Kontakt

Warsztaty teatralne dla nauczycieli i animatorów kultury

Rozpoczynamy rekrutację na warsztaty teatralne, które realizujemy w ramach projektu „ReFORMA”! Zapraszamy na nie nauczycieli, pedagogów, animatorów kultury, terapeutów zajęciowych oraz pozostałe osoby wykorzystujące narzędzia z zakresu edukacji teatralnej w swojej pracy. Warsztaty realizujemy w ścisłej współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach. Warsztaty będą obywać się w soboty w siedzibie Teatru lub w Miejskim Domu Kultury Bogucice-Zawodzie w Katowicach w godz. 9:00-17:00. Udział w warsztatach jest odpłatny – koszt to 25 zł za jeden dzień warsztatów (7 godz zajęć), zajęcia obejmujące dwa dni, to koszt 50 zł (14 godz zajęć). Osoby zainteresowane mogą zapisać się na cały cykl (84 godziny) lub na wybrane spotkania.

REKRUTACJA ZA POMOCĄ FORMULARZA: https://forms.gle/2HsRSTHDwVQSWQgDA

O przyjęciu zadecyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc na warsztaty jest ograniczona. W przypadku bardzo dużej liczby osób zainteresowanych pierwszeństwo udziału będą mieć osoby pracujące w woj. śląskim. Po zakwalifikowaniu się do udziału uczestnicy otrzymają informacje, w jaki sposób mogą wpłacić wpisowe za zajęcia. Istnieje możliwość wystawienie faktury na placówkę/instytucję delegującą pracownika do udziału w projekcie.

Nauczyciele i animatorzy kultury, którzy wezmą udział w warsztatach będą mogli jesienią skorzystać z bezpłatnych konsultacji, podczas których otrzymają wsparcie w realizacji własnych działań teatralnych.

 

DODATKOWE INFORMACJE: tel. 32 602 92 72 lub e-mailem:  ,

DOSTĘPNOŚĆ WARSZTATÓW:

Jeśli masz pytania lub potrzebujesz wsparcia w dotarciu lub uczestnictwie w festiwalu skontaktuj się z koordynatorką dostępności.

Koordynatorka dostępności wydarzenia:
Karolina Kowal

Adres e-mail: 

Tel./SMS: 665 848 442

 

 

PROGRAM

PROWADZENIE TEATRU AMATORSKIEGO W PRZEDSZKOLU
25.05.2024 godz. 9:00-17:00
Warsztat będzie łączyć elementy pedagogiki teatru i reżyserii. Uczestnicy dowiedzą się, jak w prosty i kreatywny sposób przygotować z dziećmi (w wieku 3-6 lat) małą formę teatralną. Szczególny nacisk położymy na dostosowanie narzędzi pracy do wieku i możliwości psychofizycznych uczestników oraz na budowanie działań angażujących wszystkie dzieci – bez względu na uzdolnienia. Warsztat może okazać się szczególnie przydatny dla nauczycieli przedszkoli, ale osoby, które nie są zatrudnione w tego typu placówkach, także mogą wziąć udział w zajęciach.
Prowadzenie: Beata Kupisz
Koszt udziału: 25 zł


DOBROSTAN UCZESTNIKÓW I PROWADZĄCYCH
8.06.2024 godz. 9:00-17:00

Podczas spotkania uczestnicy poznają proste zadania relaksacyjne, ćwiczenia poprawiające uważność oraz umiejętność radzenia sobie ze stresem.­­ Poznane podczas spotkania narzędzia pedagodzy będą mogli wykorzystać pracując ze swoimi grupami teatralnymi czy szkolnymi oraz do własnego samorozwoju. Co zrobić, żeby udział w zajęciach był przyjemnością i sposobem na „złapanie wytchnienia”? W jaki sposób nauczyciel/instruktor może zadbać o swój dobrostan i jak przełoży się to na jakość jego pracy? Na te pytania postaramy się poszukać odpowiedzi realizując działania łączące arteterapię z pedagogiką teatru.
Prowadzenie: Aleksandra Rajska
Koszt udziału: 25 zł


TEATR CIENI
14.09.2024 godz. 9:00-17:00

Podczas zajęć uczestnicy dowiedzą się, jak przy użyciu prostych sprzętów, tworzyć z różnymi grupami wiekowymi teatr cieni. Podczas spotkania stworzymy małe formy wykorzystujące narzędzia teatru cieni.  Uczestnicy poznają także praktyczne wskazówki dotyczące tego, jak wykorzystać tego typu formy do integracji grupy i rozwijania kreatywności uczestników.
Prowadzenie: Dagmara Żabska
Koszt udziału: 25 zł


TEATR PRZEDMIOTU
21.09.2024 godz. 9:00-17:00

Teatr przedmiotu daje ogromne pole do ekspresji twórczej i pozwala pobudzić wyobraźnię uczestników. Podczas spotkania chcemy zachęcić nauczycieli i animatorów kultury do kreatywnych zabaw z przedmiotami codziennego użytku i przybliżyć im najważniejsze zasady realizacji tego typu form. W trakcie warsztatów uczestnicy podejmą próby stworzenia własnych etiud z wykorzystaniem przedmiotów i poznają inspiracje do realizacji własnych działań scenicznych.
Prowadzenie: prof. dr hab. Krzysztof Grębski
Koszt udziału: 25 zł


PROWADZENIE GRUPY TEATRALNEJ Z MŁODZIEŻĄ, DOROSŁYMI I OSOBAMI O SZCZEGÓLNYCH POTRZEBACH
28.09.2024 godz. 9:00-17:00
Warsztat będzie łączyć elementy pedagogiki teatru i reżyserii. Prowadząca podzieli się dobrymi praktykami związanymi z funkcją instruktora teatralnego-reżysera pracującego z różnorodnymi grupami, w tym też z grupami integrującymi osoby w różnym wieku i z różnymi potrzebami. W jaki sposób w pełni zaangażować całą grupę w tworzenie spektaklu teatralnego? Jak dobierać repertuar i formę pracy, by każdy uczestnik mógł poczuć się współtwórcą spektaklu? Jak opowiadać na scenie o tematach bliskich uczestnikom grupy i tworzyć atmosferę wzajemnego szacunku?
Na te i inne pytania poszukamy odpowiedzi poprzez kreatywne działania teatralne, podczas których uczestnicy wejdą w rolę reżysera-pedagoga teatru.
Prowadzenie: Agnieszka Raj-Kubat
Koszt udziału: 25 zł


PRACA Z TEKSTEM
12.10.2024 oraz 26.10.2024 godz. 9:00-17:00
Warsztaty mają na celu zaprezentowanie sposobów na uzyskanie wyrazistości mowy i naturalności w posługiwaniu się słowem na scenie. W programie pojawią się elementy dykcji i emisji głosu, jednak głównym zadaniem spotkań będzie zapoznanie z technikami, które pozwolą uzyskać naturalną intonację, pozbyć się patosu oraz prowadzić dialog sceniczny. Poznane narzędzia uczestnicy będą mogli wykorzystać nie tylko podczas pracy nad spektaklem, ale również podczas przygotowania uczniów do akademii i konkursów recytatorskich oraz zajęć z zakresu szeroko rozumianej autoprezentacji.

Prowadzenie: Monika Kowalczyk-Kogut
Koszt udziału: 50 zł

SCENARIUSZ SPEKTAKLU
19.10.2024 oraz 16.11.2024 godz. 9:00-17:00
Podczas zajęć uczestnicy dowiedzą się jak dokonywać adaptacji tekstów literackich, gdzie szukać literatury oraz jak dostosować dobór środków do możliwości grupy. Ważną częścią zajęć będzie także poznanie technik pracy, które pozwalają włączyć całą grupę w proces powstawania scenariusza tj. wspólne tworzenie scen z pomysłów uczestników, tworzenie przez uczestników własnych tekstów i ich adaptowanie na potrzeby sceny. Zajęcia będą miały formę praktyczną. Prowadzenie: Kuba Kapral

Koszt udziału: 50 zł


TEATR LALKOWY
23.11.2024 oraz 30.11.2024 godz. 9:00-17:00
Podczas zajęć uczestnicy najpierw stworzą lalki teatralne z niekonwencjonalnych materiałów (m.in. z materiałów recyklingowych i naturalnych), a następnie nauczą się je animować i dowiedzą się, w jaki sposób wykorzystać je w spektaklu. Zajęcia będą oparte na kreatywności uczestników – chcemy zaprosić ich do twórczej zabawy w budowanie prostych form lalkowych, które nie wymagają uzdolnień plastycznych oraz wykorzystywania profesjonalnego sprzętu. Celowo będziemy wykorzystywać różnorodne materiały, żeby zachęcić uczestników do twórczej pracy i pokazać, że siłą tego typu form jest pomysłowość uczestników.

Prowadzenie: Małgorzata Tarasiewicz-Wosik oraz aktor/ka ŚTLiA Ateneum (nazwisko podamy w późniejszym terminie)
Koszt udziału: 50 zł

SCENOGRAFIA
7.12.2024, godz. 9:00-17:00

Podczas zajęć uczestnicy dowiedzą się, jak w prosty sposób wykreować przestrzeń na scenie używając prostych form, bez konieczności dużych nakładów pracy i środków finansowych. Podczas zajęć doświadczą jak w sposób umowny budować atmosferę i kreować światy sceniczne używając do tego m.in. krzeseł, tkanin czy folii remontowej. Zajęcia będą nastawione na praktykę – uczestnicy wykreują na scenie wybrane przestrzenie i opracują proste kostiumy.
Prowadzenie: Małgorzata Tarasiewicz-Wosik
Koszt udziału: 25 zł

PROWADZĄCY WARSZTATY:

prof. dr hab. KRZYSZTOF GRĘBSKI: aktor, reżyser, lektor radiowy i telewizyjny, nauczyciel akademicki. Prowadzi zajęcia Praca przed mikrofonem w Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie, Filia we Wrocławiu. Na Podyplomowych Studiach Reżyserii Teatru Dzieci i Młodzieży wykłada przedmiot Reżyseria Teatru Plastycznego. W ramach współpracy z Wydziałem Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego prowadził zajęcia Terapii przez sztukę. Jako aktor związany jest z Wrocławskim Teatrem Lalek i Wrocławskim Teatrem Komedia. W swoim dorobku ma kilkadziesiąt ról i reżyserii teatralnych. Jest także aktorem i reżyserem dubbingowym, udziela swojego głosu w reklamach, audiobookach czy prezentacjach multimedialnych. Istotnym elementem aktywności zawodowej jest lektorska i reżyserska współpraca z Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu. Wielokrotnie prowadził warsztaty artystyczne z zakresu teatru plastycznej metafory. Do najistotniejszych zalicza warsztaty w Dreźnie w Niemczech, Charleville Mezieres i Strasburgu we Francji, w Kopenhadze w Danii a także warsztaty teatralne i dubbingowe w Polsce. Uczestniczył także w pracach jury na ogólnopolskich festiwalach teatralnych. W 2021 roku został nagrodzony srebrnym medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis.

KUBA KAPRAL: absolwent kulturoznawstwa (UAM), dramatopisarz, prozaik, animator kultury, twórca teatralny związany z grupą Circus Ferus, hepener, autor słuchowisk, bajkopisarz. Współpracował z Teatrem Ósmego Dnia, Usta Usta Republika, Strefą Ciszy, Teatrem Porywacze Ciał. Autor kilkunastu sztuk teatralnych skierowanych zarówno do widza dorosłego, jak i młodego. Zdobywca kilku nagród i wyróżnień w edycjach Konkursu na Sztukę Teatralną dla Dzieci i Młodzieży organizowanego przez Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu. Jego teksty publikowane były w „Nowych sztukach dla dzieci i młodzieży” i wystawiane w Teatrze Pleciuga w Szczecinie, w Teatrze Nowym w Poznaniu (teksty piosenek w spektaklu Doroty Abbe „Tak sobie w kosmosie pływam”), przez poznańskie teatry offowe: Grupę Teatralną WIKINGOWIE oraz grupę Circus Ferus. „Zmęczona historia” zrealizowana została jako słuchowisko przez Teatr Lalki i Aktora „Kubuś” z Kielc. Autor zrealizował wiele słuchowisk we współpracy z Radiem Merkury (obecnie Radio Poznań), we współpracy z Estradą Poznańską oraz z poznańskim Festiwalem Słuchowisk.

 

MONIKA KOWALCZYK-KOGUT: teatrolog, animator i menedżer kultury, specjalistka wystąpień publicznych i emisji głosu. Absolwentka Wiedzy o Teatrze w warszawskiej Akademii Teatralnej oraz Animacji Kultury na UMCS w Lublinie. Ukończyła podyplomowe studia emisji głosu na UMCS i logopedię na UW. Recytatorka, wielokrotna laureatka ogólnopolskich konkursów recytatorskich, w tym dwukrotna zdobywczyni I nagrody na Spotkaniach Finałowych Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. Prowadzi kursy dla recytatorów i instruktorów recytacji wg autorskiego programu. Doradza jak mówić poprawnie, klarownie i radzić sobie ze stresem podczas wystąpień publicznych. Przez ponad 20 lat zdobywała doświadczenie zawodowe w wielu domach i ośrodkach kultury, pełniąc funkcje od instruktora teatralnego po dyrektora. Realizuje projekty edukacyjne, kulturalne i kulturowe. Od 2023 roku zajmuje się programem Bardzo Młoda Kultura w Narodowym Centrum Kultury w Warszawie.

BEATA KUPISZ:  absolwentka Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie na kierunku „Wychowanie Przedszkolne oraz Reżyserii Teatru Dzieci i Młodzieży na Akademii Sztuk Teatralnych we Wrocławiu. Od ponad 30 lat pracuje jako nauczyciel i instruktor teatralny w przedszkolu. Od lat prowadzi autorskie warsztaty teatralno-muzyczno-plastyczne dla nauczycieli przedszkoli umożliwiające wprowadzenie dzieci w świat teatru – od najprostszych form do bardziej skomplikowanych i świadomych. Z pasji ceramik, fotograf, fascynatka metody aktywnego słuchania Batii Strauss.

 

AGNIESZKA RAJ-KUBAT: aktorka, reżyserka, teatrolożka, surdopedagożka, dyrektorka Teatru im. J. Dormana w Będzinie. Absolwentka Studium Aktorskiego Teatrów Lalkowych (Teatrze Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana w Będzinie), kulturoznawsta (Uniwersytet Śląski) oraz Surdopedagogiki (Katolicki Uniwersytet Lubelski). Od ponad dziesięcu lat prowadzi grupy teatralne, które tworzyli: młodzież, dorośli, w tym także osoby o utrudnionym dostępie do kultury (m.in. osadzeni) i osoby z niepełnosprawnościami. Opiekunka teatralna i reżyserka międzypokoleniowego Teatru po Pracy w Lublińcu. Jako pedagożka teatru i instruktorka teatralna współpracowała z uniwersytetami trzeciego wieku, Domami Pomocy Społecznej, domami dziecka, Polskim Czerwonym Krzyżem, Polskim Związkiem Niewidomych, Fundacją wspierającą transplantację „Twoje TAK ma Znaczenie” oraz z instytucjami kultury: Teatrem Tańca i Ruchu Rozbark w Bytomiu, Teatrem Old Timers Garage w Katowicach, Zespołem Pieśni i Tańca Śląsk im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie.

 

ALEKSANDRA RAJSKA: psycholożka, pedagożką teatru, edukatorka, aktorka. Studia skończyła na Wydziale Nauk o Wychowaniu na Uniwersytecie Łódzkim i w Instytucie Kultury Polskiej na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła także moduł kuratorsko – producencki w Laboratorium Nowych Praktyk Teatralnych SWPS w Warszawie i Szkołę Patrzenia – projekt badawczy z zakresu edukacji wizualnej, prowadzony przez Instytut Fotografii Fort. Jako pegagożka teatru, współpracowała z wieloma instytucjami takimi jak: Biennale Warszawa, Teatr Ateneum w Katowicach, Teatr Dzieci Zagłębia w Będzinie, Lubuski Teatr w Zielonej Górze. W latach 2018 – 2023 pracowała w Dziale Edukacji w Centrum Sztuki Współczesnej, gdzie w 2020 roku kuratorowała wystawę „Ten pokój chce”, realizowaną z dorosłymi osobami w spektrum autyzmu. Wystawa otrzymała pierwszą nagrodę Warszawskiej Edukacji Kulturalnej. Obecnie pracuje w Dziale Sztuki i Edukacji Kulturowej w Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu. Prowadzi także zajęcia dla studentów psychologii na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu.

MAŁGORZATA TARASIEWICZ-WOSIK: technolog teatru lalek, scenograf, artystka, rzemieślniczka, wytwórczyni i wykonawczyni obiektów, rekwizytów, lalek i kostiumów. Od 1999 r. działa na polu teatralnym w szczególności teatru lalek i formy. Prowadzi autorskie warsztaty plastyczno-scenograficzne.Twórczyni projektów jak również, wykonawczyni scenografii dla teatrów alternatywnych, prywatnych i instytucjonalnych w Polsce oraz grup artystycznych międzynarodowych. Absolwentka kierunku Technologii Teatru Lalek w Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie, Filia w Białymstoku oraz magister Uniwersytetu w Białymstoku kierunek kulturoznawstwo, specjalizacja filmoznawstwo. Laureatka III Międzynarodowego Konkursu na formę teatralną/lalkę”Animatus” [2020 r.]. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za wybitne osiągnięcia artystyczne (2020).Laureatka Złotej Maski za najlepszy spektakl dla dzieci “Noniek” województwa Śląskiego [2022]

DAGMARA ŻABSKA: Aktorka, reżyserka, pedagożka teatru; absolwentka teatrologii UJ, Akademii Praktyk Teatralnych w Gardzienicach, Figurentheater -kolleg w Bochum. Założycielka i szefowa artystyczna Teatru Figur Kraków, w którym od 17 lat zajmuje się teatrem cieni. Stypendystka Ministra Kultury w 2016 roku i Miasta Kraków (2018, 2020), autorka „Vademecum teatru cieni”. Razem z TFK występowała na najważniejszych festiwalach sztuki lalkarskiej w Polsce i za granicą, m.in w Stanach, Kolumbii, Chinach, Korei, Iraku, Anglii, Norwegii, Rosji i.in.
Reżyseruje spektakle dla dzieci i dorosłych. Odznaczona Brązowym Medalem Zasłużony Kulturze „Gloria Artis” i laurką od 6-latków z Kangurowego Przedszkola, z którymi, jak można się domyślić, też robi teatr.

 

REGULAMIN PŁATNOŚCI ZA WARSZTATY TEATRALNE 

Regulamin płatności za warsztaty dla nauczycieli i animatorów kultury

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego. 

 

logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

PARTNERZY: 

logo Miejskiego Domu Kultury "Bogucice-Zawodzie"logo Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli WOM

 

 

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać informacje na temat wydarzeń organizowanych przez Teatr Ateneum przeczytaj politykę prywatności i podaj swój adres e-mail:

 
FBAteneum
Znajdź nas na Facebooku
Festiwal
Festiwal na Facebooku
Galeria
Galeria na Facebooku
YTAteneumKatowice
Znajdź nas na YouTube
teatr_ateneum_katowice
Instagram
Skip to content