarodziejem! Pewnego dnia Kajtuś  odkrywa w sobie magiczną moc.

Spektakl na motywach zwariowanej powieści o małoletnim czarodzieju – historia niegrzeczności, samotności i buntu, poszukiwania sensu i walki o siebie –  podejmuje niezwykle ważny temat wolności i praw dziecka, a tym samym szlachetną myśl Korczaka.

Spektakl zrealizowany we współpracy z Akademią Teatralną im. A. Zelwerowicza w Warszawie, Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku.

 

Kajtuś is the most restless boy in the world. He refuses to live in the Poor Town, where fog, boredom and dullness have settled in for good. He turns away from his peers and from the whole adult world; it’s a foreign tribe for him. But the world of fairy tales… Now this is it! Stories told by his grandmother stir the imagination of the boy, who will want to become a wizard. Not a king, not a aviator or a detective, but a wizard, indeed! One day Kajtuś discovers a magical power  in himself.

The play is based on the motives of a crazy novel about a child wizard – a story of rudeness, loneliness and rebellion, searching for meaning and fighting for oneself – takes on an extremely important topic of freedom and children’s rights and thus, the noble thought of Korczak.

The performance was made in cooperation with A. Zelwerowicz Theatre Academy in Warsaw, Puppet Theatre Art Department in Białystok.

foto: Waldemar Łomża

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać informacje na temat wydarzeń organizowanych przez Teatr Ateneum przeczytaj politykę prywatności i podaj swój adres e-mail:

 
FBAteneum
Znajdź nas na Facebooku
Festiwal
Festiwal na Facebooku
Galeria
Galeria na Facebooku
YTAteneumKatowice
Znajdź nas na YouTube
teatr_ateneum_katowice
Instagram
Skip to content