Kontakt

Lato w teatrze

Rozpoczynamy rekrutację na wakacyjne warsztaty teatralne!

W ramach programu „Lato w teatrze” Śląski Teatr Lalki i Aktora „Ateneum” wraz z Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” w dniach 3-16.07.2023 roku będzie realizował projekt pn. „Święto”, adresowany do dzieci w wieku 8-11 lat.

Chcielibyśmy podjąć z wielokulturową grupą dzieci temat święta – jako czasu celebrowania tego, co ważne. Zapytamy dzieci, co ich zdaniem warto celebrować, a następnie zaprosimy najmłodszych do wykreowania własnego, nowego święta. W trakcie artystycznych poszukiwań będziemy się inspirować elementami kultury tradycyjnej: dowiemy się, po co są święta oraz w jaki sposób obchodzi się je w różnych stronach świata. Rezultatem kreatywnych podróży będzie spektakl plenerowy, w którym uczestnicy wezmą udział, przejmując role aktorów, muzyków, scenografów i tancerzy.

Dzieci będą pracować w trzech grupach: aktorskiej, aktorsko-plastycznej i aktorsko-muzycznej.

W programie każdej z grup znajdą się: twórcze warsztaty kulturowe w Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”, taniec, zadania aktorskie, gry i zabawy teatralne, ćwiczenia rozwijające wyobraźnię i umiejętność pracy w grupie.

Ponadto każda z grup będzie poznawać teatr z różnych perspektyw:

GRUPA AKTORSKA pozna wybrane elementy gry w planie żywym i lalkowym, plastyki ruchu oraz budowania scen zbiorowych. Uczestnicy skupią się na budowaniu scen pokazu finałowego.

GRUPA AKTORSKO-PLASTYCZNA będzie eksperymentować z różnymi technikami budowania scenografii i kostiumu, a także technikami animacji form teatru lalek.

GRUPA AKTORSKO-MUZYCZNA stworzy oprawę dźwiękową spektaklu finałowego. Zajęcia oparte zostaną na ćwiczeniach emisyjnych, umuzykalniających, rytmicznych oraz zadaniach ułatwiających przełamywanie niechęci związanej z wyrażaniem siebie za pomocą dźwięku.

PRZEBIEG ZAJĘĆ

Uczestnicy będą pracować przez dwa tygodnie po 6 godzin dziennie (również w weekendy, z wyjątkiem 9.07.2023 – tego dnia nie zaplanowano zajęć). Każde dziecko wybiera jedną z trzech grup. Zajęcia są przeznaczone dla dzieci w wieku 8-11 lat. Efektem warsztatów będzie pokaz finałowy w formie spektaklu teatralnego, który zostanie zaprezentowany w Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”. Udział w zajęciach jest bezpłatny. Rodzice lub opiekunowie muszą zadeklarować obecność dziecka w trakcie trwania całego turnusu, czyli w dniach 3.07-16.07.2023 (13 dni zajęć – z wyłączeniem niedzieli 9.07.2023).

CO TRZEBA ZROBIĆ, ŻEBY WZIĄĆ UDZIAŁ W WARSZTATACH?

Warunkiem zakwalifikowania do udziału jest obecność na warsztatach rekrutacyjnych oraz prawidłowe wypełnienie karty zgłoszenia, którą uczestnicy otrzymają na spotkaniu rekrutacyjnym. Liczba miejsc jest ograniczona. O przyjęciu zadecyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku dużej liczby zgłoszeń dopuszczamy możliwość potraktowania priorytetowo osób, które do tej pory nie brały udziału w półkoloniach organizowanych przez Teatr Ateneum.

Warsztaty rekrutacyjne odbędą się 5.06.2023 o godz. 17.00 w Galerii Ateneum, ul. 3 Maja 25.

Na warsztaty rekrutacyjne obowiązują zapisy za pomocą formularza: https://docs.google.com/forms/d/1piieNc735URyq4uQ_toVVivMgwJ6LKgt2JDcmoN7Lb0/edit

Dodatkowe informacje: .

Uwaga – warsztaty rekrutacyjne mają na celu przybliżenie specyfiki zajęć – to nie jest casting. Przyjmujemy wszystkich zainteresowanych sztuką – bez względu na zdolności artystyczne. Jedynym warunkiem uczestnictwa jest chęć twórczej pracy i obecność podczas całego cyklu warsztatów (13 dni zajęć).

INFORMACJE O PROWADZĄCYCH WARSZTATY:

BEATA ZAWIŚLAK: aktorka ŚTLiA Ateneum w Katowicach, współpracuje z Teatrem Gry i Ludzie. Prowadziła zajęcia teatralne w domach kultury, warsztaty teatralne, jest wykładowczynią Uniwersytetu Śląskiego Dzieci w Katowicach. Współtwórczyni Małej Akademii Teatralnej – cyklu spektakli edukacyjnych skierowanych do najmłodszego widza. Współpracuje ze Stowarzyszeniem “Uskrzydlamy”, w którym prowadzi warsztaty teatralne z  młodzieżą.

KRYSTYNA NOWIŃSKA: aktorka ŚTLiA Ateneum w Katowicach. W latach 2002 – 2007 aktorka Teatru Lalki i Aktora Pinokio w Łodzi. Wykładowczyni sekcji lalkarskiej Łódzkiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Heleny Kretz. Prowadząca liczne warsztaty, lekcje teatralne i lalkarskie w szkołach, przedszkolach, domach kultury, domach dziecka i teatrach. Absolwentka Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza Wydziału Sztuki Lalkarskiej  w Białymstoku.

WERONIKA ŁACEK – animatorka kultury w Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”. Studiowała etnologię na Uniwersytecie Śląskim w Cieszynie. Laureatka nagrody Wójta Gminy Istebna w dziedzinie kultury. Hafciarka, twórczyni ludowa, zajmuje się wykonywaniem elementów stroju górali Beskidu Śląskiego, miłośniczka sztuki ludowej. Od ponad 10 lat zajmuje się popularyzacją istebniańskiego haftu krzyżykowego, prowadząc warsztaty dla dzieci i dorosłych. Prowadziła warsztaty i pokazy rękodzieła między innymi na Tygodniu Kultury Beskidzkiej w Wiśle czy Jarmarku Jagiellońskim w Lublinie.

IGA ECKERT:  Absolwentka Akademii Muzycznej w Katowicach, Wydziału Kompozycji, Interpretacji, Edukacji i Jazzu w specjalności rytmika oraz prowadzenie zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych. Na co dzień związana z Zespołem Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara oraz Akademią Muzyczną im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Prowadzi chóry (m.in. w Państwowej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I st. im. S. Moniuszki w Katowicach). Komponuje muzykę do spektakli, krótkometrażowych filmów animowanych, etiud studenckich czy słuchowisk radiowych.

DOMINIKA KWAPULIŃSKA – przewodniczka i animatorka kultury w Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”, miłośniczka folkloru i wieloletnia tancerka Zespołu Pieśni i Tańca „Chorzów”. Była wolontariuszka w Domu Aniołów Stróżów w Chorzowie i Przedszkolu nr 19 w Chorzowie.

ANNA NOWAK: instruktorka teatralna, animatorka kultury, arteterapeutka. Od ponad 17 lat prowadzi zajęcia teatralne i działania animacyjne. Inicjatorka i koordynatorka ponad 40 projektów edukacyjno-społecznych. Stypendystka MKiDN w dziedzinie edukacji i animacji kultury. Specjalista ds. edukacji w ŚTLiA Ateneum. Absolwentka m.in. filologii polskiej o specjalności teatrologicznej i nauczycielskiej (UMK Toruń), Reżyserii Teatru Dzieci i Młodzieży (AST Wrocław), Produkcji teatralnej (UŁ), Podyplomowych studiów kwalifikacyjnych w zakresie emisji głosu (UMCS), kursu Arteterapia – kultura przeciwko wykluczeniu (Centrum Łowicka).

SZYMON GAWLIK: Absolwent Liceum Sztuk Plastycznych w Nowym Wiśniczu. Studiował Edukację Artystyczną w zakresie sztuk plastycznych (specjalizacja rzeźba) na Uniwersytecie Śląskim. Student Filozofii na Uniwersytecie Wrocławskim. Uczestniczył w kilku międzynarodowych plenerach artystycznych (m.in. w Tomaszowie Lubelskim, Łęcznej, Ostrowie Wielkopolskim, Włodzimierzu Wołyńskim). Prywatne i zawodowe interesuje się rzeźbą, malarstwem, grafiką ale również poezją i filozofią. Przez wiele lat pracował w pracowniach plastycznych i konserwacji dzieł sztuki. Obecnie – w pracowni plastycznej Teatru Ateneum. Prowadzący warsztaty plastyczne podczas „Lata w teatrze” 2019-2021.

ANNA DERMONT-BRANDYS: nauczycielka dyplomowana języka polskiego, absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Śląskiego, Studiów Podyplomowych Historii, Reżyserii Teatru Dzieci i Młodzieży (Akademia Sztuk Teatralnych we Wrocławiu). Ukończyła roczny Kurs Mistrzowski dla absolwentów Reżyserii Teatrów Dzieci i Młodzieży. Uczestniczka Kursu Pracownie Mistrzowskie w Małopolskim Instytucie Teatralnym w Krakowie. Reżyserka i opiekunka zespołu teatralnego „Nie przeszkadzaj”, który jest wielokrotnym laureatem miejskich i wojewódzkich festiwali teatralnych.

LIDIA ADAMCZEWSKA: neurologopeda, terapeutka miofunkcjonalna, trenerka oddechu metodą Butejki, pedagog specjalny. Na co dzień pracuje w Zespole Szkół Specjalnych nr 4 w Sosnowcu i w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Górniczej. Pasjonatka teatru, pracy z dziećmi i młodzieżą.

Lato w teatrze jest programem Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego finansowanym ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Lato w teatrze to ogólnopolski program wspierający samorządowe instytucje kultury i organizacje pozarządowe w tworzeniu młodym ludziom okazji do doświadczania teatru w miejscu, w którym żyją. Lato w teatrze bazuje na idei teatru jako formy spotkania. Program działa na rzecz rozwoju środowiska osób zajmujących się edukacją teatralną oraz animacją kulturalną i społeczną. Organizatorem programu jest Dział Pedagogiki Teatru Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie. Program składa się z konkursu grantowego na realizację dwutygodniowych warsztatów artystycznych dla dzieci i młodzieży, warsztatów i spotkań związanych z pedagogiką teatru oraz artystyczno-edukacyjnych projektów objazdowych w namiocie cyrkowym.

Konkurs grantowy pozwala wyłonić najciekawsze projekty dwutygodniowych wakacyjnych warsztatów o charakterze teatralnym dla dzieci i młodzieży. Realizowane projekty mają pokazać młodym ludziom, że teatr jest miejscem dla każdego – można w nim tworzyć, poznawać innych ludzi i odkrywać różnorodność otaczającego świata. Spośród zgłoszeń, wybrane zostają te, które wykorzystują metody twórcze do rozwijania kompetencji społecznych dzieci i młodzieży, pozwalają im odkrywać i wykorzystywać swój potencjał i dzielić się z publicznością własnym przekazem. Projekty realizują zespoły, które dbają o podmiotowe traktowanie młodych ludzi oraz czuwają nad przebiegiem procesu grupowego – i nie zapominają, że przy tym wszystkim, można się dobrze bawić!

W aktualnej 16. edycji programu dofinansowanie otrzymało 36 ośrodków z całej Polski – 20 organizacji pozarządowych i 16 samorządowych instytucji kultury. Ośrodki, które w poprzednich latach co najmniej trzykrotnie organizowały Lato w teatrze, mają za zadanie zrealizować projekt wspólnie z organizacją partnerską, która dotychczas nie brała udziału w programie. Ten moduł został nazwany Lato w teatrze +, a dofinansowanie w ramach niego w 2023 roku przyznano 6 ośrodkom.

Więcej informacji na temat programu na:

www.latowteatrze.pl

www.facebook.com/programLatowteatrze

 

LATO W TEATRZE 2023 organizują: 

W ramach modułu LATO W TEATRZE+

Dom Kultury w Strzelnie+Stowarzyszenie „Ecce Homo”

Fundacja KONTRA/BANDA+Fundacja #wszystkierodzajeteatru

Fundacja Teatr Latarnia+Fundacja Teatr Łątek

Stowarzyszenie Kultury Niefizycznej+Stowarzyszenie Rodziców TU

Śląski Teatr Lalki i Aktora „Ateneum”+Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu+Chełmiński Dom Kultury

 

W ramach modułu LATO W TEATRZE

Babiogórskie Centrum Kultury, Białołęcki Ośrodek Kultury, Centrum Kultury i Sportu TKALNIA w Kietrzu, Dom Kultury „Krzemień” w Szczecinie, Fundacja „Kocham Dębniki”, Fundacja „Pracownia Inspiracji Społecznych”, Fundacja „Teatr Układ Formalny”, Fundacja Hydro-polis, Fundacja Inexkult, Fundacja Jak Drzewiej Bywało, Fundacja Plenerownia, Fundacja Przepływy, Fundacja Strefa Dorastania, Fundacja Zamek Bełżyce, Fundacja Zaułek Krzysztofa Falkowskiego, Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Dobrem, Koło Gospodyń Wiejskich „Urzeczanki” we wsi Coniew, Miejski Ośrodek Kultury i Sportu w Pyskowicach, Miejskie Centrum Kultury w Ciechocinku, Miejskie Centrum Kultury w Piaskach, Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie Małopolskim, Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów, Słupski Ośrodek Kultury, Stowarzyszenie Kotlina Sztuki, Stowarzyszenie Multi.Art, Stowarzyszenie Uniwersytet Ludowy Rzemiosła Artystycznego, Stowarzyszenie Widzów Gorzowskiego Teatru, Teatr im. H. Ch. Andersena w Lublinie, Teatr Ósmego Dnia, Towarzystwo Miłośników Ponikwi

 

Починається набір на літні театральні майстер класи!

В рамках програми „Літо в театрі” Śląski Teatr Lalki i Aktora „Ateneum” спільно з Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” в терміні з 3 по 16 липня 2023 року реалізовуватимуть проект „Свято”, призначений для дітей віком від 8 до 11 років.

Темою, яку ми хотіли б розглянути з багатокультурною групою дітей, є тема свята – як часу святкування того, що є важливим. Ми запитаємо дітей, що, на їхню думку, варто святкувати, а потім запросимо наймолодших створити своє власне нове свято. Під час художніх пошуків ми будемо надихатися елементами традиційної культури: дізнаємося, для чого призначені свята і як їх святкують у різних частинах світу. Результатом творчих подорожей буде показ під відкритим небом, в якому учасники приймуть участь, виконуючи ролі акторів, музикантів, сценографів і танцюристів.

Діти будуть працювати в трьох групах: акторській, акторсько-пластичній та акторсько-музичній.

В програмі кожної з груп будуть: творчі культурні майстерні в Музею„Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”, танці, акторські завдання, театральні ігри та розваги, вправи, що розвивають уяву та навички роботи в групі.

Крім того, кожна з груп познайомиться з театром з різних перспектив:

АКТОРСЬКА ГРУПА познайомиться з обраними елементами гри у живому плані та ляльковій грі, пластики руху та побудови масових сцен. Учасники будуть зосереджені на створенні сцен показу фіналу.

АКТОРСЬКО-ПЛАСТИЧНА ГРУПА буде експериментувати з різними техніками побудови сценографії та костюму, а також техніками анімації лялькового театру.

АКТОРСЬКО-МУЗИЧНА ГРУПА створить звукову обробку фінального спектаклю. Заняття будуть спрямовані на вокальні, музикальні, ритмічні вправи та завдання, що допомагають подолати неохочість висловлювати себе за допомогою звуку.

ПОТІК ЗАНЯТЬ

Учасники будуть працювати протягом двох тижнів по 6 годин на день (включно з вихідними, за винятком 9 липня 2023 року – в цей день занять не буде). Кожна дитина обирає одну з трьох груп. Заняття призначені для дітей віком від 8 до 11 років. Результатом майстерень буде фінальний показ у формі театрального спектаклю, який буде представлений у Музеї „Горношлезький Парк Етнографії в Хожуві”. Участь у заняттях безкоштовна. Батьки або опікуни повинні підтвердити присутність дитини на протязі всього курсу занять, тобто з 3 по 16 липня 2023 року (13 днів занять – за винятком неділі, 9 липня 2023 року).

ЩО ПОТРІБНО ЗРОБИТИ, ЩОБ ВЗЯТИ УЧАСТЬ У МАЙСТЕРНЯХ?

Умовою участі є присутність на зустрічах рекрутингу та правильне заповнення реєстраційної форми (яку учасники отримають на зустрічі рекрутингу). Кількість місць обмежена. Рішення про прийняття прийматиметься в порядку черги подання заявок. Зустрічі рекрутингу відбудуться 5 червня 2023 року о 17:00 в

Galerii Ateneum (ul. 3 Maja 25).

На зустрічі рекрутингу необхідно зареєструватись за допомогою анкети: https://docs.google.com/forms/d/1piieNc735URyq4uQ_toVVivMgwJ6LKgt2JDcmoN7Lb0/edit

Додаткова інформація: .

Увага – зустрічі рекрутингу мають на меті ознайомити з особливостями занять – це не кастинг. Ми приймаємо всіх, хто цікавиться мистецтвом – незалежно від художніх навичок. Єдиним умовою участі є бажання творчо працювати та присутність протягом всього курсу занять (13 днів).

Інформація про ведучих майстер класів:

Беата Завіщлак: актриса ŚTLiA Ateneum у Катовіцах, співпрацює з Театром Gry i Ludzie. Вона проводила театральні заняття в будинках культури, театральні майстерні, є лектором Дитячого університету Śląski w Катовіцах. Співзасновниця Малої театральної академії – серії освітніх вистав для наймолодшої аудиторії. Співпрацює з Асоціацією „Uskrzydlamy”, де вона проводить театральні майстерні для підлітків.

Кристина Новіньска: актриса ŚTLiA Ateneum у Катовіцах. У період з 2002 по 2007 роки вона була актрисою Театру ляльок і актора Pinokio. Викладач лялькового відділу Лодзького університету третього віку ім. Гелени Крец. Вона проводить багато майстерень, театральних та лялькових уроків у школах, дитячих садках, будинках культури, дитячих будинках та театрах. Вона є випускницею Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza Wydziału Sztuki Lalkarskiej в Białymstoku.

Вероніка Лачек: аніматор культури у Музеї „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”. Вона вивчала етнологію в Силезькому університеті у Чеському Тіні. Лауреатка премії Войта Гміни Істебна в галузі культури. Вона є вишивальницею і народною майстринею, займається створенням елементів костюму гіралей Сілезьких Бескидів і любить народне мистецтво. Вона протягом понад 10 років пропагує істебнянський хрестиковий вишивання, проводячи майстер-класи для дітей та дорослих. Вона проводила майстер-класи та покази рукоділля, зокрема на Тижні культури бескидів у Віслі та Jarmarku Jagiellońskim в Любліні.

Іґа Ецкерт: випускниця Музичної академії у Катовіцах, Факультету композиції, інтерпретації, освіти та джазу, спеціальності ритміка та ведення вокальних і вокально-інструментальних груп. Вона щодня пов’язана з Панськими музичними школами ім. Войцеха Кілара та Музичною академією ім. Карола Шимановського у Катовіцах. Вона керує хорами (у Панській загальноосвітній музичній школі ім. С. Монюшки у Катовіцах, зокрема). Вона компонує музику до вистав, короткометражних анімаційних фільмів, студентських етюдів та радіопостановок.

Домініка Квапулінська: екскурсовод та аніматор культури в Музеї „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”,шанувальниця фольклору та довголітня танцівниця Зіслівського ансамблю пісень і танців „Chorzów”.Вона була волонтеркою в Domu Aniołów Stróżów w Chorzowie i Przedszkolu nr 19 в Хожуві.

Анна Новак: театральний інструктор, культурний аніматор, арттерапевт. Вона веде театральні заняття та культурні заходи понад 17 років. Ініціатор та координатор понад 40 освітньо-соціальних проектів. Стипендіат Міністерства культури, освіти і культурної анімації. Спеціаліст з освіти в ŚTLiA Ateneum. Вона є випускницею філології зі спеціалізацією в театрології та педагогіці (УМК Торунь), режисури театру для дітей і молоді (АСТ Вроцлав), театральної продукції (УЛ), післядипломних кваліфікаційних студій з емісії голосу (UMCS), курсу Arteterapia – культура проти виключення (Центру Łowicka).

Шимон Гавлік : Випускник Ліцею образотворчого мистецтва у Новому Вішнічу. Вивчав мистецтвознавство з образотворчого мистецтва (спеціалізація скульптура) на Сілезькому університеті. Студент філософії у Вроцлавському університеті. Він брав участь у декількох міжнародних художніх пленерах (у Томашові Люблінському, Ленчанському, Острув Великопольський, Володимирі Волинському). Він приватно і професійно цікавиться скульптурою, живописом, графікою, а також поезією та філософією. Протягом багатьох років працював у художніх майстернях і збереженні мистецтва. Нині працює в художній майстерні Teatru Ateneum.. Він проводить художні майстерні під час „Літа в театрі” 2019-2021.

АННА ДЕРМОНТ-БРАНДИС: дипломований вчитель польської мови, випускниця філології польської мови Сілезького університету, післядипломних студій історії, режисури театру для дітей і молоді (Академія театральних мистецтв у Вроцлаві). Вона закінчила річний Майстерні Курс для випускників Режисури Театрів Дітей і Молоді. Учасник Курсу Майстерні Професійної Мистецької Діяльності в Малопольському Інституті Театральному у Кракові. Режисер і керівник театрального колективу „Не заважай”, який багатократно ставав лауреатом міських і обласних театральних фестивалів.

ЛІДІЯ АДАМЧЕВСЬКА: нейрологопед, олігофренопедагог, терапевт функціональної ортодонтії. У повсякденній роботі пов’язана зі Загальноосвітньою школою-інтернатом у Сосновці, де проводить заняття з дітьми та молоддю, а також з Центром для недоношених дітей і маленьких дітей у Домброві Гурничій, де займається терапією недоношених дітей та маленьких дітей.

„Літо в Театрі” – це національна програма, яка підтримує місцеві культурні установи та неприбуткові організації в створенні можливостей для молодих людей досвідувати театру в місці, де вони живуть. „Lato w teatrze” базується на ідеї театру як форми зустрічі. Програма сприяє розвитку середовища театральної освіти та культурної та соціальної анімації. Організатором програми є Відділ Театральної Педагогіки Інституту Театрального імені Збігнєва Рашевського у Варшаві. Програма складається з конкурсу грантів на проведення двотижневих художніх майстерень для дітей та молоді, майстерень та зустрічей, пов’язаних з педагогікою театру, а також художньо-освітніх проєктів з подорожей у цирковому наметі.

Грантовий конкурс дозволяє визначити найцікавіші проекти двотижневих літніх театральних майстерень для дітей та молоді. Реалізовані проекти демонструють молодим людям, що театр – це місце для кожного, де можна творити, знайомитися з іншими людьми та відкривати різноманітність навколишнього світу. Серед поданих заявок відбирають ті, які використовують творчі методи для розвитку соціальних компетенцій дітей та молоді, дозволяють їм відкривати та реалізовувати свій потенціал та ділитися з глядачами своїм повідомленням. Проекти реалізуються командами, які дбають про суб’єктне ставлення до молодих людей та контролюють процес групової роботи – і не забувають, що при всьому цьому можна гарно провести час!

У поточному 16-му виданні програми фінансування отримали 36 центрів з усієї Польщі – 20 громадських організацій та 16 закладів культури місцевого самоврядування. Центри, які протягом попередніх років організували „Літо в театрі” не менше ніж тричі, мають реалізувати проект разом з партнерською організацією, яка раніше не брала участі в програмі. Цей проект під назвою „Літо в театрі +1” реалізовується за підтримки Міністерства Культури та Національного Інституту Архітектури І Туризму.

Більше інформації тут:

www.latowteatrze.pl

www.facebook.com/programLatowteatrze

 

 

 

 

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać informacje na temat wydarzeń organizowanych przez Teatr Ateneum przeczytaj politykę prywatności i podaj swój adres e-mail:

 
FBAteneum
Znajdź nas na Facebooku
Festiwal
Festiwal na Facebooku
Galeria
Galeria na Facebooku
YTAteneumKatowice
Znajdź nas na YouTube
teatr_ateneum_katowice
Instagram
Skip to content