Warsztaty dla młodzieży i dorosłych

Zapraszamy grupy zorganizowane ze szkół lub innych placówek do udziału w warsztatach. Zajęcia odbywają się na terenie Teatru lub innej placówki. Jesteśmy otwarci na współpracę ze szkołami średnimi,  domami kultury,  klubami seniora,  uczelniami wyższymi i innymi ośrodkami skupiającymi młodzież lub dorosłych. Zajęcia realizujemy w dwóch formach: jako „Warsztaty zainspirowane spektaklami”, a także w ramach cyklu „Teatr da się lubić”.

WARSZTATY ZAINSPIROWANE SPEKTAKLEM

Warsztaty pozwalają widzowi wypowiedzieć się twórczo na temat spektaklu z repertuaru Teatru.  Celem warsztatów jest stworzenie przestrzeni dla działań teatralnych związanych z tematem i problematyką spektaklu oraz umożliwienie uczestnikom dzielenia się doświadczeniami związanymi z jego odbiorem – np. rozmowy o tym, co było ważne, co ich dotknęło, co zapamiętają na dłużej. Spotkanie ma formę warsztatu twórczego z wykorzystaniem różnych dyscyplin – działań teatralnych, plastycznych i muzycznych. Program każdego warsztatu jest opracowany w zależności od specyfiki spektaklu (poruszanego problemu oraz formy widowiska), a także wieku i możliwości uczestników. Oferta dla grup zorganizowanych ze szkół oraz innych placówek.

Prowadzenie: Anna Nowak – specjalista ds. edukacji w Śląskim Teatrze Lalki i Aktora „Ateneum”, instruktor teatralny i animator kultury.

ORGANIZACJA
UWAGA: warsztaty są przeznaczone wyłącznie dla osób, które widziały przedstawienie.
Koszt udziału: 5 zł/osobę
Czas trwania: 60-90 minut, warsztaty odbywają się w siedzibie Teatru, na terenie szkoły lub innej placówki (do której można dojechać komunikacją miejską).
Liczba uczestników: 10-30 osób
Dodatkowe informacje oraz zapisy: edukacja@ateneumteatr.pl, tel. 32 602 92 72

TEMATY WARSZTATÓW:

 • TAJEMNICE PRZEDMIOTÓW (warsztaty do spektaklu „Animacje”)
  Co się dzieje z przedmiotami, kiedy tracimy je z zasięgu wzroku? Jaka jest historia okularów, szalika czy potłuczonego talerza? Zwykliśmy wszystko wiedzieć o przedmiotach, zapominając zupełnie, że to one mogą być bohaterem niejednej sceny teatralnej. Podczas warsztatów będziemy ożywiać przedmioty i opowiadać ich historie używając teatralnych środków wyrazu.
 • LABOLATORIUM (warsztaty do spektaklu „Kordian”)
  Tematem spotkania będą refleksje i skojarzenia widzów na temat spektaklu pt. „Kordian“. Ideą warsztatu jest twórcze przełożenie własnych odczuć poprzez gest, ruch oraz kreatywne zadania grupowe. Uwaga: warsztaty będą realizowane od listopada 2018.
 • ŚMIECH TO ZDROWIE (warsztaty do spektaklu „Miłość do trzech pomarańczy“)
  Podczas warsztatów poprzez proste gry i zabawy ruchowe dotkniemy specyfiki commedii dell’arte bazującej na improwizacji, humorze sytuacyjnym oraz masce. Spotkanie będzie pretekstem do dyskusji na temat ludycznej funkcji teatru.

CYKL: TEATR DA SIĘ LUBIĆ!

Cykl warsztatów, który ma na celu przybliżanie swoistego języka teatru. Zajęcia są realizowane w formie interaktywnej i nastawione na praktyczne aspekty warsztatu teatralnego.
Prowadzenie: Anna Nowak – specjalista ds. edukacji w Śląskim Teatrze Lalki i Aktora „Ateneum”, instruktor teatralny i animator kultury.

ORGANIZACJA
Koszt udziału: 5 zł/osobę
Czas trwania: 60-90 minut, warsztaty odbywają się w siedzibie Teatru lub na terenie szkoły lub innej placówki (do której można dojechać komunikacją miejską).
Liczba uczestników: 10-30 osób
Dodatkowe informacje oraz zapisy: edukacja@ateneumteatr.pl, tel. 32 602 92 72


Proponowane tematy spotkań:

 • IMPROWIZACJA
  Podczas zajęć będziemy trenować własną kreatywność, umiejętność szybkiego reagowania na zmiany sytuacji, otwartość wobec innych oraz poznawać teatr, który bazuje na pomysłach uczestników. Spotkanie ma formę interaktywnej gry, w której „tu i teraz“ doświadczamy teatru w kontakcie z innymi.
   
 • MASKA
  Celem warsztatu jest doświadczanie, na czym polega znaczenie maski – nie tylko w kontekście sztuki, ale przede wszystkim w życiu codziennym. Wykreujemy własne, proste maski, nad którymi praca pozwoli nam lepiej poznać siebie oraz inne osoby.
 • STUDIUM JEDNEGO WIERSZA
  Podczas gier i zabaw aktorskich doświadczymy, jak ogromną moc ma słowo w teatrze i że za pomocą jednego zdania możemy wyrazić bardzo dużo. Podczas spotkania będziemy aktorsko interpretować tylko jeden utwór i odsłaniać jego różne teatralne interpretacje.
 • DRUGIE ŻYCIE PAPIERU
  Warsztaty przybliżają tajniki animacji przedmiotu i pozwalają uczestnikom puścić wodze wyobraźni. Podczas spotkania stworzymy własnego bohatera, którego historię opowiemy używając teatralnych środków wyrazu.
 •  JEDEN PRZEDMIOT – TYSIĄC POMYSŁÓW
  Podczas zabawy doświadczymy, że do stworzenia teatru wystarczy to, co jest pod ręką: krzesło, kij czy piłka. Uczestnicy poznają nowoczesne rozumienie rekwizytu w teatrze, a także elementy warsztatu aktorskiego.
 • WARSZTATY LALKARSKIE
  Podczas spotkania uczestnicy wykonają lalki z nietypowych przedmiotów i w grupach stworzą krótką, improwizowaną scenę. Uwaga: warsztat realizujemy wyłącznie w budynku Teatru.
 • TEATR RUCHU
  Zajęcia z zakresu teatru ruchu, które realizujemy z wykorzystaniem ćwiczeń teatralnych. Będziemy eksperymentować z gestem, szukać różnych sposobów wyrażenia uczuć poprzez ruch oraz doświadczać czym jest komunikat pozawerbalny.
 • JASNO-CIEMNO
  Podczas zajęć będziemy doświadczać na własnej skórze, jaką rolę odrywa światło w teatrze. Jakie są źródła światła? Co możemy odkryć w ciemności? Jak wygląda ta sama scena w innym kolorze? Podczas spotkania poznamy wybrane elementy teatru cieni lub czarnego teatru. Uwaga: warsztat realizujemy wyłącznie w budynku Teatru dla grup do 20 osób.
 • DŹWIĘKOWISKO
  Gry i zabawy muzyczno-ruchowe, podczas których doświadczamy, w jaki sposób za pomocą muzyki można kreować świat sceniczny. Podczas spotkania będziemy improwizować do różnego rodzaju muzyki oraz spróbujemy stworzyć własną mini ścieżkę dźwiękową.
 • WARSZTATY SKROJONE NA MIARĘ
  Na czym polega praca kostiumografa w teatrze? Z czego można wykonać kostium i czym różni się od „zwyczajnego ubrania”? Podczas warsztatów spróbujemy wykreować wizerunek postaci używając do tego nietypowych materiałów. Zajęcia wzbogaci prezentacja teatralnych dodatków z magazynu kostiumów. Uwaga: warsztat realizujemy wyłącznie w budynku Teatru.

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać informacje na temat wydarzeń organizowanych przez Teatr Ateneum przeczytaj politykę prywatności i podaj swój adres e-mail:

 

FBAteneuem
Znajdź nas na Facebooku
Festiwal
Festiwal na Facebooku
Galeria
Galeria na Facebooku
YTAteneumKatowice
Znajdź nas na YouTube