Kontakt

Regulamin 14 Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Lalek KATOWICE DZIECIOM

Organizator Festiwalu

Śląski Teatr Lalki i Aktora Ateneum

ul. św. Jana 10, 40-012 Katowice, tel. +48 32 2538-221, +48 32 2538-222,

tel./fax +48 32 2537-926, e-mail: 

Dyrektorem Festiwalu jest Dyrektor Teatru Ateneum.

Patronat honorowy nad Festiwalem sprawuje Prezydent Miasta Katowice.

Termin

14 edycję zaplanowano w dniach 28 września – 1 października 2022 roku.

Spektakle będą prezentowane na scenach Teatru Ateneum (ul. św. Jana 10) i Pałacu Młodzieży (ul. Mikołowska 26) oraz w salach wynajętych na terenie Katowic.

Warunki uczestnictwa:

– w Festiwalu uczestniczą zawodowe teatry lalek;

– w konkursie prezentowane będą wyłącznie przedstawienia dla dzieci i młodzieży;

– do o udziału zostaną zaproszone spektakle zrealizowane przez reżyserów młodego pokolenia, których debiut zawodowy przypada po roku 2005;

– myślą przewodnią tegorocznej edycji będą relacje międzypokoleniowe (konflikty/izolacja, budowanie więzi/współpraca);

– do udziału w Festiwalu zostaną zakwalifikowane inscenizacje odwołujące się  do dialogu między generacjami dzieci, młodzieży i dorosłych oraz refleksji nad  budowaniem więzi pomiędzy osobami z różnych pokoleń, zrealizowane środkami właściwymi dla teatru lalek oraz wykorzystujące jego nowoczesne formy.

Kwalifikacja

– wyboru przedstawień dokona Komisja Kwalifikacyjna (powołana przez  Dyrektora Festiwalu) na podstawie zapisów spektakli oraz innych materiałów dostarczonych przez teatry;

– zgłoszenia przyjmowane będą do 15 maja 2022;

– zainteresowane zespoły zobowiązane są do nadesłania linku do pełnego zapisu przedstawienia (ewentualnie płyty DVD), karty zgłoszenia (wypełnionej oddzielnie  dla każdej proponowanej inscenizacji), informacji o spektaklu i teatrze oraz minimum 6 nadających się do druku fotografii;

– o wynikach kwalifikacji teatry zostaną poinformowane do 10 czerwca 2022.

Jury

Festiwal ma formę konkursu. Spektakle oceniać będzie Jury powołane przez Dyrektora Festiwalu.

Nagrody

Jury przyzna trzy Nagrody Prezydenta Miasta Katowice:

– Grand Prix za najlepsze przedstawienie Festiwalu

oraz dwie równorzędne nagrody aktorskie:

– za najlepszą rolę kobiecą

– za najlepszą rolę męską.

Jury ma prawo, po uzgodnieniu z Dyrektorem Festiwalu, do innego podziału nagród i wprowadzenia dodatkowych kategorii w ramach ogólnej puli środków finansowych.

Laureaci otrzymają ponadto honorowe statuetki.

Nagrody pozaregulaminowe:

– Dyplom Honorowy Polskiego Ośrodka Lalkarskiego POLUNIMA

– Nagroda Śląskiego Oddziału ZASP

Możliwe jest również przyznanie dodatkowo ufundowanych nagród pozaregulaminowych.

Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi w ostatnim dniu Festiwalu.

Teatry biorące udział w Festiwalu otrzymują dyplomy uczestnictwa.

Organizatorzy zapewniają

– noclegi oraz po 2 posiłki dziennie (śniadania i obiadokolacje) dla gości i uczestników Festiwalu, w ilości uzgodnionej z zaproszonymi teatrami;

– honorarium za przedstawienie, przy czym wysokość ustalona zostanie w porozumieniu z teatrami po zakończeniu kwalifikacji;

– warunki techniczne do prezentacji spektaklu, dyżury elektroakustyków, pracowników obsługi sceny i opiekę organizacyjną;

– materiały reklamowe.

Teatry uczestniczące w Festiwalu automatycznie wyrażają zgodę

– na bezpłatne wykorzystanie zdjęć i fragmentów nagrań z prezentowanych spektakli w materiałach reklamowych i prasowych;

– bezpłatną rejestrację fotograficzną i wideo w celach dokumentacyjnych i promocyjnych;

– bezpłatną rejestrację i emisję TV fragmentów spektaklu do 2 minut;

Teatry uczestniczące w Festiwalu zobowiązują się

– do uregulowania we własnym zakresie wszystkich należności finansowych z tytułu praw autorskich, oświadczając tym samym, że takie prawa posiadają;

– do zapewnienia obecności przedstawiciela zespołu na uroczystości zakończenia festiwalu.

DO POBRANIA

REGULAMIN

KARTA ZGŁOSZENIA

PLANY SCENY ATENEUM

Scena Ateneum – rzut poziomy

Scena Ateneum – przekrój

foto: projekt plakatu: Michał Cygan

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać informacje na temat wydarzeń organizowanych przez Teatr Ateneum przeczytaj politykę prywatności i podaj swój adres e-mail:

 
FBAteneum
Znajdź nas na Facebooku
Festiwal
Festiwal na Facebooku
Galeria
Galeria na Facebooku
YTAteneumKatowice
Znajdź nas na YouTube
teatr_ateneum_katowice
Instagram
Skip to content