Kontakt

Relikwiarz / The Reliquary

Teatr Ognia i Papieru jako autorski projekt artysty działa od 1978 roku. Wypracował własny, oryginalny styl posługujący się znakiem plastycznym i obrazem. W tej konwencji zrealizowany jest również Relikwiarz.

Scenka umieszczona w ustawionym na stole kubiku to swoisty relikwiarz, w którym zaistnieją najważniejsze dla artysty sceny z jego życia oraz istotne sensy i wartości – osobiste relikwie.

Scenografię, obiekty, lalki wykonano z różnego rodzaju preparowanego  papieru, tektury, kartonu i blachy stalowej poddanej działaniu rdzy o różnej intensywności. Środkiem ekspresji jest także ogień, tak destruktor jak też konstruktor teatralnej rzeczywistości. Symbolika kolorów, ognia, stalowej i papierowej materii tworzy uniwersalną opowieść o imponderabiliach, o rzeczach i sprawach najważniejszych.

Spektakl  zrealizowano w ramach stypendium Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Teatr Ognia i Papieru, the artist’s own project, has been operating since 1978. It has developed its own, original style, using graphic signs and images. Such is also the convention of The Reliquary.

The stage placed in a cubic set on the table is a kind of a reliquary, where the most important scenes from the artist’s life and important senses and values – personal relics – will appear.

The sets, objects, puppets have been made of various kinds of processed paper, cardboard, paper board and steel sheet exposed to rust of varying intensity. A means of expression is also fire, both a destructor and a constructor of the theatre reality. The symbolism of colours, fire, steel and paper matter creates a universal story about imponderables, about the most important things and matters.

The performance was realized as part of the Ministry of Culture and National Heritage scholarship.

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać informacje na temat wydarzeń organizowanych przez Teatr Ateneum przeczytaj politykę prywatności i podaj swój adres e-mail:

 
FBAteneum
Znajdź nas na Facebooku
Festiwal
Festiwal na Facebooku
Galeria
Galeria na Facebooku
YTAteneumKatowice
Znajdź nas na YouTube
teatr_ateneum_katowice
Instagram
Skip to content