Kontakt

Warsztaty dla szkół podstawowych

Zapraszamy grupy zorganizowane ze szkół lub innych placówek do udziału w warsztatach. Zajęcia realizujemy w formie online (program ZOOM) lub w tradycyjny sposób (w momencie, gdy sytuacja epidemiologiczna na to pozwoli).  Spotkania na żywo odbywają się na terenie Teatru lub innej placówki. Jesteśmy otwarci na współpracę ze świetlicami,  domami kultury, organizacjami pozarządowymi.  Zajęcia realizujemy w trzech formach: jako warsztaty zainspirowane słuchowiskiem pt. „Oskar i rzeczy”, Teatr da się lubić” oraz warsztaty do spektakli.

 

WARSZTATY ZAINSPIROWANE SŁUCHOWISKIEM OSKAR I RZECZY

Zapraszamy dzieci w wieku 6-10 lat do udziału w kreatywnych warsztatach zainspirowanych wybranymi odcinkami słuchowiska pt. Oskar i rzeczy. W trakcie spotkań będziemy poznawać fragmenty słuchowiska i odkrywać tajemnice otaczających nas przedmiotów. Co się dzieje ze sprzętami codziennego użytku, kiedy tracimy je z zasięgu wzroku? Jakie są losy okularów, szalika czy potłuczonego talerza? Na te i inne pytania poszukamy odpowiedzi podczas interdyscyplinarnych zajęć łączących sztukę aktorską, zabawy plastyczne i tworzenie opowieści. W czasie warsztatów będziemy ożywiać przedmioty i opowiadać ich historie używając teatralnych środków wyrazu.

ORGANIZACJA:
Spotkania zrealizujemy w formie online za pomocą programu ZOOM lub w formie tradycyjnej (w momencie, gdy sytuacja epidemiologiczna na to pozwoli).  

Termin:  ustalany jest indywidualnie z prowadzącą zajęcia. Warsztaty mogą odbyć się od poniedziałku do piątku, w przedziale godzinowym 8.00-16.00. Grupa może uczestniczyć w jednym spotkaniu lub w kilku.
Koszt udziału: zajęcia online – bezpłatnie, zajęcia tradycyjne – 5 zł/osobę
Czas trwania: około 90 minut.
Liczba uczestników: 10-25 osób.
Zapisy: Anna Nowak, tel. 505 360 244,

TEMATYKA SPOTKAŃ:

 • MAGICZNY TELEFON (warsztaty zainspirowane odcinkiem nr 1)
  Podczas spotkania będziemy telefonować do otaczających nas przedmiotów i prowadzić z nimi ożywione dyskusje. Zajęcia będą okazją do rozwijania kompetencji językowych, plastycznych i umiejętności improwizacji.
 • WYPRAWA W GŁĄB MIESZKANIA (warsztaty zainspirowane odcinkiem nr 2)
  Uczestnicy ożywią własne krzesła i zabiorą je w zwyczajną-niezwyczajną podróż po najbliższej okolicy. Relacje z tej niezwykłej wyprawy staną się pretekstem do tworzenia opowieści z podróży. Podczas zajęć krzesła zostaną ucharakteryzowane, a ich przygody  uwiecznione na fotografiach.
 • MARZYMY! (warsztaty zainspirowane odcinkiem nr 4)
  W trakcie spotkania spróbujemy pomóc przedmiotom spełnić ich marzenia, wymyślimy nowych mieszkańców ZOO, którym zarządza zegar oraz sprawdzimy, czy każdy kosz na śmieci może zostać poetą! Istotnym elementem zajęć będzie tworzenie kolaży słownych z zawartości śmietnika oraz próba ich artystycznej interpretacji.
 • RAZEM-OSOBNO (warsztaty zainspirowane odcinkiem nr 6)
  Ożywimy przedmioty i stworzymy mini sceny obrazujące ich relacje. Uczestnicy zadecydują o wyborze bohaterów, wymyślą ich losy i zastanowią się, w jaki sposób uzewnętrzniają swoje uczucia. Spotkanie będzie również okazją do refleksji na temat znaczenia relacji w życiu dzieci.
 • (NIE)PRZYJACIEL (warsztaty zainspirowane odcinkiem nr 8)
  Stworzymy historie życia gwoździa i poszukamy odpowiedzi na pytania „po czym poznać przyjaciela?”. Poruszymy temat oszustwa i budowania zaufania do innych. Formą dotknięcia tak trudnych tematów będą improwizowane sceny z wykorzystaniem przedmiotów codziennego użytku.
 • STARE-NOWE (warsztaty zainspirowane odcinkiem nr 9)
  Podczas zajęć zastanowimy się, co zrobić ze starymi, niepotrzebnymi rzeczami i spróbujemy dać im drugie życie. Zainscenizujemy monologi przedmiotów, poszukamy im nowego zastosowania i podejmiemy się próby odczytywania ich myśli. Zachęcimy dzieci do podjęcia  refleksji na temat recyklingu i tego, w jaki sposób ograniczyć zużycie odpadów.
 • TAJEMNICZE FOTOGRAFIE (warsztaty zainspirowane odcinkiem nr 10)
  Spotkanie będzie okazją do przejrzenia rodzinnych albumów w poszukiwaniu przedmiotów, które dzieciom od zawsze towarzyszą w codziennym życiu. Wspólnie postaramy się zrekonstruować losy misia, zegarka czy pierścionka i stworzyć na tej podstawie krótkie sceny.

________________________________________________________________________________________________

CYKL: TEATR DA SIĘ LUBIĆ!

Cykl warsztatów, który ma na celu przybliżanie swoistego języka teatru poprzez twórcze gry i zabawy. Zajęcia są realizowane w formie interaktywnej i nastawione na praktyczne aspekty warsztatu teatralnego. Grupa może uczestniczyć w jednym spotkaniu lub w kilku.

ORGANIZACJA
Koszt udziału: zajęcia online – bezpłatnie, zajęcia tradycyjne – 5 zł/osobę
Czas trwania: 60-75 minut, spotkania zrealizujemy w formie online za pomocą programu ZOOM lub w formie tradycyjnej (w momencie, gdy sytuacja epidemiologiczna na to pozwoli).  Spotkania na żywo odbywają się w siedzibie Teatru lub na terenie szkoły (do której można dojechać komunikacją miejską).
Liczba uczestników: 10-30 osób
Dodatkowe informacje oraz zapisy: , tel. 505 360 244


TEMATYKA SPOTKAŃ:

 • TURLI TURLA! 
  Podczas gier i zabaw aktorskich doświadczymy, jak ogromną moc ma słowo w teatrze i że za pomocą jednego zdania czy prostej rymowanki możemy wyrazić bardzo dużo. A jeżeli poniesie nas wyobraźnia – zaczniemy nawet mówić językiem, którego nie ma…
 • DRUGIE ŻYCIE PAPIERU
  Warsztaty przybliżają tajniki animacji przedmiotu i pozwalają uczestnikom puścić wodze wyobraźni. Podczas spotkania stworzymy własnego „stwora-niestwora”, którego historię opowiemy używając teatralnych środków wyrazu.
 • JEDEN PRZEDMIOT – TYSIĄC POMYSŁÓW
  Podczas zabawy doświadczymy, że do stworzenia teatru wystarczy to, co jest pod ręką: krzesło, kij czy piłka. Podczas spotkania dzieci poznają nowoczesne rozumienie rekwizytu w teatrze, a także elementy warsztatu aktorskiego.
 • WARSZTATY LALKARSKIE
  Podczas spotkania dzieci wykonają lalki z nietypowych przedmiotów i w grupach stworzą krótką, improwizowaną scenę. 
 • W WIERZGAJĄCYM CIELE ŻYCIA WIELE
  Zajęcia z zakresu teatru ruchu, które realizujemy z wykorzystaniem gier i zabaw teatralnych. Będziemy eksperymentować z gestem, szukać różnych sposobów wyrażenia uczuć poprzez ruch oraz doświadczać czym jest komunikat pozawerbalny. Spotkanie ma charakter swobodnej zabawy i nie wymaga specjalnych predyspozycji fizycznych.
 • KOLORY W TEATRZE
  Punktem wyjścia artystycznych poszukiwań będą kolory – nasze skojarzenia z nimi związane oraz to, jaką rolę pełnią w teatrze. Podczas zajęć będziemy poszukiwać emocji i skojarzeń związanych z kolorami a następnie przekładać je na proste zadania aktorskie i ruchowe oraz eksperymentować z tym, jak wpływa na nas konkretna barwa. 
 • TEATRALNY ZWIERZYNIEC
  Zastanawialiście się kiedyś, jak zagrać muchę, słonia czy żyrafę? Jakie odgłosy wydają krokodyle lub jeże? Na warsztatach będziemy szukać odpowiedzi na te pytania podczas licznych zabaw aktorskich i muzycznych, które pobudzą kreatywność najmłodszych i pokażą im, że na teatralnej scenie możemy zainscenizować wszystko, co nam podpowie wyobraźnia. Zajęcia będą skupione na pobudzaniu wyobraźni uczestników – będziemy poszukiwać nietypowych środków wyrazu aktorskiego i dźwiękowego do oddania specyfiki konkretnych zwierząt. 
 • DźWIĘKOWISKO
  Gry i zabawy muzyczno-ruchowe, podczas których doświadczamy, w jaki sposób za pomocą muzyki można kreować świat sceniczny. Podczas spotkania będziemy improwizować do różnego rodzaju muzyki oraz spróbujemy stworzyć własną mini ścieżkę dźwiękową.
 • WARSZTATY SKROJONE NA MIARĘ
  Na czym polega praca kostiumografa w teatrze? Z czego można wykonać kostium i czym różni się od „zwyczajnego ubrania”? Podczas warsztatów spróbujemy wykreować wizerunek postaci używając do tego nietypowych materiałów. Zajęcia wzbogaci prezentacja teatralnych dodatków z magazynu kostiumów.
  ______________________________________________________________________________________

WARSZTATY ZAINSPIROWANE SPEKTAKLEM

Warsztaty pozwalają małemu widzowi wypowiedzieć się twórczo na temat spektaklu z repertuaru Teatru.  Celem warsztatów jest stworzenie przestrzeni dla działań teatralnych związanych z tematem i problematyką przedstawienia oraz umożliwienie uczestnikom dzielenia się doświadczeniami związanymi z jego odbiorem – np. rozmowy o tym, co było ważne, co ich dotknęło, co zapamiętają na dłużej. Spotkanie ma formę twórczej zabawy z wykorzystaniem różnych dyscyplin – zabaw teatralnych, prostych działań plastycznych i twórczych. Program każdego warsztatu jest opracowany w zależności od specyfiki spektaklu (poruszanego problemu oraz formy widowiska), a także wieku i możliwości uczestników. Oferta dla grup zorganizowanych ze szkół podstawowych.

ORGANIZACJA
UWAGA: warsztaty są przeznaczone wyłącznie dla osób, które widziały przedstawienie.
Koszt udziału:
zajęcia online – bezpłatnie, zajęcia tradycyjne – 5 zł/osobę
Czas trwania:
45-60 minut, spotkania zrealizujemy w formie online za pomocą programu ZOOM lub w formie tradycyjnej (w momencie, gdy sytuacja epidemiologiczna na to pozwoli).  Spotkania na żywo odbywają się w siedzibie Teatru lub na terenie szkoły (do której można dojechać komunikacją miejską).
Termin: ustalany jest indywidualnie z prowadzącą zajęcia. 
Koszt udziału:
zajęcia online – bezpłatnie, zajęcia tradycyjne – 5 zł/osobę

Liczba uczestników: 10-30 osób
Dodatkowe informacje oraz zapisy: , tel. 505 360 244

TEMATYKA SPOTKAŃ:

 • MÓJ PIASKOWY WILK (warsztaty do spektaklu „Piaskowy Wilk”)
  Podczas warsztatów każdy wymyśli swojego własnego przyjaciela (odpowiednika „Piaskowego Wilka”), który pozwoli mu zrozumieć własne emocje oraz będzie podpowiadał, jak rozwiązać różne problemy dnia codziennego.
 • HEJ PRZYGODO! (warsztaty do spektaklu „Babcia na jabłoni”)
  Podczas spotkania wykreujemy własną, szaloną przygodę z wymyśloną Babcią, a pomoże nam w tym nasza wyobraźnia, która nie zna granic.
 • GDYBYM SPOTKAŁ MAŁEGO KSIĘCIA...(warsztaty do spektaklu „Narysuj mi baranka”)
  Na zajęciach spróbujemy wyobrazić sobie, że Mały Książę pojawił się w naszej najbliższej okolicy i może towarzyszyć dzieciom w ich codziennych zadaniach. Dokąd by poszedł? Z kim mógłby się zaprzyjaźnić? Co by mu najbardziej przeszkadzało? W formie mini – inscenizacji spróbujemy odegrać improwizowane sceny i poszukać uniwersalnych treści w historii Małego Księcia.
 • WYMARZONA KRAINA (warsztaty do spektaklu „Krawiec Niteczka”)
  Jakie cechy ma miejsce, w którym jesteśmy szczęśliwi? Gdzie ono się znajduje i jak do niego dotrzeć? Przyglądając się podróży Krawca Niteczki, spróbujemy wymyślić własną wymarzoną krainę oraz opracujemy, jak ją znaleźć.
 • CARPE DIEM! (warsztat do spektaklu „Tylko jeden dzień”)
  Inspirując się losami głównej bohaterki spróbujemy niemalże dosłownie „schwytać dzień” i w wyimaginowanym słoiku umieścić wszystko, co dla nas ważne. Będziemy eksperymentować z ruchem, obrazem i dźwiękiem po to, by poszukać tego, czego możemy nauczyć się od bohaterów spektaklu.
 • SZTUKA WYPLATANIA WIĘZI (warsztaty do spektaklu „O królewnie Wełence”)
  Podczas spotkania będziemy podejmować temat miłości – z perspektywy dziecka i jego najbliższego otoczenia. Co to znaczy budować więzi? W działaniach twórczych będziemy szukać podobieństw pomiędzy odległymi dziedzinami (dziewiarstwo-miłość, farmacja-problemy) po to by wymyślić własne recepty na budowanie więzi. Co ma wspólnego szalik, czapka czy wełniane skarpety z wielką miłością? Gdzie jest magiczna apteka z lekarstwami na wszystkie problemy? Na te i inne pytania odpowiedzą dzieci.
 • TAJEMNICE PRZEDMIOTÓW (warsztaty do spektaklu „Animacje”)
  Co się dzieje z przedmiotami, kiedy tracimy je z zasięgu wzroku? Jaka jest historia okularów, szalika czy potłuczonego talerza? Zwykliśmy wszystko wiedzieć o przedmiotach, zapominając zupełnie, że to one mogą być bohaterem niejednej sceny teatralnej. Podczas warsztatów będziemy ożywiać przedmioty i opowiadać ich historie używając teatralnych środków wyrazu.
 • W POSZUKIWANIU SIEBIE (warsztaty do spektaklu „Calineczka”)
  Za pomocą gier i zabaw aktorskich spróbujemy przeanalizować propozycje wszystkich postaci, które spotkała na swojej drodze Calineczka.PROWADZENIE WARSZTATÓW:
  Anna Jadwiga Nowak – instruktor teatralny, animator kultury, arteterapeutka. Od ponad 15 lat prowadzi zajęcia teatralne i działania animacyjne. Inicjatorka i koordynatorka ponad 35 projektów edukacyjno-społecznych adresowanych do dzieci, młodzieży i dorosłych (m.in. „Lato w teatrze” w Tomaszowie Maz., Będzinie i Katowicach, „Superbohaterowie”, „Twarze i Maski”). Stypendystka MKiDN w dziedzinie edukacji i animacji kultury. Zaangażowana w pracę na rzecz grup zagrożonych marginalizacją. Specjalista ds. edukacji w Śląskim Teatrze Lalki i Aktora „Ateneum”. Absolwentka m.in. filologii polskiej o specjalności teatrologicznej i nauczycielskiej (UMK Toruń), Reżyserii Teatru Dzieci i Młodzieży (AST Wrocław), Podyplomowych studiów emisji głosu (UMCS Lublin), kursu „Arteterapia – kultura przeciwko wykluczeniu” (Centrum Łowicka). Absolwentka podyplomowego kursu „Arteterapia” realizowanego przez Polski Instytut Ericksonowski w Łodzi. 

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać informacje na temat wydarzeń organizowanych przez Teatr Ateneum przeczytaj politykę prywatności i podaj swój adres e-mail:

 
FBAteneuem
Znajdź nas na Facebooku
Festiwal
Festiwal na Facebooku
Galeria
Galeria na Facebooku
YTAteneumKatowice
Znajdź nas na YouTube
teatr_ateneum_katowice
Instagram
Skip to content