Kontakt

Straszka pospolita

O ile straszkę pospolitą – popularny gatunek ważki – można spotkać nad jeziorem czy  rzeką to pospolite strachy występują dosłownie wszędzie. Raz większe, raz mniejsze, u małych i dużych, czające się w dzień i w nocy. Skąd się biorą? Jak działają? Dlaczego i po co się boimy? Takie pytania podejmuje w swoim spektaklu Grupa Coincidentia zapraszając do osobliwego laboratorium strachów i wspólnego odkrywania istoty lęku. To szalona podróż w głąb ludzkiego umysłu, dziwacznych snów, gawęd i bajek na dobranoc; kolaż fantazji, teatralnych eksperymentów i scenicznych improwizacji.

Bazując na tekstach naukowych, dramatycznych czy autentycznych dziecięcych opowieściach, twórcy odtwarzają mechanizmy strachu. Bawiąc się konwencjami i formą, doprawiają całość dużą dawką humoru i absurdu, przy czym do oswajania lęków zachęcają nie tylko najmłodszych.

 

While the common damselfly – a popular species of dragonfly, commonly known as the “scare” – can be found by a lake or river, common fears can be found practically everywhere. Sometimes larger, sometimes smaller, present in both adults and children, lying in wait day and night. Where do they come from? How do they work? Why and what for are we afraid? Such are the questions taken up by the Coincidentia Group in their performance, inviting you to a peculiar laboratory of fears, to discover the essence of fear together. A crazy journey into the depths of the human mind, bizarre dreams, tales and bedtime stories; a collage of fantasies, theatrical experiments and stage improvisations.

On the basis of scientific and dramatic texts or authentic children’s stories, the artists recreate the mechanisms of fear. Playing with conventions and form, they add a great dose of humour and absurdity to the show, encouraging not only the youngest members of the audience to get over their fears.

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać informacje na temat wydarzeń organizowanych przez Teatr Ateneum przeczytaj politykę prywatności i podaj swój adres e-mail:

 
FBAteneum
Znajdź nas na Facebooku
Festiwal
Festiwal na Facebooku
Galeria
Galeria na Facebooku
YTAteneumKatowice
Znajdź nas na YouTube
teatr_ateneum_katowice
Instagram
Skip to content