Kontakt

Warsztaty dla nauczycieli i animatorów kultury

W ramach projektu „EduAkcja- Teatr integruje” zapraszamy nauczycieli, pedagogów, animatorów kultury, studentów kierunków o specjalnościach pedagogicznych, a także pozostałe osoby dorosłe zainteresowane rozwojem przez teatr na warsztaty zainspirowane spektaklami z repertuaru Teatru Ateneum. Przedstawienie teatralne (tak jak każdy inny tekst kultury) może stać  się pretekstem do podjęcia z dziećmi i młodzieżą twórczych poszukiwań. Podczas warsztatów zaprezentujemy kilka pomysłów na to, jak zaprojektować zajęcia towarzyszące wizycie w teatrze. Warsztaty do każdego ze spektakli będą prowadzone w taki sposób, żeby przybliżać zarówno tematykę, jak i formę przedstawienia. Osoby zainteresowane mogą zapisać się na cały cykl lub zapisać się na wybrane „bloki”.  Udział w warsztatach jest bezpłatny, liczba miejsc ograniczona. O przyjęciu zadecyduje kolejność zgłoszeń.

 

 

ZAPISY I DODATKOWE INFORMACJE:
Anna Nowak, , tel. 505 360 244

PROGRAM WARSZTATÓW:

I. BLOK: WARSZTATY DO SPEKTAKLU PT. BALLADY I ROMANSE (23-24.09.2022),
Miejski Dom Kultury „Bogucice-Zawodzie”, ul. Markiefki 44a.

23.09.2022, godz. 17.00-20.00
24.09.2022, godz. 10:00-16:00

a). Warsztaty interpretacji tekstu
Zajęcia mają zachęcić do kreatywnej zabawy z tekstem Ballad i romansów Adama Mickiewicza. Nauczyciele poznają proste zadania aktorskie z zakresu pracy z tekstem, ćwiczenia ortofoniczne i zabawy ułatwiające uzyskanie naturalności i wyrazistości scenicznej.

Prowadzenie: Urszula Gołdowska i Michał Skiba
23.09. godz. 17:00-20:00 oraz 24.09.2022 godz. 14:00-16:00
b). Warsztaty pedagogiczno-teatralne
Inspirując się najnowszą premierą Teatru Ateneum będziemy wspólnie stwarzać przestrzeń do rozmowy o refleksjach, wrażeniach i odczuciach widzów po spektaklu. Warsztat będzie okazją do przyjrzenia się temu, jak szukać w spektaklu, opartym o arcydzieło polskiej literatury romantyzmu, tego co bliskie współczesnej młodzieży.

Prowadzenie: Aleksandra Drzazga

II. BLOK: WARSZTATY DO SPEKTAKLU PT. PIOTRUŚ PAN (21-22.10.2022)
Galeria Ateneum, ul. 3 Maja 25

15.10.2022, godz. 17:00, Scena Ateneum – premiera
21.10.2022, godz. 17.00-20.00 – warsztaty
22.10.2022, godz. 10:00-16:00 – warsztaty

a) Teatr to Nibylandia – adaptacja teatralna
W teatrze wszystko jest możliwe. Ile mamy możliwości, by opowiedzieć Piotrusia Pana? Jakie tematy możemy przekazać przedstawiając na scenie powszechnie znaną historię? Czy i dlaczego adaptacje klasyki literatury dziecięcej wciąż są nam potrzebne? Jakie możliwości twórcze do pracy z dziećmi otwiera przed nami taka adaptacja?
Na te i inne pytania poszukamy odpowiedzi w trakcie warsztatów, podczas których poszukamy teatralnego języka do opisania rzeczywistych problemów młodych odbiorców, a także wypróbujemy zadania teatralne, które możemy realizować z dziećmi w trakcie pracy nad znaną baśnią lub bajką
Prowadzenie: Katarzyna Prudło
b). Odkryj zmysłową przygodę!
Warsztaty będą okazją do przeżycia przygody opartej na naszych sensualnych doznaniach. Stworzymy przestrzeń do rozwijania wyobraźni, doskonalenia uważności i integracji. Wspólną zabawą i wyzwaniem podczas spotkania będzie uwierzenie we własne pomysły i ich realizacja. Będziemy latać wysoko i poszukiwać drogi do Nibylandii. Warsztat oparty na: pracy z ciałem, kreatywności, improwizacji, zaufaniu oraz na połączeniu ruchu i plastyki.

Prowadzenie: Agnieszka Kolanowska

III. BLOK: WARSZTATY DO SPEKTAKLU PT. WIELKIE SZYBKIE GORĄCE PUFF (5.11.2022)
Galeria Ateneum, ul. 3 Maja 25

Przed warsztatami uczestnicy otrzymają link do nagrania spektaklu.
Normalnie kosmos! – plastyka teatralna
5.11.2022 godz. 10:00-15:00
Podczas zajęć uczestnicy będą eksperymentować z rozmaitymi tworzywami i budować z nich elementy kostiumów i scenografii. Celem spotkania będzie zaprezentowanie kreatywnych sposobów wykorzystania form plastycznych podczas pracy z dziećmi i młodzieżą oraz uwrażliwiania ich na zagadnienie umowności teatralnej.

Prowadzenie: Małgorzata Tarasewicz-Wosik

IV. BLOK: WARSZTATY DO SPEKTAKLU PT. TKACZKA CHMUR (25-26.11.2022)
Galeria Ateneum, ul. 3 Maja 25

13.11.2022 godz. 16:00 – spektakl, wejściówki dla uczestników warsztatów:10 zł
25.11.2022 godz. 17:00-20:00
26.11.2022 godz. 10:00-15:00

a) Nie ma złych emocji!
Tkaczka chmur. Baśń o Trzech Zorzach to niezwykle poruszająca opowieść o odwadze, miłości i odchodzeniu. Podczas warsztatu pedagogiczno – teatralnego, wykorzystującego elementy teatru plastycznego i działania z zakresu arteterapii, uczestnicy spotkania dowiedzą się w jaki sposób językiem teatru można z dziećmi rozmawiać o emocjach, także tych trudnych. Wykorzystamy także pracę z picturebookami (książkami bez tekstu), jako narzędziem, będącym punktem wyjścia do teatralnej pracy.

Prowadzenie: Aleksandra Rajska
b) Warsztaty opowiadania historii
Podczas warsztatów w sposób praktyczny przyjrzymy się temu, w jaki sposób baśń może służyć jako narzędzie pracy z dziećmi. Bazując na Tkaczce Chmur poszukamy sposobów na opowiedzenie o trudnych sprawach i emocjach. Poznamy narzędzia i sposoby wywodzące się ze sztuki opowiadania historii, które umożliwiają budowanie obrazów, konstruowanie narracji i znajdowanie baśniowych odpowiedników tego co rzeczywiste i osobiste. Będziemy rozkładać baśń na części pierwsze oraz wspólnie budować opowieści.

Prowadzenie: Katarzyna Jackowska-Enemuo

 

V. BLOK: WARSZTATY DO SPEKTAKLU PT. ROBINSON (3.12.2022 oraz 5.12.2022)
26.11.2022 godz. 11:30 – spektakl, Scena Ateneum – wejściówki:10 zł.

3.12.2022 godz. 10:00-15:00
5.12.2022 godz. 17:00-20:00

a) Monolog wewnętrzny aktora
Uczestnicy warsztatów, realizując zaproponowane zadania poznają charakterystykę i funkcję monologu wewnętrznego oraz jego rolę w budowaniu postaci. Na podstawie spektaklu pt. Robinson dowiedzą się jakim stopniu i formie – jako element warsztatu aktora, monolog wewnętrzny jest dostrzegalny przez widza i jak świadomie bądź nieświadomie na niego oddziałuje. Na ćwiczenia warsztatowe będą składały się etiudy aktorskie realizowane samemu lub w grupach poprzedzone pracą koncepcyjną na zadanych tekstach literackich. Uczestnicy warsztatów otrzymają narzędzia, które będą mogli wykorzystać m.in. w pracy z amatorskimi grupami teatralnymi. Prowadzenie: Grzegorz Eckert

3.12.2022 godz. 10:00-15:00, Miejski Dom Kultury „Bogucice-Zawodzie”, ul. Markiefki 44a.
b) W drogę!
Podczas spotkania za pomocą prostych działań teatralnych i arteterapeutycznych poruszymy temat odkrywania nieznanego, podążania własną drogą, relacji z innym oraz z naturą. Uczestnicy poznają gry i zabawy integracyjne i pobudzające kreatywność, które będą mogli wykorzystać nie tylko podczas zajęć dydaktycznych, ale również podczas działań wychowawczych. Prowadzenie: Anna Nowak

5.12.2022 godz. 17:00-20:00, Scena Ateneum, ul. św. Jana 10.

 

ANEKS – WARSZTATY NA ŻYCZENIE, czyli tematy zaproponowane przez nauczycieli i animatorów kultury.

GRY I ZABAWY TEATRALNE SPRZYJAJĄCE INTEGRACJI
10.10.2022, godz. 17:00-20:00, Scena Ateneum, ul. św. Jana 10
Podczas spotkania uczestnicy poznają w praktyce gry i zabawy teatralne, które będą mogli wykorzystać nie tylko w celu kształcenia ekspresji scenicznej uczniów, ale także jako ważny element integracji grupy.
Prowadzenie: Anna Nowak

ABC TEATRU AMATORSKIEGO (18-19.11.2022)
Galeria Ateneum, ul. 3 Maja 25
18.11.2022 godz. 17:00-20:00
19.11.2022 godz. 10:00-15:00
Warsztaty będą miały na celu przybliżenie kluczowych elementów prowadzenia grupy amatorskiej: od zbudowania zespołu – po prezentacje efektów pracy. Celem spotkania będzie ukazanie odrębności zjawiska jakim jest teatr amatorski i jego znaczenia dla rozwoju osobowości dzieci i młodzieży. Uczestnicy poznają cały proces tworzenia grupy teatralnej: sposoby doboru repertuaru i form pracy do wieku i rozwoju psychofizycznego uczestników, rozwiązywania problemów inscenizacyjnych oraz rozwijania poczucia wspólnotowości u aktorów- amatorów. Tematyka warsztatów będzie dostosowana do sugestii uczestników. Zajęcia zostaną zrealizowane w formie praktycznej – uczestnicy będą realizować działania sceniczne i wchodzić w role reżyserów, aktorów, scenografów i autorów oprawy muzycznej. Ważnym elementem spotkania będzie ukazanie odrębności zjawiska jakim jest teatr amatorski i jego znaczenia dla rozwoju osobowości dzieci i młodzieży. Podczas spotkania chcemy uwypuklić, że nie jest to teatr naśladujący teatr zawodowy, a działanie rządzące się własnymi prawami.
Prowadzenie: Iwona Woźniak

 

PROWADZĄCY:

ALEKSANDRA DRZAZGA: edukatorka teatralna, absolwentka Reżyserii Teatru Dzieci i Młodzieży (AST), nauczycielka z ponad 20-letnim stażem, współtwórczyni programu „Klasy Aktywności Twórczej” (program z zakresu edukacji kulturowej funkcjonujący od 2005 w publicznej szkole w Bytomiu jako część zajęć lekcyjnych), tutorka nauczycieli w programie „Teatroteka Szkolna” w Instytucie Teatralnym. Prowadzi warsztaty teatralne dla dzieci, młodzieży i nauczycieli. Autorka publikacji z zakresu edukacji kulturowej i scenariuszy na portalu „Teatroteka Szkolna”. Od 2019 roku prowadzi w Bytomskim Centrum Kultury autorskie warsztaty dotyczące pedagogiki teatru pn. „Teatr. Szkoła” dla zespołów klasowych z bytomskich szkół.

URSZULA GOŁDOWSKA: aktorka Teatru Ateneum w Katowicach, absolwentka Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie – filii we Wrocławiu. Ukończyła Lart StudiO oraz Studio Teatralne przy Teatrze Baza w Warszawie. Jako aktorka brała udział w licznych spektaklach, performansach i projektach artystycznych w kraju i za granicą. Prowadzi warsztaty aktorskie, konstruuje lalki teatralne, interesuje się także plastyką i sztuką nowych mediów.

 

KATARZYNA JACKOWSKA-ENEMUO: antropolożka kultury, kompozytorka, muzykantka, opowiadaczka historii. Od ponad dwudziestu lat w swojej pracy łączy różne dziedziny: praktykę muzyki tradycyjnej i etnicznej, fascynację elementami kultury ludowej, słowo, muzykę i teatr oraz działania twórcze w środowiskach zagrożonych wykluczeniem społecznym. Solistka Scholi Teatru Węgajty. Założycielka, wokalistka i autorka piosenek w zespole Jazgodki, jedynej polskiej kapeli programowo grającej w kuchniach. Autorka cyklu audycji i słuchowisk dla Polskiego Radia („Między Światem a Zaświatem, 2020). Autorka książek: „Między Światem a Zaświatem” oraz „Tkaczka Chmur” (laureatki plebiscytu Lokomotywa, 10 najlepszych książek 2021 roku wg magazynu „Książki”, Nagrody Literackiej M. St. Warszawy oraz International Children’s Bookfair za ilustracje).

 

AGNIESZKA KOLANOWSKA: absolwentka logopedii, filologii polskiej i teatrologii, aktorka i instruktorka. Drogę zawodową rozpoczęła od pracy w Teatrze Figur Kraków. Współpracowała z Klubem 303 – propagującym działania cyrkowe na terenie Nowej Huty i z Fundacją Hipoterapia – Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych. W 2015 roku w ramach programu “Lato w teatrze” rozpoczęła swoją przygodę jako prowadząca i współprowadząca warsztaty teatralne we Frydrychowicach, Lanckoronie i Krakowie. Na co dzień koordynatorka regionalna i artystka w Fundacji Czerwone Noski Klown w Szpitalu. Prowadzi ogólnorozwojowe zajęcia w Staromiejskim Centrum Kultury Młodzieży oraz “Kalejdoskop sztuki “ w Cricotece. W wolnej chwili rozwija umiejętności posługiwania się PJM- Polskim Językiem Migowym, aby skrócić dystans porozumiewania się z osobami Głuchymi.

ANNA NOWAK: instruktorka teatralna, animatorka kultury, arteterapeutka, menager kultury. Od ponad 15 lat prowadzi zajęcia teatralne, działania animacyjne oraz projektuje gry miejskie. Inicjatorka i koordynatorka ponad czterdziestu projektów edukacyjno-społecznych adresowanych do dzieci, młodzieży i dorosłych (m.in. „Lato w teatrze” w Tomaszowie Maz., Będzinie i Katowicach, „Superbohaterowie”, „Twarze i Maski”). Dwukrotna stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dziedzinie edukacji i animacji kultury oraz trzykrotna stypendystka Miasta Torunia w dziedzinie kultury. Zaangażowana w pracę na rzecz grup zagrożonych marginalizacją. Specjalista do spraw edukacji w Śląskim Teatrze Lalki i Aktora „Ateneum”.

KATARZYNA PRUDŁO: ukończyła filologię polską na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wydział Lalkarski Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie – filia we Wrocławiu. Od 2002 roku aktorka Śląskiego Teatru Lalki i Aktora „Ateneum” w Katowicach. Współpracowała również z Teatrem im. Adama Mickiewicza w Częstochowie oraz katowickim Teatrem Bez Sceny. Autorka kilku tomików wierszy dla dzieci. Współpracuje z Miejską Biblioteką Publiczną w Katowicach – prowadzi warsztaty i spotkania autorskie – oraz kwartetem Sonos dla którego pisze scenariusze koncertów dla dzieci. Autorka rodzinnych gier miejskich.

MAŁGORZTA TARASIEWICZ-WOSIK: scenografka, artystka, rzemieślniczka, wytwórczyni i wykonawczyni obiektów, rekwizytów, lalek i kostiumów. Od 1999 r. działa na polu teatralnym w szczególności teatru lalek i formy. Prowadzi autorskie warsztaty plastyczno-scenograficzne. Twórczyni projektów jak również, wykonawczyni scenografii dla teatrów alternatywnych, prywatnych i instytucjonalnych w Polsce oraz grup artystycznych międzynarodowych, Absolwentka kierunku Technologii Teatru Lalek w Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie, Filia w Białymstoku. Studentka II roku studiów magisterskich na Uniwersytecie w Białymstoku kierunek filmoznawstwo. Laureatka III Międzynarodowego Konkursu na formę teatralną/lalkę Animatus (2020). Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za wybitne osiągnięcia artystyczne (2020)

IWONA WOŹNIAK: dyrektor naczelna w Teatrze Zagłębia w Sosnowcu, pedagożka, animatorka kultury, reżyserka, menager. Laureatka wielu nagród i wyróżnień woj.: nominacja do Złotych Masek Województwa Śląskiego za reżyserię spektakli Kopidoł i Stary klamor w dziadkowym szranku za rok 2016, nagroda w programie Teatr POLSKA Instytutu Teatralnego w Warszawie za spektakl Kopidoł w 2016 r. Nagroda Marszałka Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury w 2017 r. Pomysłodawczyni i koordynatorka wielu projektów m.in.  Śląskiego Laboratorium Pedagogiki Teatru oraz Objazdowego Domu Kultury. Koordynatorka i reżyserka Teatru Naumionego z Ornontowic.

GRZEGORZ ECKERT: aktor, absolwent białostockiego Wydziału Sztuki Lalkarskiej Akademii Teatralnej w Warszawie. Od 2011 roku w zespole Śląskiego Teatru Lalki i Aktora Ateneum w Katowicach. Jako pedagog przedmiotów aktorskich i dykcji współpracuje z Instytutem Wokalno – Aktorskim i Instytutem Jazzu Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach. Od wielu lat prowadzi warsztaty teatralne dla młodzieży i dorosłych. Od 2021 roku jestem konsultantem Centrum Edukacji Artystycznej.

MICHAŁ SKIBA: aktor Teatru Ateneum w Katowicach, absolwent Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie – filii we Wrocławiu. W 2020 roku otrzymał Złotą Maskę w kategorii „Za Rolę w Teatrach Lalkowych” za rolę w spektaklu pt. „Łysek z pokładu Idy” w reżyserii Konrada Dworakowskiego. Jako aktor współpracuje z Teatrem Gliwicka 9A.

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

 

 

 

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać informacje na temat wydarzeń organizowanych przez Teatr Ateneum przeczytaj politykę prywatności i podaj swój adres e-mail:

 
FBAteneum
Znajdź nas na Facebooku
Festiwal
Festiwal na Facebooku
Galeria
Galeria na Facebooku
YTAteneumKatowice
Znajdź nas na YouTube
teatr_ateneum_katowice
Instagram
Skip to content