Kontakt

Konkurs literacki dla młodzieży

W związku z realizacją projektu pn. Szczęście. Po prostu zapraszamy młodzież z województwa śląskiego do udziału w konkursie. Poniżej publikujemy regulamin oraz  kartę zgłoszenia.

Regulamin konkursu literackiego dla młodzieży


1.
Organizatorem konkursu jest Śląski Teatr Lalki i Aktora Ateneum.

2. Adresatem konkursu jest młodzież w wieku 13-20 lat z województwa śląskiego.

3. Celem konkursu jest stworzenie dla młodych ludzi przestrzeni do wypowiedzi na temat własnych emocji, refleksji i marzeń. Jesteśmy przekonani, że za pomocą języka można zamanifestować swoją odrębność, światopogląd oraz indywidualny system wartości. Temat konkursu jest  bliski nam wszystkim – dążymy do szczęścia, ale dla każdego z nas oznacza ono co innego. Dlatego też chcielibyśmy zachęcić młodzież do podjęcia autorefleksji na temat indywidualnych definicji szczęścia oraz tego, co zrobić, żeby odczuwać radość. Prace nadesłane na konkurs powinny stanowić odpowiedź na jedno z pytań: Jak wyglądał(by) najszczęśliwszy dzień twojego życia? lub Co trzeba zrobić, żeby zyskać przychylność losu?

4. Prace będą oceniane w kategoriach:
– esej/felieton (maksymalna objętość tekstu: 10 000 znaków ze spacjami),
– opowiadanie fantasy (maksymalna objętość tekstu: 14 000 znaków ze spacjami)
– scena dramatyczna (maksymalna objętość tekstu: 14 000 znaków ze spacjami)
– piosenka (maksymalna objętość tekstu: 2000 znaków ze spacjami).

 5. Kryteria oceny:
a) swoboda językowa oraz bogactwo słownictwa,
b) poziom literacki pracy,
c) samodzielność i oryginalność,
d) kreatywność.

6. Prace należy przekazać w formie elektronicznej w postaci maszynopisu w formacie PDF. Karty zgłoszenia powinny być zapisane w formacie PDF lub JPG i zawierać odręczny podpis autora pracy (w przypadku osób pełnoletnich) lub prawnego opiekuna (w przypadku osób niepełnoletnich). Prace oraz karty zgłoszenia należy przesłać e-mailem do dnia 22.04.2022 na adres: . Nie wolno zapisywać danych autora (np. nazwiska, szkoły etc.) w pracy konkursowej. W treści może znaleźć się wyłącznie pseudonim twórcy. PSEUDONIM to dowolna nazwa, po której będziemy mogli zidentyfikować autora pracy. Wskazane jest, żeby pseudonim zawierał minimum 4 litery oraz dwie cyfry, np. Kasia01, 50Adam. Pseudonim powinien zostać zapisany czytelnie nad tytułem pracy konkursowej. Pseudonim to jedyna informacja o autorze, którą wolno umieścić w treści pracy.

7. Spośród nadesłanych prac jury wyłoni laureatów, którzy otrzymają nagrody niespodzianki, a ich prace zostaną opublikowane na stronie Teatru oraz zostaną wzięte pod uwagę przy realizacji spektaklu i gry miejskiej.

8. Prace nadesłane bez karty zgłoszenia, bez pseudonimu lub przekraczające dopuszczalną objętość znaków nie będą rozpatrywane.

9. Wyklucza się prace tworzone wspólnie (współautorstwo).

10. Jeden autor może wysłać maksymalnie jedną pracę w każdej kategorii (czyli jeden esej/felieton, jedno opowiadanie, jedną scenę dramatyczną lub piosenkę).

11. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, napisanymi w języku polskim.

12. Uczestnictwo młodzieży w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody autorów prac lub ich opiekunów na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do organizacji konkursu i ogłoszenia wyników, a także na wykorzystanie utworów do działań promocyjnych Teatru Ateneum oraz  działań z młodzieżą w dalszych etapach projektu.

13. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Teatru (www.ateneumteatr.pl) oraz na Facebooku (www.facebook.com/ateneumkatowice).

14. Dodatkowe informacje można uzyskać podczas spotkania online na platformie ZOOM, które odbędzie się w dniu 30.03.2022 o godz. 17:00.  Zapisy na spotkanie odbywają się poprzez formularz online: https://docs.google.com/forms/d/1qv1wcqajp45bsDunOwQMJ0wtZNapEYuLAs5WLAErfKg/edit
Dodatkowe informacje: Anna Nowak, tel. 505 360 244, .

15. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.

DO POBRANIA:

Regulamin konkursu literackiego dla młodzieży

karta zgłoszenia

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: Ojczysty – dodaj do ulubionych. Edycja 2022. 

 

 

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać informacje na temat wydarzeń organizowanych przez Teatr Ateneum przeczytaj politykę prywatności i podaj swój adres e-mail:

 
FBAteneum
Znajdź nas na Facebooku
Festiwal
Festiwal na Facebooku
Galeria
Galeria na Facebooku
YTAteneumKatowice
Znajdź nas na YouTube
teatr_ateneum_katowice
Instagram
Skip to content