Kontakt

„Lato w teatrze” 2019

W ramach programu „Lato w teatrze” Śląski Teatr Lalki i Aktora „Ateneum” w dniach 8-21.07.2019 roku zrealizował projekt pn. „TworzyMY!” w którym wzięło udział 40 dzieci w wieku 8-12 lat. Tematem przewodnim twórczych poszukiwań było przełamywanie osamotnienia i budowanie więzi. W trakcie warsztatów rozmawialiśmy z dziećmi o przyczynach samotności, stworzyliśmy mikroświaty bohaterów, którzy z różnych powodów czują się wyobcowani oraz szukaliśmy sposobów na to, by przezwyciężać ten stan. W trakcie naszych poszukiwań za pomocą muzyki, działań aktorskich, plastycznych i medialnych wykreowaliśmy pewną zwyczajną-niezwyczajną kamienicę: wymyśliliśmy jej mieszkańców a także poznaliśmy tajemnice magicznych przedmiotów, które tam się znajdują. Wymyślone przez dzieci etiudy stały się podstawą scenariusza widowiska, w którym podejęliśmy głos na temat przezwyciężania osamotnienia oraz nawiązywania nowych znajomości. 

Dzieci będą pracować w czterech grupach: aktorskiej, aktorsko-plastycznej, aktorsko-muzycznej i aktorsko-medialnej. W programie każdej z grup znajdą się: zadania aktorskie, gry i zabawy teatralne, warsztaty twórcze, ćwiczenia rozwijające wyobraźnię i umiejętność pracy w grupie.

Ponadto każda z grup będzie poznawać teatr z różnych perspektyw:

GRUPA AKTORSKA pozna wybrane elementy gry w planie żywym i lalkowym, plastyki ruchu oraz budowania scen zbiorowych. Uczestnicy skupią się na budowaniu scen pokazu finałowego.

GRUPA AKTORSKO-PLASTYCZNA będzie eksperymentować z różnymi technikami budowania scenografii i kostiumu, a także technikami animacji form teatru lalek.

GRUPA AKTORSKO-MUZYCZNA stworzy oprawę dźwiękową spektaklu finałowego. Zajęcia skupione będą na ćwiczeniach emisyjnych, umuzykalniających, rytmicznych oraz zadaniach ułatwiających przełamywanie niechęci związanej z wyrażaniem siebie za pomocą dźwięku.

GRUPA AKTORSKO-MEDIALNA będzie poznawać tajniki dziennikarstwa telewizyjnego, elementy autoprezentacji i kultury wypowiedzi. Poza tym uczestnicy zaplanują nietypową akcję promocyjną.

PRZEBIEG ZAJĘĆ
Uczestnicy będą pracować przez dwa tygodnie po 6 godzin dziennie (godz. 9.30-15.30) w jednej z czterech grup (można wybrać tylko jedną). Zajęcia są przeznaczone dla dzieci w wieku 8-12 lat. Efektem warsztatów będzie pokaz finałowy w formie spektaklu teatralnego. Udział w zajęciach jest bezpłatny. Rodzice lub opiekunowie muszą zadeklarować obecność dziecka w trakcie trwania całego turnusu, czyli w dniach 8-21.07.2019 (z wyłączeniem niedzieli 14.07.).

INFORMACJE O PROWADZĄCYCH WARSZTATY:

BEATA ZAWIŚLAK: aktorka ŚTLiA „Ateneum” w Katowicach, współpracuje z Teatrem Gry i Ludzie. Prowadziła zajęcia teatralne w domach kultury, warsztaty teatralne, jest wykładowcą Uniwersytetu Śląskiego Dzieci w Katowicach. Współtwórczyni Małej Akademii Teatralnej – cyklu spektakli edukacyjnych skierowanych do najmłodszego widza. Współpracuje ze Stowarzyszeniem “Uskrzydlamy”, w którym prowadzi warsztaty teatralne z  młodzieżą.

ALEKSANDRA ZAWALSKA: aktorka ŚTLiA „Ateneum” w Katowicach, instruktor teatralny. Prowadziła zajęcia z dykcji dla dzieci i młodzieży w Ośrodku Kultury w Będzinie, zajęcia teatralne dla dzieci i młodzieży w Młodzieżowym Domu Kultury w Chorzowie. Jurorka Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego oraz Małego Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. Wolontariuszka na Oddziale Hematologii i Onkologii Dziecięcej w Zespole Szpitali Miejskich w Chorzowie. Absolwentka Studium Aktorskiego przy Teatrze Dzieci Zagłębia w Będzinie, dyplomowana aktorka (ZASP). W 2007 odznaczona Złotą Maską za najlepszą rolę aktorską w teatrach lalkowych.

KRYSTYNA NOWIŃSKA: aktorka ŚTLiA „Ateneum” w Katowicach. W latach 2002 – 2007 aktorka Teatru Lalki i Aktora „Pinokio”. Wykładowca sekcji lalkarskiej Łódzkiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Heleny Kretz. Prowadzi liczne warsztaty, lekcje teatralne i lalkarskie w szkołach, przedszkolach, domach kultury, domach dziecka i teatrach. Absolwentka Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza Wydziału Sztuki Lalkarskiej  w Białymstoku.

PAWEŁ SZYMKOWIAK: realizator i reżyser dźwięku, kompozytor, absolwent Wydziału Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego. Autor kilku teatralnych bajek dla dzieci oraz stworzonych na ich potrzeby piosenek. Prowadzi grupę filmową Gawlock Pictures. Realizuje materiały filmowe promujące działania teatrów zawodowych. Prowadził zajęcia w grupie medialno-aktorskiej podczas Lata w teatrze w 2016-2018 w Teatrze Dzieci Zagłębia w Będzinie oraz w ŚTLiA „Ateneum” w Katowicach.

DANUTA DINDORF: aktorka, pracowała w ŚTLiA Ateneum w Katowicach oraz w Teatrze Groteska w Krakowie. Przez wiele lat prowadziła zajęcia teatralne w przedszkolu, a także warsztaty rodzinne i zajęcia z młodzieżą. W roku 2007 wraz z dziećmi z I Zespołu Ogólnokształcących Szkół Społecznych im. S. Konarskiego z Pałacu Młodzieży w Katowicach zrealizowała spektakl pt. „Baśń o dwunastu miesiącach” wg J. Porazińskiej. Ma uprawnienia nauczycielskie. Jest związana z Regionalnym Instytutem Kultury w Katowicach, gdzie prowadzi warsztaty teatralne dla nauczycieli. W 2018 prowadziła warsztaty w ramach „Lata w teatrze” w ŚTLiA „Ateneum” w Katowicach.

MAREK DINDORF: aktor ŚTLiA Ateneum z ponad 40-letnim stażem. Od najmłodszych lat związany z harcerstwem, od 1972 posiada stopień instruktora. Często zasiadał w jury konkursów recytatorskich i teatralnych. Prowadził warsztaty teatralne dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Od kilku lat współpracuje z Regionalnym Instytutem Kultury w Katowicach prowadząc warsztaty dla instruktorów teatralnych z zakresu słowa w teatrze. W 2018 prowadził warsztaty w ramach „Lata w teatrze” w ŚTLiA „Ateneum” w Katowicach.

IGA ECKERT – absolwentka Akademii Muzycznej w Katowicach, wydziału Kompozycji, Interpretacji, Edukacji i Jazzu w specjalności „Rytmika” jak również „Prowadzenie zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych”. Na co dzień związana z Zespołem Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara oraz Akademią Muzyczną im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Prowadzi chóry m.in. w Państwowej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I st. im. S. Moniuszki w Katowicach. Działalność artystyczną dopełnia twórczość kompozytorska do spektakli, krótkometrażowych filmów animowanych, etiud studenckich czy słuchowisk radiowych.

SZYMON GAWLIK – Absolwent Liceum Sztuk Plastycznych w Nowym Wiśniczu oraz Edukacji Artystycznej w zakresie sztuk plastycznych (specjalizacja rzeźba) na Uniwersytecie Śląskim. Uczestniczył w kilku międzynarodowych plenerach artystycznych (m.in. w Tomaszowie Lub, Łęcznej, Ostrowie Wlkp). Prywatne i zawodowe interesuje się rzeźbą, malarstwem, grafiką ale również poezją i filozofią. Przez wiele lat pracował w pracowniach plastycznych i konserwacji dzieł sztuki. Prowadził cykliczne warsztaty plastyczne dla dzieci w Muzeum Schoena w Sosnowcu oraz w Muzeum Zagłębia. Obecnie pracownik pracowni plastycznej Teatru Ateneum.

ANNA NOWAK: instruktor teatralny, animator kultury, arteterapeutka. Od ponad 12 lat prowadzi zajęcia teatralne i działania animacyjne. Inicjatorka i koordynatorka ponad 25 projektów edukacyjno-społecznych (m.in. 8 edycji „Lwt” w Tomaszowie Maz., Będzinie oraz Katowicach). Stypendystka MKiDN w dziedzinie edukacji i animacji kultury. Specjalista ds. edukacji w ŚTLiA Ateneum. Absolwentka m.in. filologii polskiej o specjalności teatrologicznej i nauczycielskiej (UMK Toruń), Reżyserii Teatru Dzieci i Młodzieży (AST Wrocław), „Produkcji teatralnej” (UŁ), „Podyplomowych studiów kwalifikacyjnych w zakresie emisji głosu (UMCS), kursu Arteterapia – kultura przeciwko wykluczeniu (Centrum Łowicka).

OPIEKA PEDAGOGICZNA:

ALICJA MICHALSKA: etnolog, pedagog ulicy związana z ECD Słoneczna Kraina i Dziennym Ośrodkiem Wsparcia w Katowicach, grupą nieformalną Czujczuj oraz Stowarzyszeniem Majstersztyk. Ma doświadczenie w pracy z grupami defaworyzowanymi: brała udział w działaniach społeczno-edukacyjnych z dziećmi ze środowisk wykluczonych min. w Armenii, Iraku, Jordanii i Mołdawii (praca z uchodźcami i migrantami). W technice teatru cieni zrealizowała projekty „Odcienie Legendy” i „Kolory Legendy” oraz prowadziła zajęcia w ramach festiwalu Industriada i Ulicznicy. 

ANNA DERMONT-BRANDYS: nauczyciel dyplomowany języka polskiego, absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Śląskiego, Studiów Podyplomowych Historii, Reżyserii Teatru Dzieci i Młodzieży (Akademia Sztuk Teatralnych we Wrocławiu). Ukończyła roczny Kurs Mistrzowski dla absolwentów Reżyserii Teatrów Dzieci i Młodzieży. Uczestnik Kursu Pracownie Mistrzowskie w Małopolskim Instytucie Teatralnym w Krakowie. Reżyser i opiekun zespołu teatralnego „Nie przeszkadzaj”, który jest wielokrotnym laureatem miejskich i wojewódzkich festiwali teatralnych. 

INFORMACJE O PROGRAMIE:

LATO W TEATRZE to program Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie, realizowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jego celem jest popularyzowanie pedagogiki teatralnej. Program składa się z konkursu grantowego na realizację dwutygodniowych warsztatów artystycznych dla dzieci i młodzieży, szkoleń z zakresu pedagogiki teatru oraz artystyczno-edukacyjnych projektów objazdowych w namiocie cyrkowym.

W aktualnej 12. edycji programu dofinansowanie otrzymało 41 ośrodków z całej Polski – 18 organizacji pozarządowych i 23 samorządowe instytucje kultury. Instytucje, które w poprzednich latach co najmniej trzykrotnie organizowały Lato w teatrze, mają za zadanie zrealizować projekt wspólnie z organizacją partnerską, która dotychczas nie brała udziału w programie. Ten moduł został nazwany Lato w teatrze+, a dofinansowanie przyznano 4 ośrodkom.

W tegorocznej edycji programu weźmie udział ponad 1200 uczestników. Autorskie warsztaty przygotowywane przez pedagogów i artystów są dla dzieci i młodzieży szansą na poznanie i samodzielne wykorzystanie teatralnego języka, a przede wszystkim na twórcze wyrażenie siebie i zabawę teatrem.

Więcej informacji na temat programu na:

www.latowteatrze.pl

www.facebook.com/programLatowteatrze

LATO W TEATRZE 2019 organizują:

w ramach modułu LATO W TEATRZE+
Gminny Ośrodek Kultury w Górznie + Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lidzbarku,
Gminny Ośrodek Kultury w Stepnicy + Ośrodek Teatralny Kana,
Teatr im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie + Fundacja Otwieramy Kulturę i Sztukę,
Wrocławski Teatr Lalek + Fundacja Interstellar.

w ramach modułu LATO W TEATRZE
A la teatr (Borkowice, Nowinki, Pecna), Biblioteka – Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo, Centrum Kultury i Promocji Gminy Strzyżewice z siedzibą w Piotrowicach, Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach, „Dzieci Z Pasją” Stowarzyszenie Przyjaciół Młodzieżowego Domu Kultury im. Marii Konopnickiej w Krasnymstawie, Fundacja Bieszczadzka (Płowce), Fundacja Da Radę (Nysa), Fundacja na rzecz Wspierania oraz Rozwoju Twórczości Dzieci, Młodzieży i Dorosłych ”Kreolia-Kraina Kreatywności'(Jerutki), Fundacja PRO FUTURO (Sułkowice), Fundacja Sztuki „JAW DIKH” (Czarna Góra), Fundacja t: (Wałbrzych), Fundacja Teatr Latarnia (Załuki), Fundacja TIFF Collective (Krzywaniec), Fundacja Uskrzydleni (Poznań), Gminny Ośrodek Kultury w Krzywem, Gminny Ośrodek Kultury w Lanckoronie, Lubartowski Ośrodek Kultury, Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Strzelnie, Miejski Ośrodek Kultury „Amfiteatr” (Radom), Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie, Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA (Kraków), Ośrodek Kultury Kraków – Nowa Huta, Ośrodek Kultury PomPA (Pomiechówek), Staszowski Ośrodek Kultury, Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Poddańczy (Tyczyn), Stowarzyszenie „Biuro Sztuki” (Warszawa), Stowarzyszenie Calos Cagathos (Zambski Kościelne), Stowarzyszenie Pomocy Szansa (Kostry Noski), Stowarzyszenie Promocji Artystycznej (Solniki), Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych Tartak (Sejny), Suwalski Ośrodek Kultury, Śląski Teatr Lalki i Aktora „Ateneum” w Katowicach, Teatr im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim, Teatr im. Wilama Horzycy w Toruniu, TEATR FIGUR KRAKÓW Fundacja Działań Twórczych (Czaplinek), Teatr Ochoty – Ośrodek Kultury Teatralnej (Reszel), Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu.

PARTNERZY:

 

 

Chcesz wiedzieć więcej o „Lecie w teatrze” w Śląskim Teatrze Lalki i Aktora „Ateneum” – polub nas na Facebooku: 


PROJEKT ZOSTAŁ OBJĘTY HONOROWYM PATRONATEM PREZYDENTA MIASTA KATOWICE 

PATRONATY MEDIALNE

foto: Paweł Szymkowiak

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać informacje na temat wydarzeń organizowanych przez Teatr Ateneum przeczytaj politykę prywatności i podaj swój adres e-mail:

 
FBAteneum
Znajdź nas na Facebooku
Festiwal
Festiwal na Facebooku
Galeria
Galeria na Facebooku
YTAteneumKatowice
Znajdź nas na YouTube
teatr_ateneum_katowice
Instagram
Skip to content