Kontakt

Konkurs i warsztaty literackie dla młodzieży

Zapraszamy młodzież z województwa śląskiego do wzięcia udziału w konkursie literackim oraz towarzyszącym mu warsztatach kreatywnego pisania.
Poniżej publikujemy regulamin oraz  kartę zgłoszenia.

§ 1
Organizatorem konkursu jest Śląski Teatr Lalki i Aktora Ateneum.

§ 2
Adresatem konkursu jest młodzież w wieku 13-20 lat z województwa śląskiego.

§ 3

Celem konkursu jest stworzenie młodzieży przestrzeni do wypowiedzi na temat absurdów życia codziennego. Chcemy poprosić młodych ludzi, aby poszukali w swoim otoczeniu przejawów absurdu i za pomocą środków wypowiedzi artystycznej zamanifestowali swoje zdanie. Zapraszamy do stworzenia humorystycznych tekstów stanowiących odpowiedź na pytanie: co cię irytuje w otaczającej rzeczywistości? Jesteśmy przekonani, że za pomocą języka można przedstawić swoją odrębność, światopogląd oraz indywidualny system wartości. Nagrodzone w konkursie prace zostaną wykorzystane do stworzenia widowiska kabaretowego oraz happeningu.

§ 4

Prace będą oceniane w kategoriach:
– esej/felieton (maksymalna objętość tekstu: 10 000 znaków ze spacjami),
– scena kabaretowa (maksymalna objętość tekstu: 12 000 znaków ze spacjami)
– monolog/stand-up (maksymalna objętość tekstu: 10 000 znaków ze spacjami)
– piosenka (maksymalna objętość tekstu: 2000 znaków ze spacjami).

§ 5

Kryteria oceny:

a) swoboda językowa oraz bogactwo słownictwa,
b) poziom literacki pracy,
c) samodzielność i oryginalność,
d) kreatywność,
e) poczucie humoru.

§ 6

Prace należy przekazać w formie elektronicznej w postaci maszynopisu w formacie PDF. Karty zgłoszenia powinny być zapisane w formacie PDF lub JPG i zawierać odręczny podpis autora pracy (w przypadku osób pełnoletnich) lub prawnego opiekuna (w przypadku osób niepełnoletnich). Prace oraz karty zgłoszenia należy przesłać e-mailem do dnia 10.07.2023 na adres: . Nie wolno zapisywać danych autora (np. nazwiska, szkoły etc.) w pracy konkursowej. W treści może znaleźć się wyłącznie pseudonim twórcy. PSEUDONIM to dowolna nazwa, po której będziemy mogli zidentyfikować autora pracy. Wskazane jest, żeby pseudonim zawierał minimum 4 litery oraz dwie cyfry, np. Kasia01, 50Adam. Pseudonim powinien zostać zapisany czytelnie nad tytułem pracy konkursowej. Pseudonim to jedyna informacja o autorze, którą należy umieścić w treści pracy.

§ 7

Spośród autorów nadesłanych prac jury wyłoni laureatów, którzy otrzymają cenne nagrody niespodzianki,
a ich utwory zostaną opublikowane na stronie Teatru oraz wzięte pod uwagę przy realizacji kabaretu.

§ 8

Prace nadesłane bez karty zgłoszenia, bez pseudonimu lub przekraczające dopuszczalną objętość znaków nie będą rozpatrywane.

§ 9

Dopuszcza się prace tworzone wspólnie (współautorstwo).

§ 10

Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, napisanymi w języku polskim.

§ 11

Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody autorów prac lub ich opiekunów na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do organizacji konkursu i ogłoszenia wyników, a także na wykorzystanie utworów do działań promocyjnych Teatru Ateneum oraz działań z młodzieżą w dalszych etapach projektu.

§ 13

Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Teatru (www.ateneumteatr.pl).

§ 14

Ważnym elementem konkursu są bezpłatne warsztaty literackie, które odbędą się w formie online na platformie ZOOM, w dniach 16.06, 20.06, 23.06 oraz 27.06.2023 w godz. 17:00-19:00. W zajęciach mogą wziąć udział wszystkie osoby, które zamierzają wysłać prace na konkurs literacki. Warsztaty są cykliczne – wskazany jest udział w całym cyklu. Liczba miejsc na warsztaty jest ograniczona.
Warsztaty poprowadzi KUBA KAPRAL:
absolwent kulturoznawstwa (UAM), dramatopisarz, prozaik, autor słuchowisk. Autor kilkunastu sztuk teatralnych skierowanych zarówno do widza dorosłego, jak i młodego. Zdobywca kilku nagród i wyróżnień w edycjach Konkursu na Sztukę Teatralną dla Dzieci i Młodzieży organizowanego przez Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu. Jego teksty publikowane były w „Nowych sztukach dla dzieci i młodzieży” i wystawiane w Teatrze Pleciuga w Szczecinie, w Teatrze Nowym w Poznaniu (teksty piosenek w spektaklu Doroty Abbe „Tak sobie w kosmosie pływam”), przez poznańskie teatry offowe: Grupę Teatralną WIKINGOWIE oraz grupę Circus Ferus. „Zmęczona historia” zrealizowana została jako słuchowisko przez Teatr Lalki i Aktora „Kubuś” z Kielc. Autor zrealizował wiele słuchowisk we współpracy z Radiem Merkury (obecnie Radio Poznań), we współpracy z Estradą Poznańską oraz z poznańskim Festiwalem Słuchowisk.
ZAPISY ZA POMOCĄ FORMULARZA:  https://docs.google.com/forms/d/1YJ_LV8TtBC6ke8gefHGZBaN3gPgP031ArJ3SZ1_H9zM/edit

 

§ 15

Dodatkowe informacje można uzyskać u koordynatorki projektu:
Anna Nowak, tel. 505 360 244, .

§ 16

Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu. 

DO POBRANIA:
karta zgłoszenia
regulamin konkursu 

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: Kultura-Interwencje. Edycja 2023.

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać informacje na temat wydarzeń organizowanych przez Teatr Ateneum przeczytaj politykę prywatności i podaj swój adres e-mail:

 
FBAteneum
Znajdź nas na Facebooku
Festiwal
Festiwal na Facebooku
Galeria
Galeria na Facebooku
YTAteneumKatowice
Znajdź nas na YouTube
teatr_ateneum_katowice
Instagram
Skip to content