Kontakt

Zatrudnimy operatora światła i dźwięku

Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko operatora światła i dźwięku w Śląskim Teatrze Lalki i Aktora Ateneum w Katowicach w wymiarze pełnego etatu:

1. Wymagania w stosunku do kandydatów:

– wykształcenie co najmniej średnie (wskazany profil elektryczny/elektroniczny),

– podstawowe umiejętności w zakresie realizacji światła i dźwięku

– samodzielność i dyspozycyjność,

– odpowiedzialność i rzetelność w wykonywaniu zadań,

– umiejętność pracy w zespole,

– mile widziane uprawnienia SEP E.

2. Podstawowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

– obsługa przedstawień w zakresie światła i dźwięku,

– opracowywanie scenariusza świateł i muzyki poszczególnych spektakli,

– nagrywanie muzyki do spektakli na nośniki dźwięku,

– utrzymanie w gotowości eksploatacyjnej urządzeń elektrycznych i sprzętu
akustycznego,

– obsługa sprzętu komputerowego i audiowizualnego.

3. Szczególne warunki pracy:

– normatywny czas pracy od wtorku do soboty.

4. Wymagane dokumenty na etapie składania ofert

– życiorys (CV) ze zdjęciem,

– podpisana zgoda na przetwarzanie przez Teatr Ateneum danych osobowych kandydata dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

5. Termin składania ofert: 

do 17.01.2020 do godz.15.00 – za datę wpływu uważa się datę dostarczenia oferty do Teatru.

6. Sposób składania ofert:

elektronicznie na adres e-mailowy:  lub w formie papierowej w sekretariacie Teatru przy ul. św. Jana 10 w Katowicach w zamkniętej kopercie z napisem „Oferta pracy na stanowisko Operatora światła i dźwięku”(do godz.15.00).

7. Sposób wyłonienia pracownika: 

egzamin praktyczny i rozmowa kwalifikacyjna – przeprowadzone do dnia 24 stycznia 2020 w uzgodnionych wcześniej terminach.

8. Teatr Ateneum zastrzega sobie możliwość wstrzymania postępowania kwalifikacyjnego lub zakończenia bez rozstrzygnięcia.

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać informacje na temat wydarzeń organizowanych przez Teatr Ateneum przeczytaj politykę prywatności i podaj swój adres e-mail:

 
FBAteneum
Znajdź nas na Facebooku
Festiwal
Festiwal na Facebooku
Galeria
Galeria na Facebooku
YTAteneumKatowice
Znajdź nas na YouTube
teatr_ateneum_katowice
Instagram
Skip to content