Kontakt

Rekrutacja na wakacyjne warsztaty dla dzieci

W ramach programu „Lato w teatrze” Śląski Teatr Lalki i Aktora „Ateneum” w dniach 27.07-9.08.2020 roku będzie realizował projekt pn. „Pajdokracja”, w którym weźmie udział 32 dzieci w wieku 9-12 lat. W tym roku zaprosimy uczestników do wykreowania „państwa dzieci”- miejsca, w którym to najmłodsi wyznaczają reguły, prawa, zwyczaje i mogą zmieniać otaczającą je rzeczywistość. Podczas artystycznych poszukiwań uczestnicy podejmą temat budowania wspólnoty, dokonywania zmian w swoim otoczeniu oraz w praktyce poznają czym jest współpraca w imię realizacji wspólnych celów. Co będą musiały uczynić, żeby wszyscy w ich wymarzonej krainie byli szczęśliwi? Jakie zasady będą obowiązywać w ich świecie? Kto będzie mógł stać się obywatelem „kraju dzieci” i jakie będzie musiał spełnić warunki? Na te i inne pytania poszukamy odpowiedzi podczas kreatywnych warsztatów muzycznych, plastycznych, aktorskich i medialnych.

Dzieci będą pracować w czterech grupach: aktorskiej, aktorsko-plastycznej, aktorsko-muzycznej i aktorsko-medialnej.

W programie każdej z grup znajdą się: zadania aktorskie, gry i zabawy teatralne, warsztaty twórcze, ćwiczenia rozwijające wyobraźnię i umiejętność pracy w grupie.

Ponadto każda z grup będzie poznawać teatr z różnych perspektyw:

GRUPA AKTORSKA pozna wybrane elementy gry w planie żywym i lalkowym, plastyki ruchu oraz budowania scen zbiorowych. Uczestnicy skupią się na aranżowaniu scen pokazu finałowego.

GRUPA AKTORSKO-PLASTYCZNA będzie eksperymentować z różnymi technikami budowania scenografii i kostiumu, a także technikami animacji form teatru lalek.

GRUPA AKTORSKO-MUZYCZNA stworzy oprawę dźwiękową spektaklu finałowego. Zajęcia skupione będą na ćwiczeniach emisyjnych, umuzykalniających, rytmicznych oraz zadaniach ułatwiających przełamywanie niechęci związanej z wyrażaniem siebie za pomocą dźwięku.

GRUPA AKTORSKO-MEDIALNA będzie poznawać tajniki dziennikarstwa telewizyjnego, elementy autoprezentacji i kultury wypowiedzi. Poza tym uczestnicy zaplanują nietypową akcję promocyjną.

PRZEBIEG ZAJĘĆ
Uczestnicy będą pracować przez dwa tygodnie po 6 godzin dziennie (godz. 9.00-15.00) w jednej z czterech grup (można wybrać tylko jedną grupę). Zajęcia są przeznaczone dla dzieci w wieku 9-12 lat. Efektem warsztatów będzie pokaz finałowy w formie spektaklu teatralnego, który zostanie zaprezentowany w internecie. Udział w zajęciach jest bezpłatny. Rodzice lub opiekunowie muszą zadeklarować udział dziecka w całym turnusie, czyli w dniach 27.07-9.08.2020 (13 dni zajęć – z wyłączeniem niedzieli 2.08).

UWAGA! Ze względu na sytuację epidemiologiczną uczestnicy będą musieli dostosować się do wszelkich wytycznych sanitarnych. Zajęcia planujemy zrealizować w formie tradycyjnych spotkań w małych grupach, jednak w przypadku nowych ograniczeń związanych z wirusem COVID-19 dopuszczamy organizację projektu w formie on-line (całościowo lub częściowo). O ewentualnych zmianach formuły zajęć będziemy informować uczestników na bieżąco.

CO TRZEBA ZROBIĆ, ŻEBY WZIĄĆ UDZIAŁ W WARSZTATACH?

Warunkiem zakwalifikowania do udziału jest obecność na warsztatach rekrutacyjnych (które zostaną przeprowadzone w formie on-line) oraz prawidłowe wypełnienie karty zgłoszenia (którą udostępnimy uczestnikom po spotkaniu rekrutacyjnym). Liczba miejsc jest ograniczona. O przyjęciu zadecyduje kolejność zgłoszeń.
Termin warsztatów rekrutacyjnych: 27.06.2020 (sobota), godz. 11.00-13.00
Zajęcia zostaną zrealizowane za pomocą aplikacji google.meet. Żeby wziąć w nich udział trzeba będzie o wskazanej godzinie otworzyć link, który zostanie wcześniej wysłany e-mailem. Udział w warsztatach on-line nie wymaga instalacji żadnego dodatkowego oprogramowania. Prosimy tylko o otworzenie linku w przeglądarce Chrome na komputerze (odradzamy tablety i telefony). 

Na warsztaty rekrutacyjne obowiązują zapisy w Dziale Organizacji Widowni za pomocą e-maila: . W e-mailu prosimy podać adres e-mail, na który prześlemy zaproszenie do udziału w zajęciach on-line, imię i nazwisko oraz wiek dziecka oraz telefon kontaktowy do opiekuna/rodzica. Dodatkowe informacje: od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-14.00, tel. 32 253 79 26, 32 602 92 56, .

Uwaga – warsztaty rekrutacyjne mają na celu przybliżenie specyfiki zajęć – to nie casting. Przyjmujemy wszystkich zainteresowanych sztuką – bez względu na umiejętności artystyczne. Jedynym warunkiem uczestnictwa jest chęć twórczej pracy i obecność w całym cyklu warsztatów (13 dni zajęć). Przed rozpoczęciem warsztatów odbędzie się również spotkanie on-line z rodzicami/opiekunami dotyczące kwestii organizacyjnych oraz przestrzegania zasad związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19.

INFORMACJE O PROWADZĄCYCH WARSZTATY:

BEATA ZAWIŚLAK: aktorka ŚTLiA „Ateneum” w Katowicach, współpracuję z Teatrem Gry i Ludzie. Prowadziła zajęcia teatralne w domach kultury, warsztaty teatralne, jest wykładowcą Uniwersytetu Śląskiego Dzieci w Katowicach. Współtwórczyni Małej Akademii Teatralnej – cyklu spektakli edukacyjnych skierowanych do najmłodszego widza. Współpracuje ze Stowarzyszeniem “Uskrzydlamy”, w którym prowadzi warsztaty teatralne z  młodzieżą.

ALEKSANDRA ZAWALSKA: aktorka ŚTLiA „Ateneum” w Katowicach, instruktor teatralny. Prowadziła zajęcia z dykcji dla dzieci i młodzieży w Ośrodku Kultury w Będzinie, zajęcia teatralne dla dzieci i młodzieży w Młodzieżowym Domu Kultury w Chorzowie. Jurorka Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego oraz Małego Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. Wolontariuszka na Oddziale Hematologii i Onkologii Dziecięcej w Zespole Szpitali Miejskich w Chorzowie. Absolwentka Studium Aktorskiego przy Teatrze Dzieci Zagłębia w Będzinie, dyplomowana aktorka (ZASP). W 2007 odznaczona Złotą Maską za najlepszą rolę aktorską w teatrach lalkowych.

KRYSTYNA NOWIŃSKA: aktorka ŚTLiA „Ateneum” w Katowicach. W latach 2002 – 2007 aktorka Teatru Lalki i Aktora „Pinokio”. Wykładowca sekcji lalkarskiej Łódzkiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Heleny Kretz. Prowadząca liczne warsztaty, lekcje teatralne i lalkarskie w szkołach, przedszkolach, domach kultury, domach dziecka i teatrach. Absolwentka Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza Wydziału Sztuki Lalkarskiej  w Białymstoku. 

PAWEŁ SZYMKOWIAK: realizator i reżyser dźwięku, kompozytor, absolwent Wydziału Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego. Autor kilku teatralnych bajek dla dzieci oraz stworzonych na ich potrzeby piosenek. Prowadzi grupę filmową Gawlock Pictures. Realizuje materiały filmowe promujące działania teatrów zawodowych. Prowadził zajęcia w grupie medialno-aktorskiej podczas Lata w teatrze w 2016-2018 w Teatrze Dzieci Zagłębia w Będzinie oraz w ŚTLiA „Ateneum” w Katowicach.

KUBA KAPRAL: dramaturg, animator kultury, twórca teatralny związany z grupą Circus Ferus, heppener, autor słuchowisk, bajkopisarz. Z wykształcenia kulturoznawca. Współpracował z Teatrem Ósmego Dnia, Usta Usta Republika, Strefą Ciszy oraz Teatrem Porywacze Ciał. Laureat konkursu dramaturgicznego realizowanego przez Teatr Miniatura w Gdańsku „Demokracja nie tylko dla dorosłych”. Autor sztuk nagradzanych w konkursie na sztukę teatralną dla dzieci i młodzieży organizowanym przez Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu. Współautor projektu „Manifest-akcja”, czyli manifestacji przygotowywanej wspólnie z dziećmi szkół podstawowych, która odbyła się w ramach Malta Festival Poznań.


OPIEKA PEDAGOGICZNA:

ALICJA KATARZYNA MICHALSKA: etnolog, pedagog ulicy związana z ECD Słoneczna Kraina i Dziennym Ośrodkiem Wsparcia w Katowicach, grupą nieformalną Czujczuj oraz Stowarzyszeniem Majstersztyk. Ma doświadczenie w pracy z grupami defaworyzowanymi: brała udział w działaniach społeczno-edukacyjnych z dziećmi ze środowisk wykluczonych m.in. w Armenii, Iraku, Jordanii i Mołdawii (praca z uchodźcami i migrantami). W technice teatru cieni zrealizowała projekty „Odcienie Legendy” i „Kolory Legendy” oraz prowadziła zajęcia w ramach festiwalu Industriada i Ulicznicy.

ANNA DERMONT-BRANDYS: nauczyciel dyplomowany języka polskiego, absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Śląskiego, Studiów Podyplomowych Historii, Reżyserii Teatru Dzieci i Młodzieży (Akademia Sztuk Teatralnych we Wrocławiu). Ukończyła roczny Kurs Mistrzowski dla absolwentów Reżyserii Teatrów Dzieci i Młodzieży. Uczestniczka Kursu Pracownie Mistrzowskie w Małopolskim Instytucie Teatralnym w Krakowie. Reżyser i opiekun zespołu teatralnego „Nie przeszkadzaj”, który jest wielokrotnym laureatem miejskich i wojewódzkich festiwali teatralnych.

KOORDYNATOR I PROWADZĄCA WYBRANE WARSZTATY:

ANNA NOWAK: instruktor teatralny, animator kultury, arteterapeutka. Od ponad 12 lat prowadzi zajęcia teatralne i działania animacyjne. Inicjatorka i koordynatorka ponad 25 projektów edukacyjno-społecznych (m.in. 8 edycji „Lwt” w Tomaszowie Maz., Będzinie oraz Katowicach). Stypendystka MKiDN w dziedzinie edukacji i animacji kultury. Specjalista ds. edukacji w ŚTLiA Ateneum. Absolwentka m.in. filologii polskiej o specjalności teatrologicznej i nauczycielskiej (UMK Toruń), Reżyserii Teatru Dzieci i Młodzieży (AST Wrocław), „Produkcji teatralnej” (UŁ), „Podyplomowych studiów kwalifikacyjnych w zakresie emisji głosu (UMCS), kursu Arteterapia – kultura przeciwko wykluczeniu (Centrum Łowicka).

DODATKOWE INFORMACJE O EDYCJI NA FACEBOOKU: 

INFORMACJE O PROGRAMIE

LATO W TEATRZE to program Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie,

realizowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jego celem jest popularyzowanie pedagogiki teatralnej. Program składa się z konkursu grantowego na realizację dwutygodniowych warsztatów artystycznych dla dzieci i młodzieży, szkoleń z zakresu pedagogiki teatru oraz artystyczno-edukacyjnych projektów objazdowych w namiocie cyrkowym.

W aktualnej 13. edycji programu dofinansowanie otrzymało 40 ośrodków z całej Polski – 17 organizacji pozarządowych i 23 samorządowe instytucje kultury.

Instytucje, które w poprzednich latach co najmniej trzykrotnie organizowały Lato w teatrze, mają za zadanie zrealizować projekt wspólnie z organizacją partnerską, która dotychczas nie brała udziału w programie. Ten moduł został nazwany Lato w teatrze +, a dofinansowanie przyznano 4 ośrodkom.

Autorskie warsztaty przygotowywane przez pedagogów i artystów są dla dzieci i młodzieży szansą na poznanie i samodzielne wykorzystanie teatralnego języka, a przede wszystkim na twórcze wyrażenie siebie i zabawę teatrem.

 

Więcej informacji na temat programu na:

www.latowteatrze.pl

www.facebook.com/programLatowteatrze

www.facebook.com/instytutteatralny

 


LATO W TEATRZE 2020 organizują:

w ramach modułu LATO W TEATRZE+

Gminny Ośrodek Kultury w Górznie + Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Płośnicy
Gminny Ośrodek Kultury w Stepnicy + Stowarzyszenia Plantacja Wyobraźni – Mały Dom z Barlinka
Grupa Inicjatywna Baranówko + Wiejskie Stowarzyszenie Integracyjne Wiestin
Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA w Krakowie + Fundacja Migawka

 

w ramach modułu LATO W TEATRZE

A la teatr, Babiogórskie Centrum Kultury im. dr Urszuli Janickiej – Krzywdy, Biblioteka – Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo, Centrum Kultury i Promocji Gminy Ciężkowice, Centrum Kultury i Promocji Gminy Strzyżewice z siedzibą w Piotrowicach, Centrum Kultury i Sportu w Jabłonowie Pomorskim, Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach, Dom Kultury w Strzelnie, Fundacja Ditero, Fundacja KONTRA/BANDA, Fundacja MUCHA, Fundacja PRO FUTURO, Fundacja t:, Fundacja Teatr Latarnia, Fundacja TIFF Collective, Gminne Centrum Kultury w Gorzycach, Gminny Ośrodek Kultury w Uściu Gorlickim, Lubartowski Ośrodek Kultury, Małopolski Instytut Kultury w Krakowie, Miejski Teatr Miniatura, Ośrodek Teatralny Kana, Ośrodek Kultury Kraków – Nowa Huta, Słupski Ośrodek Kultury, Stowarzyszenie Bliżej Szkoły, Stowarzyszenie Kolektyw Kobietostan, Stowarzyszenie K.O.T., Stowarzyszenie Multi.Art, Stowarzyszenie Origo, Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Dobre, Stowarzyszenie Teatr Nowy, Suwalski Ośrodek Kultury, Śląski Teatr Lalki i Aktora „Ateneum, Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy, Teatr im. Wilama Horzycy w Toruniu, Teatr Kameralny w Bydgoszczy, Terra Artis Lanckorona

 

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać informacje na temat wydarzeń organizowanych przez Teatr Ateneum przeczytaj politykę prywatności i podaj swój adres e-mail:

 
FBAteneum
Znajdź nas na Facebooku
Festiwal
Festiwal na Facebooku
Galeria
Galeria na Facebooku
YTAteneumKatowice
Znajdź nas na YouTube
teatr_ateneum_katowice
Instagram
Skip to content