Kontakt

Warsztaty dla młodzieży i dorosłych

Zapraszamy grupy zorganizowane ze szkół lub innych placówek do udziału w warsztatach. Zajęcia realizujemy w formie tradycyjnej na terenie Teatru lub innej placówki. Jesteśmy otwarci na współpracę ze świetlicami,  domami kultury, organizacjami pozarządowymi, warsztatami terapii zajęciowej, Domami Pomocy Społecznej i klubami seniora. Zajęcia realizujemy w trzech formach: Teatr da się lubić”, „Teatr na lekcji wychowawczej” oraz warsztaty zainspirowane spektaklami.

ORGANIZACJA

Termin: ustalany jest indywidualnie z prowadzącą zajęcia. Warsztaty mogą odbyć się od poniedziałku do piątku, w przedziale godzinowym 8.00-16.00. Grupa może uczestniczyć w jednym spotkaniu lub w kilku.
Koszt udziału:
 10 zł/osobę
Czas trwania: 60-90 minut, warsztaty odbywają się w siedzibie Teatru lub na terenie szkoły lub innej placówki (do której można dojechać komunikacją miejską).
Liczba uczestników: 10-30 osób
Dodatkowe informacje oraz zapisy: tel. 32 602 92 72
, tel. 505 360 244
, tel. 665 848 442

 

CYKL: TEATR DA SIĘ LUBIĆ!

Cykl warsztatów, który ma na celu przybliżanie swoistego języka teatru. Zajęcia są realizowane w formie interaktywnej i nastawione na praktyczne aspekty warsztatu teatralnego.

Proponowane tematy spotkań:

 • IMPROWIZACJA
  Podczas zajęć będziemy trenować własną kreatywność, umiejętność szybkiego reagowania na zmiany sytuacji, otwartość wobec innych oraz poznawać teatr, który bazuje na pomysłach uczestników. Spotkanie ma formę interaktywnej gry, w której „tu i teraz“ doświadczamy teatru w kontakcie z innymi.
   
 • MASKA
  Celem warsztatu jest doświadczanie, na czym polega znaczenie maski – nie tylko w kontekście sztuki, ale przede wszystkim w życiu codziennym. Wykreujemy własne, proste maski, nad którymi praca pozwoli nam lepiej poznać siebie oraz inne osoby.
 • STUDIUM JEDNEGO WIERSZA
  Podczas gier i zabaw aktorskich doświadczymy, jak ogromną moc ma słowo w teatrze i że za pomocą jednego zdania możemy wyrazić bardzo dużo. Podczas spotkania będziemy aktorsko interpretować tylko jeden utwór i odsłaniać jego różne teatralne interpretacje.
 • DRUGIE ŻYCIE PAPIERU
  Warsztaty przybliżają tajniki animacji przedmiotu i pozwalają uczestnikom puścić wodze wyobraźni. Podczas spotkania stworzymy własnego bohatera, którego historię opowiemy używając teatralnych środków wyrazu.
 •  JEDEN PRZEDMIOT – TYSIĄC POMYSŁÓW
  Podczas zabawy doświadczymy, że do stworzenia teatru wystarczy to, co jest pod ręką: krzesło, kij czy piłka. Uczestnicy poznają nowoczesne rozumienie rekwizytu w teatrze, a także elementy warsztatu aktorskiego.
 • WARSZTATY LALKARSKIE
  Podczas spotkania uczestnicy wykonają lalki z nietypowych przedmiotów i w grupach stworzą krótką, improwizowaną scenę.
 • TEATR RUCHU
  Zajęcia z zakresu teatru ruchu, które realizujemy z wykorzystaniem ćwiczeń teatralnych. Będziemy eksperymentować z gestem, szukać różnych sposobów wyrażenia uczuć poprzez ruch oraz doświadczać czym jest komunikat pozawerbalny.
 • DŹWIĘKOWISKO
  Gry i zabawy muzyczno-ruchowe, podczas których doświadczamy, w jaki sposób za pomocą muzyki można kreować świat sceniczny. Podczas spotkania będziemy improwizować do różnego rodzaju muzyki oraz spróbujemy stworzyć własną mini ścieżkę dźwiękową.
 • KOLORY W TEATRZE
  Punktem wyjścia artystycznych poszukiwań będą kolory – nasze skojarzenia z nimi związane oraz to, jaką rolę pełnią w teatrze. Podczas zajęć będziemy poszukiwać emocji i skojarzeń związanych z kolorami a następnie przekładać je na proste zadania aktorskie i ruchowe oraz eksperymentować z tym, jak wpływa na nas konkretna barwa. 
 • TEATRALNY ZWIERZYNIEC
  Zastanawialiście się kiedyś, jak zagrać muchę, słonia czy żyrafę? Jakie odgłosy wydają krokodyle lub jeże? Co łączy ludzi ze zwierzętami? Na warsztatach będziemy szukać odpowiedzi na te pytania podczas licznych zabaw aktorskich i muzycznych, które pobudzą kreatywność uczestników i pokażą im, że na teatralnej scenie możemy zainscenizować wszystko, co nam podpowie wyobraźnia.  Podczas działań teatralnych będziemy inspirować się skojarzeniami oraz frazeologizmami związanymi ze światem zwierząt.
 • STORYTELLING/OPOWIADANIE HISTORII
  Warsztaty opierające się na budowaniu i tworzeniu historii. Jak zaciekawić swoją opowieścią słuchaczy? Z czego powinna składać się interesująca anegdota? Czym w ogóle jest storytelling? W czasie warsztatów skupimy się na tworzeniu wciągających opowieści. Poznamy sposoby na kreowanie bohaterów, otoczenia i wydarzeń, tak aby były jak najbardziej ujmujące. Pobudzimy waszą kreatywność oraz odkryjemy nowe oblicza wyobraźni. Użyjemy też teatralnych środków do zobrazowania waszego punktu widzenia.
 • SCENOGRAFIA-NIC
  Stwórzmy wspólnie scenografię z przedmiotów, które na pierwszy rzut oka są nam niepotrzebne albo uważane za śmieci. Nauczmy się być eko! Nie kupujmy miliona nowych materiałów, skoro możemy użyć ponownie czegoś co straciło swój dawny blask. Stwórzmy coś, z niczego! Niech stare prześcieradło przemieni się w kurtynę, a z wypisanych długopisów stwórzmy wyjątkową rzeźbę! Uwaga: na zajęcia prosimy przynieść przedmioty codziennego użytku, które są niepotrzebne i będzie można je wykorzystać w czasie warsztatów (np. niedziałające słuchawki, połamane kredki, dziurawe prześcieradło itp).
  _____________________________________________________________________________________________

WARSZTATY ZAINSPIROWANE SPEKTAKLEM

Warsztaty pozwalają widzowi wypowiedzieć się twórczo na temat spektaklu z repertuaru Teatru.  Celem warsztatów jest stworzenie przestrzeni dla działań teatralnych związanych z tematem i problematyką spektaklu oraz umożliwienie uczestnikom dzielenia się doświadczeniami związanymi z jego odbiorem – np. rozmowy o tym, co było ważne, co ich dotknęło, co zapamiętają na dłużej. Spotkanie ma formę warsztatu twórczego z wykorzystaniem różnych dyscyplin – działań teatralnych, plastycznych i muzycznych. Program każdego warsztatu jest opracowany w zależności od specyfiki spektaklu (poruszanego problemu oraz formy widowiska), a także wieku i możliwości uczestników. Oferta dla grup zorganizowanych ze szkół oraz innych placówek.

Warsztaty prowadzimy do każdego ze spektakli z repertuaru Teatru. Szczegółowy program jest indywidualnie ustalany z opiekunem grupy. 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CYKL: TEATR NA LEKCJI WYCHOWAWCZEJ

Cykl warsztatów, który ma na celu wykorzystanie narzędzi pedagogiki teatru do wspierania rozwoju osobistego i kompetencji społecznych młodzieży i dorosłych.  Zajęcia są realizowane w formie interaktywnej i ukierunkowane na współpracę uczestników, dlatego mogą wpisać się w program zajęć wychowawczych i działań integracyjnych. Grupa może uczestniczyć w jednym spotkaniu lub w kilku.

 

TEMATYKA SPOTKAŃ:

TU I TERAZ
Sztuka teatru to nie tylko twórcza wena, ale również działania wymagające uważności i współpracy. Podczas gier i zabaw teatralnych będziemy rozwijać umiejętność koncentracji, uważności i szybkiego reagowania na to, co się dookoła dzieje. Uczestnicy będą realizować w grupach proste działania aktorskie, podczas których będą musieli wykazać się sprytem, reagować na zmieniające się sytuacje, szybko podejmować decyzje i przede wszystkim „być tu i teraz”.

ARCHIPELAG
Warsztaty o charakterze interdyscyplinarnym łączące działania ruchowe, plastyczne i elementy teatru cieni. Podczas spotkania uczestnicy będą kreować własne wyspy, a następnie tworzyć państwa (archipelagi): ustalać zwyczaje, prawa, kreować krajobraz i tradycje. Spotkanie będzie okazją do wyrażenia własnej indywidualności, a także okazją do szukania tego co wspólne. Uwaga: ze względu na wymagania techniczne, zajęcia realizujemy wyłącznie w budynku teatru.

POZNAJMY SIĘ!
Zajęcia sprzyjające integracji grupy, które realizowane są poprzez proste działania teatralno-ruchowe. Ideą spotkania będzie sprowokowanie uczestników do współpracy i przełamywanie oporów w kontakcie z innymi osobami.

SUPERMOCE
Kim byś był, gdybyś zamienił się w superbohatera? Jakie są twoje ukryte moce? Na te pytania postaramy się odpowiedzieć poprzez ruch, tworzenie opowieści i proste działania plastyczne.

 

LALKI MOTANKI
Co to są motanki? To lalki, które pełniły funkcje ochronną dla domowników lub były symbolem dobrobytu. Nazwa pochodzi od techniki wykonania – motania nitkami i włóczkami oraz okręcenia materiałem korpusu. Według słowiańskich wierzeń były swego rodzaju  „amuletami”, które przynosiły pomyślność, chroniły przed złem, a czasem nawet spełniały życzenia. Nasi przodkowie wierzyli, że w różnych miejscach, np. na skraju leśnych polan, na skrzyżowaniach dróg lub nad jeziorami można było natknąć się na wiry, rusałki, nocne ogniki, wodniki czy utopce lub inne pozaziemskie stwory. Niektóre z tych istot nie budziły strachu, podczas gdy przed innymi trzeba było się bronić. Ochronę, dobrobyt czy pomyślność zapewniały ludziom lalki-motanki.  Podczas warsztatów wspólnie stworzymy lalki o funkcji ochronnej. W czasie zimy powinny uchronić nas przed chorobami i przeziębieniami. Dowiemy się też, dlaczego nie posiadają twarzy oraz dlaczego nie można do ich tworzenia używać ostrych narzędzi. Sprawdzimy, czy da się je zaanimować i stworzyć krótką etiudę teatralną z motankami w roli głównej.

 

 

PROWADZENIE WARSZTATÓW:

Anna Jadwiga Nowak – instruktor teatralny, animator kultury, arteterapeutka, meneger kultury. Od ponad 17 lat prowadzi zajęcia teatralne i działania animacyjne. Inicjatorka i koordynatorka ponad 40 projektów edukacyjno-społecznych adresowanych do dzieci, młodzieży i dorosłych (m.in. „Lato w teatrze” w Tomaszowie Maz.,Będzinie i Katowicach, „Superbohaterowie”, „Twarze i Maski”). Stypendystka MKiDN w dziedzinie edukacji i animacji kultury. Zaangażowana w pracę na rzecz grup zagrożonych marginalizacją. Specjalista ds. edukacji w Śląskim Teatrze Lalki i Aktora „Ateneum”. Absolwentka m.in. filologii polskiej o specjalności teatrologicznej i nauczycielskiej (UMK Toruń), Reżyserii Teatru Dzieci i Młodzieży (AST Wrocław), Podyplomowych studiów emisji głosu (UMCS Lublin), kursu „Arteterapia – kultura przeciwko wykluczeniu” (Centrum Łowicka), podyplomowego kursu „Arteterapia” realizowanego przez Polski Instytut Ericksonowski w Łodzi, a także „Zarządzania kulturą” (UJ).

Karolina Kowal – pedagożka teatru, absolwentka kierunku animacja kultury na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Absolwentka Studium Teatralnego UMCS/CSK. W latach 2020 – 2023 pełniła funkcję specjalisty ds. edukacji w Teatrze im. Juliusza Osterwy w Lublinie, gdzie przede wszystkim zajmowała się organizacją, przygotowywaniem oraz przeprowadzaniem warsztatów teatralnych. Współtworzyła projekty edukacyjne „Sieć Emocji” (2021 r.), „Historia Teatru w Praktyce” (2021 r.), „Odrobina Czułości” (2022 r.) oraz „Inkubator Teatralny” (2022 r.). Prowadziła również grupę teatralną dla dzieci w wieku 7-11 lat. W ramach działalności Sceny Reduta przeprowadziła kilkanaście warsztatów teatralnych dla młodzieży w różnych częściach województwa lubelskiego.

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać informacje na temat wydarzeń organizowanych przez Teatr Ateneum przeczytaj politykę prywatności i podaj swój adres e-mail:

 
FBAteneum
Znajdź nas na Facebooku
Festiwal
Festiwal na Facebooku
Galeria
Galeria na Facebooku
YTAteneumKatowice
Znajdź nas na YouTube
teatr_ateneum_katowice
Instagram
Skip to content