Kontakt

EduAkcja-kontynuacja

W ramach projektu EduAkcja – kontynuacja zrealizowaliśmy warsztaty oraz przygotowaliśmy broszury edukacyjne dla nauczycieli. Działania były wywiedzione z repertuaru Teatru Ateneum i miały zainspirować pedagogów do podejmowania zajęć twórczych towarzyszących wizycie w teatrze. Wyszliśmy z założenia, że aby w pełni rozbudzić w dzieciach i młodzieży zainteresowanie kulturą, nie wystarczy bierny odbiór spektaklu, ale trzeba inicjować dodatkowe formy aktywności. Spektakl teatralny może stać się impulsem do podejmowania ważnych rozmów, a także kreatywnych działań, które pozwalają dzieciom i młodzieży na aktywny udział i dają szansę zaprezentowania własnego zdania.

Przez pół roku zrealizowaliśmy cykliczne warsztaty oraz opracowaliśmy publikacje nawiązujące do tematyki następujących spektakli: Babcia na jabłoniŁysek z pokładu IdyKrólowa Śniegu oraz Piotruś Pan. Poruszaliśmy w nich ważne dla młodego widza problemy tj. przezwyciężanie izolacji, nawiązywanie dialogu z osobami starszymi, realizacja celów i marzeń. Uczestnicy warsztatów wzięli również udział w konsultacjach, które miały pomóc w wykorzystaniu w praktyce metod poznanych podczas projektu. Projekt zwieńczyła konferencja pn. Teatr w szkole, szkoła w teatrze, w ramach której odbyły się prezentacje doświadczeń edukatorów i nauczycieli, panel dyskusyjny a także warsztaty metodyczne dotyczące następujących zagadnień: teatr ożywionej formy, techniki pobudzania kreatywności dzieci i młodzieży, muzyka w teatrze amatorskim oraz praca z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Kluczowym elementem wydarzenia były prezentacje projektów nauczycieli i animatorów kultury z woj. śląskiego. Do współtworzenia programu konferencji zgłosiło się aż dziewiętnastu przedstawicieli placówek z całego województwa. Jury w składzie: Elżbieta Brol (konsultant w RODN „WOM” w Katowicach, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i j. angielskiego),  Mirella Zajega (konsultant w RODN „WOM” w Katowicach,  doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia, nauczyciel języka polskiego),  Aleksandra Gorzelik (nauczyciel konsultant w RODN „WOM” zakresie historii sztuki i wiedzy o kulturze regionalnej) oraz Anna Nowak (specjalista ds. edukacji w ŚTLiA Ateneum, animator kultury, instruktor teatralny) do prezentacji podczas wydarzenia zaprosiło autorów następujących projektów: Lingwistyczna papuga. O dykcji i nie tylko (Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 im. Artystów Rodu Kossaków w Tychach), Teatr. Szkoła (program realizowany we współpracy z Bytomskim Centrum Kultury, Szkołą Podstawową Mistrzostwa Sportowego im. ks. J. Szafranka w Bytomiu i Szkołą Podstawową nr 26 w Bytomiu), Tu Teatr Bytom Rozbark (Fundacja Inqubator Teatralny), Szkoła to dramat (Akademia Montessori w Katowicach), Prowadzenie teatru amatorskiego z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną (Zespół Niepublicznych Placówek Oświatowych prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr św. Józefa  w Częstochowie), Amatorski Teatr Pierro i jego działania związane z upowszechnianiem tradycji regionalnych (II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Gustawa Morcinka w Rudzie Śląskiej), Metoda etnoteatru w pracy z młodzieżą (III Liceum Ogólnokształcące im. S. Batorego w Chorzowie oraz Akademia Teatru Naumionego w Ornontowicach), Scena wciąga, scena zmienia: jest się tym, którego nie ma. Doświadczenia w pracy teatralnej z młodzieżą (VII Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Częstochowie). Dodatkowo Iwona Migas oraz Mateusz Greń zostali zaproszeni do opisania swoich doświadczeń związanych z edukacją teatralną w kwartalniku Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach.

Projekt EduAkcja-kontynuacja został poddany ewaluacji, którą przeprowadził Maciej Zygmunt – badacz społeczny, ewaluator i konsultant samorządowych polityk publicznych, organizator ogólnopolskich i regionalnych programów badawczych i rozwojowych. Autor diagnoz lokalnego potencjału kulturotwórczego w ogólnopolskim Programie Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne, koordynator programu Bardzo Młoda Kultura 2016-2018 w województwie śląskim. Ekspert w projektach m.in.: Narodowego Centrum Kultury, Małopolskiego Instytutu Kultury, Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową.

Zachęcamy do zapoznania się z raportem ewaluacyjnym oraz z bogatą dokumentacją projektu:

POBIERZ: EduAkcja RAPORT EWALUACYJNY

PREZENTACJE DOBRYCH PRAKTYK  

 

 

Zachęcamy do zapoznania się z publikacjami, które nauczyciele mogą wykorzystać projektując własne działania edukacyjne towarzyszące wizycie w teatrze.

ZESZYTY INSPIRACJI

Marzy mi się (zeszyt inspiracji do spektaklu pt. Babcia na jabłoni)
Autorka opracowania: Agnieszka Zakrzewska
Opracowanie graficzne: Katarzyna Skoczylas
Zobacz publikację: ZESZYT INSPIRACJI Babcia na jabłoni

Poszukiwanie własnej drogi (zeszyt inspiracji do spektaklu pt. Królowa Śniegu)
Autorka opracowania: Dominika Górecka
Opracowanie graficzne: Katarzyna Skoczylas
Zobacz publikację: ZESZYT INSPIRACJI Królowa Śniegu

Łysek z pokładu Idy czyli o odczuwaniu (zeszyt inspiracji do spektaklu Łysek z pokładu Idy)
Autorka opracowania: Aleksandra Rajska
Opracowanie graficzne: Katarzyna Skoczylas
Zobacz publikację: ZESZYT INSPIRACJI Łysek z pokładu Idy

Piraci. Ruszajmy! (zeszyt inspiracji do spektaklu pt. Piotruś Pan)
Autorka opracowania: Aleksandra Drzazga
Opracowanie graficzne: Katarzyna Skoczylas
Zobacz publikację: ZESZYT INSPIRACJI Piotruś Pan

Pomysłodawczyni i koordynatorka projektu: Anna Nowak, edukacja(małpa)ateneumteatr.pl, tel. 32 602 92 72

PUBLIKACJE PUBLIKUJEMY  NA ZASADZIE WOLNEJ LICENCJI CREATIVE COMMONS: UZNANIE AUTORSTWA – UŻYCIE NIEKOMERCYJNE – NA TYCH SAMYCH WARUNKACH 3.0 POLSKA (CC BY NC SA), http:/creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl.

 

Projekt został realizowany w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach. Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać informacje na temat wydarzeń organizowanych przez Teatr Ateneum przeczytaj politykę prywatności i podaj swój adres e-mail:

 
FBAteneum
Znajdź nas na Facebooku
Festiwal
Festiwal na Facebooku
Galeria
Galeria na Facebooku
YTAteneumKatowice
Znajdź nas na YouTube
teatr_ateneum_katowice
Instagram
Skip to content