Kontakt

Konkurs literacki

Przypominamy, że jeszcze można wziąć udział w konkursie literackim organizowanym w ramach projektu (NIE)ZWYKŁE HEHESZKI. Do uczestnictwa zapraszamy młodzież z województwa śląskiego w wieku 13-20 lat.

Na prace konkursowe czekamy do 21.09.2023.

Osoby zainteresowane udziałem zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 14.09.2023 o godz. 17.00 na platformie ZOOM.

Ponownie zamieszczamy REGULAMIN KONKURSU

 1. Organizatorem konkursu jest Śląski Teatr Lalki i Aktora Ateneum.
 2.  Adresatem konkursu jest młodzież w wieku 13-20 lat z województwa śląskiego.
 3. Celem konkursu jest stworzenie młodzieży przestrzeni do wypowiedzi na temat absurdów życia codziennego. Chcemy poprosić młodych ludzi, aby poszukali w swoim otoczeniu przejawów absurdu i za pomocą środków wypowiedzi artystycznej zamanifestowali swoje zdanie. Zapraszamy do stworzenia humorystycznych tekstów stanowiących odpowiedź na pytanie: co cię irytuje lub śmieszy w otaczającej rzeczywistości? Jesteśmy przekonani, że za pomocą języka można przedstawić swoją odrębność, światopogląd oraz indywidualny system wartości. Nadesłane na konkurs  prace zostaną wykorzystane do stworzenia happeningu.
 4. Prace będą oceniane w kategoriach:
  – esej/felieton (maksymalna objętość tekstu: 10 000 znaków ze spacjami),
  – scena kabaretowa (maksymalna objętość tekstu: 12 000 znaków ze spacjami)
  – monolog/stand-up (maksymalna objętość tekstu: 10 000 znaków ze spacjami)
  – piosenka (maksymalna objętość tekstu: 2000 znaków ze spacjami).
 5. Kryteria oceny:
  a) swoboda językowa oraz bogactwo słownictwa,
  b) poziom literacki pracy,
  c) samodzielność i oryginalność,
  d) kreatywność,
  e) poczucie humoru.
 6. Prace należy przekazać w formie elektronicznej w postaci maszynopisu w formacie PDF. Karty zgłoszenia powinny być zapisane w formacie PDF lub JPG i zawierać podpis autora pracy (w przypadku osób pełnoletnich) lub prawnego opiekuna (w przypadku osób niepełnoletnich). Prace oraz karty zgłoszenia należy przesłać e-mailem do dnia 21.09.2023 na adres: . Nie wolno zapisywać danych autora (np. nazwiska, szkoły etc.) w pracy konkursowej. W treści może znaleźć się wyłącznie pseudonim twórcy. PSEUDONIM to dowolna nazwa, po której będziemy mogli zidentyfikować autora pracy. Wskazane jest, żeby pseudonim zawierał minimum 4 litery oraz dwie cyfry, np. Kasia01, 50Adam. Pseudonim powinien zostać zapisany czytelnie nad tytułem pracy konkursowej. Pseudonim to jedyna informacja o autorze, którą należy umieścić w treści pracy.
 7. Spośród autorów nadesłanych prac jury wyłoni laureatów, którzy otrzymają cenne nagrody finansowe (pula nagród to 5000 zł), a ich utwory zostaną opublikowane na stronie Teatru oraz wzięte pod uwagę przy realizacji happeningu.
 8. Prace nadesłane bez karty zgłoszenia, bez pseudonimu lub przekraczające dopuszczalną objętość znaków nie będą rozpatrywane.
 9. Dopuszcza się prace tworzone wspólnie (współautorstwo).
 10. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, napisanymi w języku polskim.
 11. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody autorów prac lub ich opiekunów na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do organizacji konkursu i ogłoszenia wyników, a także na wykorzystanie utworów do działań promocyjnych Teatru Ateneum oraz działań z młodzieżą w dalszych etapach projektu.
 12. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Teatru (www.ateneumteatr.pl).
 13. Ważnym elementem konkursu jest spotkanie informacyjne, które odbędzie się w formie online na platformie ZOOM, w dniu 14.09.2023 o godz. 17:00. W spotkaniu mogą wziąć udział wszystkie osoby, które zamierzają wysłać prace na konkurs literacki. Zapisy za spotkanie informacyjne za pomocą formularza: https://docs.google.com/forms/d/1cthxJe0h74e41wEIgedXBy5x_hwljpXoYIjmvdCFqVc/edit

Spotkanie informacyjne poprowadzi KUBA KAPRAL: absolwent kulturoznawstwa (UAM), dramatopisarz, prozaik, animator kultury, twórca teatralny związany z grupą Circus Ferus, hepener, autor słuchowisk, bajkopisarz. Współpracował z Teatrem Ósmego Dnia, Usta Usta Republika, Strefą Ciszy, Teatrem Porywacze Ciał. Autor kilkunastu sztuk teatralnych skierowanych zarówno do widza dorosłego, jak i młodego. Zdobywca nagród i wyróżnień w kilku edycjach Konkursu na Sztukę Teatralną dla Dzieci i Młodzieży organizowanego przez Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu. Jego teksty publikowane były w „Nowych sztukach dla dzieci i młodzieży” i wystawiane w Teatrze Pleciuga w Szczecinie, w Teatrze Nowym w Poznaniu (teksty piosenek w spektaklu Doroty Abbe „Tak sobie w kosmosie pływam”), także przez poznańskie teatry offowe: Grupę Teatralną WIKINGOWIE oraz grupę Circus Ferus. „Zmęczona historia” przygotowana została jako słuchowisko przez Teatr Lalki i Aktora „Kubuś” z Kielc. Autor zrealizował wiele słuchowisk we współpracy z Radiem Merkury (obecnie Radio Poznań), Estradą Poznańską oraz poznańskim Festiwalem Słuchowisk.

 1. Dodatkowe informacje:
  Anna Nowak, tel. 505 360 244, 
  Karolina Kowal, tel. 665 848 442,  
 2.  Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: Kultura-Interwencje. Edycja 2023.

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać informacje na temat wydarzeń organizowanych przez Teatr Ateneum przeczytaj politykę prywatności i podaj swój adres e-mail:

 
FBAteneum
Znajdź nas na Facebooku
Festiwal
Festiwal na Facebooku
Galeria
Galeria na Facebooku
YTAteneumKatowice
Znajdź nas na YouTube
teatr_ateneum_katowice
Instagram
Skip to content