Kontakt

Konkurs literacki dla młodzieży

W związku z realizacją projektu pn. Petarda! zapraszamy młodzież do udziału w konkursie. Poniżej publikujemy regulamin, kartę zgłoszenia oraz teksty poglądowe zawierające maksymalną dopuszczalną liczbę znaków.

Dodatkowych informacji udziela koordynatorka projektu Anną Nowak, tel. 505 360 244, .

UWAGA: W związku z licznymi zapytaniami ze strony pedagogów i młodzieży postanowiliśmy rozszerzyć zakres wiekowy adresatów konkursu i w dn. 19.03.2021 dokonać drobnej zmiany w regulaminie. W działaniu mogą wziąć udział osoby w wieku 13-19 lat z województwa śląskiego. Pozostałe punkty regulaminu pozostają bez zmian.

 

REGULAMIN KONKURSU

 1. Organizatorem konkursu jest Śląski Teatr Lalki i Aktora Ateneum.
 2. Adresatem konkursu jest młodzież w wieku 13-19 lat z województwa śląskiego.
 3. Celem konkursu jest stworzenie dla młodych ludzi przestrzeni do wypowiedzi na temat otaczającej ich rzeczywistości i zachęcenie do wyrażenia swoich spostrzeżeń za pomocą języka zawierającego  elementy młodzieżowej gwary. Prace nadesłane na konkurs powinny stanowić odpowiedź na pytanie: Co cię irytuje w otaczającym świecie oraz w jaki w sposób chciałbyś to zmienić? Pisemna wypowiedź powinna zawierać opis tego, co dla młodzieży jest trudne do zaakceptowania oraz zawierać subiektywną propozycję rozwiązania tego problemu. Prace powinny zostać napisane z wykorzystaniem słów wywodzących się z gwary młodzieżowej.
 4. Prace będą oceniane w kategoriach:
  – esej lub felieton (maksymalna objętość tekstu: 9000 znaków ze spacjami),
  – piosenka (maksymalna objętość tekstu: 2000 znaków ze spacjami).
 5. Kryteria oceny:
  a). swoboda językowa oraz bogactwo słownictwa,
  b) poziom literacki pracy,
  c) samodzielność i oryginalność,
  d) twórcze i świadome wykorzystanie gwary młodzieżowej,
  e) przekaz wypowiedzi adekwatny do grupy wiekowej i pozbawiony znamion wulgaryzmu,
  f) mile widziane będzie zaprezentowanie inspiracji, które skłoniły autorów do podjęcia tematu. Dlatego też jury dopuszcza załączniki audiowizualne w postaci zdjęć (nie więcej niż 3 pliki o łącznej objętości maks. 10 MB) lub krótkich filmów (nie więcej niż 2 pliki o łącznej objętości maks. 20 MB) dokumentujących problem i wywiedzionych z tematyki konkursu. Formy te nie są obowiązkowe, ale mogą zostać wzięte pod uwagę przy tworzeniu spektaklu, happeningu i formy street art.
 6. Prace należy przekazać w formie elektronicznej w postaci maszynopisu w formacie PDF. Karty zgłoszenia powinny być zapisane w formacie PDF lub jpg i zawierać odręczny podpis autora pracy (w przypadku osób pełnoletnich) lub prawnego opiekuna (w przypadku osób niepełnoletnich).  Dodatkowym elementem mogą być (ale nie jest to obligatoryjne) załączniki opisane w punkcie 5 f. Prace, karty zgłoszenia oraz ewentualne załączniki należy przesłać e-mailem do dnia 14.04.2021 na adres: (w przypadku dużej rozdzielczości plików dopuszczane jest wykorzystanie strony https://wetransfer.com/). Nie wolno zapisywać danych autora (np. nazwiska, szkoły etc.) w pracy konkursowej.  W treści może znaleźć się wyłącznie pseudonim twórcy. PSEUDONIM to dowolna nazwa, po której będziemy mogli zidentyfikować autora pracy. Wskazane jest, żeby pseudonim zawierał minimum 4 litery oraz dwie cyfry, np. Kasia01, 50Adam. Pseudonim powinien zostać zapisany czytelnie nad tytułem pracy konkursowej. Pseudonim to jedyna informacja o autorze, którą wolno umieścić w treści pracy.
 7. Spośród nadesłanych prac jury wyłoni laureatów, którzy otrzymają nagrody niespodzianki, a ich prace zostaną wzięte pod uwagę przy realizacji spektaklu, happeningu i formy street art.
 8. Prace nadesłane bez karty zgłoszenia, bez pseudonimu lub przekraczające dopuszczalną objętość znaków nie będą rozpatrywane.
 9. Wyklucza się prace tworzone wspólnie (współautorstwo).
 10. Jeden autor może wysłać maksymalnie jedną pracę w każdej kategorii (czyli jeden esej/felieton i/lub jedną piosenkę).
 11. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, napisanymi w języku polskim.
 12. Uczestnictwo młodzieży w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody autorów prac lub ich opiekunów na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do organizacji konkursu i ogłoszenia wyników, a także na wykorzystanie utworów do działań promocyjnych Teatru Ateneum oraz  działań z młodzieżą w dalszych etapach projektu.
 13. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Teatru (www.ateneumteatr.pl) oraz na Facebooku (www.facebook.com/ateneumkatowice).
 14. Dodatkowych informacji udziela koordynatorka projektu Anną Nowak, tel. 505 360 244, .
 15. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „Ojczysty – dodaj do ulubionych 2021”

 

karta zgłoszenia

regulamin konkursu

2000 znaków bez spacji – przykładowy dokument

9000 znaków bez spacji – przykładowy dokument

 

 

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać informacje na temat wydarzeń organizowanych przez Teatr Ateneum przeczytaj politykę prywatności i podaj swój adres e-mail:

 
FBAteneum
Znajdź nas na Facebooku
Festiwal
Festiwal na Facebooku
Galeria
Galeria na Facebooku
YTAteneumKatowice
Znajdź nas na YouTube
teatr_ateneum_katowice
Instagram
Skip to content