Kontakt

Pobudka

Solowy spektakl lalkowy inspirowany najpopularniejszymi baśniami braci Grimm. Głównym tematem przedstawienia jest kobiecość dzisiaj. Co łączy współczesną dziewczynę ze Śpiącą Królewną czy Czerwonym Kapturkiem? Czy mają jeszcze wspólne tematy czy są sobie zupełnie obce?

Spektakl (…) dotyczy dziewczęcości, więc tego wszystkiego, co obserwujemy na co dzień w naszych domach. Mamy się wprawdzie za społeczeństwo nowoczesne, bo posługujemy się współczesnymi technologiami, ale wzorce wychowawcze, a nawet edukacyjne, oparte są na stereotypach radem z baśni braci Grimm.

 (…) działania z lalkami są silną stroną tego przedstawienia. Sakowicz wchodząc w kontakt z lalką niemal natychmiast oddaje jej pierwszeństwo, czyni ją podmiotem wypowiedzi, sama wycofuje się. Jeśli nie może ukryć się za lalką, nieruchomieje jej twarz, a koncentracja na animancie jest magnesem skupiającym uwagę widowni. (…)

(Marek Waszkiel, www.marekwaszkiel.pl, 2.01.2018)

 

Spektakl zrealizowany w ramach stypendium artystycznego Prezydenta Miasta Białegostoku.

Partnerzy spektaklu: Białostocki Teatr Lalek, Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku.

 

A solo puppet show inspired by the most popular fairy tales by the Grimm brothers. The main theme of the performance is contemporary femininity. What does a contemporary girl have in common with the Sleeping Beauty or Little Red Riding Hood? Do they still have something to talk about or are they complete strangers to each other?

The performance (…) is about girlishness, i.e. everything that we can observe every day in our homes. Although due to the use of modern technologies, we consider ourselves a modern society, didactic and even educational models are based on stereotypes right from the fairy tales by the Grimm brothers.

 () a strong aspect of this show is the puppet work. When coming into contact with the puppet, Sakowicz almost immediately gives it priority, making it the subject, while she herself withdraws. If she cannot hide behind the puppet, her face becomes still and the concentration on the object is a magnet that focuses the audience’s attention. ()

(Marek Waszkiel, www.marekwaszkiel.pl, 2/01/2018)

 

The performance was made under the artistic scholarship of the Mayor of Białystok.

Performance partners: Białystok Puppet Theatre, Aleksander Zelwerowicz Theatre Academy in Warsaw, Puppet Theatre Art Department in Białystok.

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać informacje na temat wydarzeń organizowanych przez Teatr Ateneum przeczytaj politykę prywatności i podaj swój adres e-mail:

 
FBAteneum
Znajdź nas na Facebooku
Festiwal
Festiwal na Facebooku
Galeria
Galeria na Facebooku
YTAteneumKatowice
Znajdź nas na YouTube
teatr_ateneum_katowice
Instagram
Skip to content